Logo UZPR Logo UnitBV

ORGANISMELE DE CONDUCERE - FILIALA BRASOV - COVASNA


Președinte: Ioan PAMPARĂU

Vicepreședinte: Anca SIGMIREAN

Vicepreședinte: Ioan POPA

Vicepreședinte: Matei SCHINTEIE

Secretar general: Ioniță CRISTEA

Membru: Doina JALEA

Membru: Cătălin Daniel CHINDEA