Home -> Cronologia presei brașovene

Cronologia presei brașovene

Autor: Ruxandra Nazare06/2007 - Zizin

Zizinaşul

Apare Zizinaşul. Revista copiilor din Zizin recomandată copiilor, bunicilor şi tuturor curioşilor. Coordonator Andra Dumitrescu. Nr. 1/2006 – Nr. 2/2007 apar împreună. Gânduri despre familie, şcoală, sat.

01/05/2007 - Brasov

Argument

Apare Argument. Ziarul care spune lucrurilor pe nume. Apare în fiecare marţi. 28x38 cm. Editor Med Group Production SRL. Director Horia Salcă. Redactori Iulian Rinder, Mircea Brenciu, Marius Ola, Bogdan Albu, Iulian Cătălui, Dan Lupu, Adrian Militaru. Iniţial 24 p., apoi 16 p. Rubrici: politică, turism, societate, economie, educaţie, justiţie, cultură, monden, imobiliare, sport. Nr. 29 din 20 noiembrie 2007 este ultimul.

20/03/2007 - Brasov

Pulsul geostrategic

Apare Pulsul geostrategic. Buletin bilunar editat de S. C. Ingepo Consulting SRL Braşov. 21x29 cm. Coordonator Corneliu Pivariu. Semnează Octavian Dumitraşcu, Iordache Olaru, Ionel Bucuroiu, Cornel Vaida, Nicolae Perhaiţă. Suplimente despre terorism, Irak, Israel.

01/2007 - Brasov

Buletinul Statistic Lunar

Apare Buletinul Statistic Lunar editat de Direcţia Judeţeană de resort şi Institutul Naţional de Statistică. A 4, coperta şi legătura spiralate.

01/2007 - Brasov

Afaceri braşovene

Apare Afaceri braşovene. Revistă lunară de afaceri editată de Camera de Comerţ şi Industrie Braşov. Serie nouă. 21x30 cm, 16 p. Redactor şef, Ionuţ Ţaţa, redactor Andra Popescu. Distribuită gratuit membrilor Camerei

12/2006 - Brasov

Astra

Reapare revista Astra. Revistă lunară de cultură. 28x40 cm. Editor Consiliul judeţean Braşov, director Doru Munteanu. Publică articole de istorie şi critică literară, interviuri, studii de sociologie, cronici de carte, teatrale, cinema şi de artă. Colaboratori: Andrei Codrescu, Ioana Ieronim, Mihai Nadin, Mihaela Malea Stroe, Steluţa Pestrea Suciu, Mircea Ghiţulescu, Gh. Onuţ, Romulus Chiriţă, Al. Ţion, Bianca Osnaga etc.

10/2006 - Brasov

Corespondenţe

Apare Corespondenţe. Semestrial de educaţie, dialog şi cultură sub egida Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov. 21x30 cm. Redactor şef, Eugen Axinte, secretar general de redacţie, Mihaela Malea Stroe. Colaboratori: Mariana Ionescu, Claudiu Mitan, Florina Oţet, N. Stoie, Al. Ţion, Bianca Osnaga. Publică materiale de literatură, filosofie, teatru, lingvistică, psihologie, evocări, recenzii. Tipărit la S. C. Yolans Com SRL. Singurul număr văzut.

08/2006 - Brasov

Floare de colţ

Apare Floare de colţ. Revista Vânătorilor de Munte editată de Statul Major al Forţelor Terestre, Centrul de pregătire montană „Bucegi”. Preşedinte col. Gh. Iacob, redactor şef col. Gh. Ştefan. Militarii sunt redactori preponderent de articole de istorie militară. Tipărit la Centrul Tehnic Editorial al Armatei Bucureşti.

2006 - Brasov

Revista de psihologie şi ştiinţele educaţiei

Apare Revista de psihologie şi ştiinţele educaţiei editată de Facultatea de specialitate a Universităţii Transilvania Braşov. 17x24 cm. Sponsor Fundaţia Fred Robey din SUA. Redactor şef Marcela Rodica Luca, redactor şef adjunct Cornelia Cocan, secretar de redacţie Elena Cocoradă, redactori Aurel Clinciu, Rodica Mariana Niculescu, Stan Panţuru, Doina Usaci etc. Editura Universităţii Transilvania Braşov.


15/11/2005 - Brasov

Mesager de Braşov

Apare seria nouă Mesager de Braşov. Săptămânal de analiză, comentarii şi dezbateri sociale. 30x40 cm, 16 p. Editor S. C. Mesager Expres SRL. Director Elena Maftei, redactor şef Mircea Brenciu, apoi Claudia Maria Balea şi Cătălin Gal, senior editor Rodica Silvia Stânea. S. C. Tipotex S. A. Ultimul număr văzut din 11-16.09.2006.

08/2005 - Brasov

Agricultura europeană

Apare publicaţia lunară Agricultura europeană. Revistă de agricultură şi silvicultură. 30 p., 20x30 cm. Editori S. C. Superagris SRL din Braşov şi S. C. Impact Consulting din Slobozia. Redactor şef Adriana Tofan. Articole despre programe europene, culturi şi tehnologii noi în agricultură. Au apărut nr. 1 şi 2 din 2005. Nu ştim dacă a continuat.

01/02/2005 - Brasov

Strada

Apare Strada. Cotidian local. 30x42, 16 p. Editor S. C. Ersmiss SRL. Director Răzvan Popa, redactor şef Mircea Vălean, redactori Adrian Opriş, Mihai Gabor, Bogdan Popescu, Dumitru Popescu, Ovidiu Eftimie, Ecaterina Pârvu, Florin Răducanu. Slogan: „Calea cea mai scurtă spre informaţie”. Date despre economie, societate, administraţie locală, sport, utilitare, monden, reportaje. Ultimul număr văzut din iunie 2005.

2005 - Brasov

Revista de Ecoagroturis

Apare Revista de Ecoagroturism. Buletin de agroecologie, bioinginerie, agroalimentară şi agroturism. 20x29 cm. Editor Centrul de cercetare-informare în inginerie şi management în agricultură, alimentaţie şi turism, Universitatea Transilvania Braşov. Director Romulus Gruia, redactor şef Liviu Gancencol, redactori Marius Hodârnău, Tudor Adrian Ene, Magda Gruia.

2005 - Brasov

Jurnal medical braşovean

Apare Jurnal medical braşovean. Revista Facultăţii de medicină generală Braşov, apărută sub egida Colegiului Medicilor. Trimestrial?. 21x29 cm. Redactor şef Mariana Rădoi, editor coordonator Liliana Rogozea, secretar ştiinţific de redacţie Codruţa Nemet. Rubrici: Editorial, Referate generale, Studii originale, Cazuri clinice, Repere iatro-istorice, Legislaţie medicală, Pagina rezidentului, Bibliografie. Editura Universităţii Transilvania Braşov.

05/2004 - Brasov

Putere pentru Braşov

Apare Putere pentru Braşov. Revistă de cultură şi atitudine. 28x42 cm, 12 p. Motto: „Cuvântul este puterea celor inocenţi”. Lunar. Semnează Marius Oprea, Ovidiu Albu, Apollon Cristodulo, Mihaela Cârstea, I. Cătălui, Valer Rus, A. Bodiu, Elena Belciu, Ovidiu Coşuleţu. Editoriale, informaţii despre administraţia locală, recenzii. Interviuri cu Mircea Toma, Lucia Bunaciu, Cristian Pârvulescu, Werner Sommerauer, Vladimir Bukovski. Ultimul număr văzut, 5 din septembrie 2004.

03/02/2004 - Brasov

Justiţiarul braşovean

Apare Justiţiarul braşovean. Revistă bilunară de atitudine împotriva corupţiei şi a abuzurilor. Motto: „Adevărul mai presus de teamă!” Redactor şef Marius Ola, redactor şef adjunct Ştefan Teodor Vacarenko, redactori Mugur Ţintea, Tudor Blaga, Andrei Benedek. Colaboratori permanenţi dr. Mircea Dogaru şi dr. Radu Ştefan Vergatti. 28x40 cm. Ultimul număr văzut din 18 iunie 2004.

2004 - Brasov

Olympia

Apare Olympia. Revista de informare olimpică, educaţie fizică şi sport. 2 numere pe an. Editor Academia Olimpică Română Filiala Braşov. Director Dragoş Ionescu-Bondoc, redactor şef Marcela Ivănescu, redactori şefi adjuncţi Vasile Oancea, Elena Balint, Roxana Enoiu, Elena Moldovan, Adrian Prescorniţă, secretar de redacţie Al. Toth. Semnează Silviu Cioroiu, Lorand Balint, Mircea Neamţu etc.. Editura Universităţii Transilvania Braşov.

2004 - Brasov

Revista de chimie

Apare Revista de chimie. 21x29, 17x24 cm. Coordonator Aurelia Moraru (Inspectoratul Şcolar Judeţean), comitet de redacţie Mihaela Mreană şi Maria Metea. Trimestrial?. Numere tematice (despre E-uri, droguri), dar şi date despre chimia în alimentaţie şi gospodărie, fişe de activitate practică, teste de evaluare, ghicitori, adresate elevilor şi profesorilor din învăţământul preuniversitar. Editura Universităţii Transilvania.

2004 - Brasov

Publicaţii despre populaţia judeţului Braşov

Apar publicaţii despre populaţia judeţului Braşov, cu titlul variabil de la an la an, dar cu aceeaşi structură a informaţiilor: Locul judeţului Braşov între judeţele ţării, Proiectarea populaţiei judeţului Braşov până în anul 2025, Ponderea şi locul judeţului Braşov în anul 2006. Editor Direcţia Judeţeană de statistică. Responsabil de publicaţie Mihaela Pâtea, redactare Anca Dogor.


2004 - Brasov

Monitorul Express

Apare Monitorul Express. Ziar fondat şi condus de Marius Stoianovici. Cotidian. 20, 16 p., 30x42 cm. Redactor şef Oltiţa Stiuj, director editorial Cornelius Popa, redactori Dan crăciun, Raluca Benga, Norina Murzea, Dana Obeadă, Harald Odăţeanu, Simona Popica, Simona Suciu, Mihaela Chicomban ş.a. Tipărit la S.C. Valahia SRL.

2004 - Brasov

Braşoave

Apare Braşoave. Revistă de băşcălie şi miştouri. 8 p., 28x39. Supliment de satiră politică editat de cotidianul Transilvania Expres.

02/2003 - 03/2003 ~ Brasov

Revista de logistică şi management

Apare Revista de logistică şi management. Bilunar. Director Dorin Lixăndroiu. Editor Asociaţia Româno-Italiană pentru logistică şi management. Editura Infomarket din Braşov.

2003 - Brasov

Revista Academiei Forţelor Aeriene

Apare Revista Academiei Forţelor Aeriene. Revistă de informare ştiinţifică. 21x29 cm. 1-2 numere pe an. Redactor şef Marian Pearsică, secretar de redacţie Adrian Lesenciuc, redactori Doru Luculescu, Diana Ilişoi, Laurian Gherman. Din 2007 apare în engleză. Editura Academiei Forţelor Aeriene Henri Coandă Braşov.

2003 - Brasov

Consiliul Local Braşov

Apare Consiliul Local Braşov care probabil continuă Primăria Braşovului. Trimestrial. Redacţia Andreea Cristea. Tipografia Tipotex S. A.

2002 - Brasov

etno.brasov.ro

Apare etno.brasov.ro, editat de Muzeul de Etnografie Braşov şi centrul Judeţean de Conservare şi valorificare a tradiţiei şi creaţiei populare Braşov. Apare la doi ani, 17x24 cm. Coordonatori Ligia Fulga şi Rodica Kronberger. Colaborează specialişti cu lucrări şi studii ştiinţifice.

08/2001 - Bran

România Turistică

Apare România Turistică înainte editată la Drăgăşani. Publicaţie de promovare a turismului şi civilizaţiei rurale. 28x38, 30x42, 30x40 cm, 24 p., bilunar. Redactor şef Mihaela Gherase, apoi Gh. Sporiş, secretar de redacţie Monica Molnar, apoi Daniela Maria Chiriţoiu. Preşedintele Consiliului de Administraţie Dumitru Chiriţoiu. Editată de Asociaţia naţională de turism cultural, rural şi tradiţional.

05/2001 - Brasov

Revista de informare matematică

Apare Revista de informare matematică. Semestrial, apare în decembrie şi mai. Redactor şef Angelica Alina Ciripoi. Colaborează elevi şi profesori din ţară.

05/04/2001 - Brasov

Mix Express

Apare Mix Express. Magazin săptămânal de informaţie şi divertisment al reţelei Mix FM. Din 2003 are în subtitlu următorul motto: Întâmplări adevărate din oraşul tău! 24 p., 28x42 cm. Editor S.C. Nolcadi com SRL. Redactor şef Marius Creţu, redactor şef adjunct Ovidiu Vrânceanu, secretar general de redacţie Gena Tudor. Colaborează Cati Mahler, Onelia Pescaru, Ovidiu Stoian, Anca Popa etc. Ultimul număr din 3-9 aprilie 2003.

03/2001 - Brasov

Ave

Apare Ave. Revistă de cultură şi educaţie militară a Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov. 30x21 cm, 28 p. Din colegiul de redacţie: Adrian Lesenciuc, Diana Ilişoi, Mihaela Andrei, Sorin Iulian Carpen, Gabriela Spoială. Cuprinde informări despre armată, proză, poezie, interviuri. Adresa redacţiei: Str. Mihai Viteazul nr. 160. Nu ştim care este ultimul număr.

2001 - Brasov

Revista română de administraţie publică locală

Apare Revista română de administraţie publică locală. Revista primarilor, revista funcţionarilor publici din administraţia publică locală. 21x30 cm, bilunară?. Lansată cu sprijinul UE. Fondatori Cristian Bălăcescu, Mihai Ciobotaru, Ştefan Ungurean, Corina Ghenu, Stoica Enache. Editor Fundaţia Transilvania Expres. Redactor şef Ionuţ Iuria, secretar de redacţie Mihai Bolonyi. Ediţii speciale. Tipărit la S.C. Tipotex S. A.

2001 - Brasov

Obiectiv

Apare Obiectiv. Cotidianul întotdeauna bine înformat. 38x57 cm, 12, 8 p. Editor S. C. Cotidianul Obiectiv SRL. Director general Ionică Anuţoiu, director executiv Elena Maftei, redactor şef Sebastian Dan, redactor şef adjunct Florian Din, secretar general de redacţie George Hudiţă, secretari de redacţie Mihaela Gherase, Flavius Obeadă. Semnează Ileana Gafton, Norina Murzea, Dan Crăciun, Mitel Popescu. Cotidian regional ce oferă informaţii, ştiri, reportaje şi anchete din Braşov, Covasna, Harghita. S. C. Tipotex S. A. Probabi la apărut până în 2005.

2001 - Brasov

Caietele Universităţii „Sextil Puşcariu”

Apar Caietele Universităţii „Sextil Puşcariu” editate de Fundaţia Naţională Dacia. 17x25 cm, de două ori pe an. Publică lucrările şi comunicărilor cadrelor didactice universitare, preponderent axate pe economie.

15/10/2000 - Brasov

În Obiectiv

Apare În Obiectiv. Publicaţie pentru braşoveni. Motto: „Săptămâna începe cu noi!” 24 p., 30x40 cm. Editat de S C Fundky Comerţ SRL, Braşov. Director Flavius Obeadă, redactor şef Ovidiu Albu, apoi Vifor Rotar. Semnează Mircea Vălean, Ovidiu Vrânceanu, Iulian Cătălui, Dan Vintilă, Alex Cătălin. Tipărit la SC Priograph SRL. Ultimul număr văzut din 22-28.06.2001.

06/2000 - Brasov

Gazeta Musashino

Apare Gazeta Musashino a Centrului Cultural Japonez Musashino din Brasov, care a funcţionat întâi la Biblioteca Judeţeană. A 5, 15x21 cm, 4 p. Lunar. Cuprinde date despre activitatea centrului şi biblioteca acestuia. 13 numere apărute, 7 în 2000, 6 în 2001. Nu ştim dacă a continuat să se editeze, ultimul număr avut şi văzut, nr. 6 din iunie 2001.

03/2000 - Brasov

Foaia noastră

Apare Foaia noastră. Periodic de cultură generală. Publicaţie a Cercului de Istorie Columna din Braşov, Ţara Bârsei, susţinut de S. C. Mecon S. A. Director fondator aviator Toma Traian Stoicescu, director Ioan Mailat, redactor şef Laura Băescu. 30x21 cm. Tiraj xerox 3000 exemplare. Numărul 1 este număr festiv închinat lui Mihai Viteazul. Articole de C. Rezachievici şi Gernot Nussbächer preluate din Magazin istoric şi alte publicaţii. Nu ştim dacă mai apare.

18/02/2000 - Brasov

Convorbiri economice

Apare Convorbiri economice editate de Editura Contact 2000 şi Asociaţia „Clubul Economiştilor Braşoveni”. 21x30 cm. Lunar. Preşedinte C. Niţă, director Gabriel Răducu, redactor şef Monica Szeles, secretar de redacţie Vasile Şerbu. Informaţii, studii şi analize economice. Tipografia S. C. Roman S. A., Intercard Braşov. Continuă în 2007.

2000 - Brasov

Recent 'Rezultatele cercetărilor noastre tehnice'

Apare Recent 'Rezultatele cercetărilor noastre tehnice'. Revistă de specialitate a catedrei de inginerie economică şi sisteme de producţie Universitatea Transilvania Braşov. Din 2005 subtitlul Revistă de inginerie industrială. 2-4 numere pe an. Colegiul de redacţie: redactor şef Romeo Cioară, redactor şef adjunct Cristian Pisarciuc, secretar ştiinţific Vladimir Mărăscu-Klein, secretar de redacţie Catrina Georgescu. Tipografia Editurii Transilvania Braşov.

2000 - Brasov

Aripi de porumbei

Apare Aripi de porumbei. Foaie volantă apărută sub îngrijirea lui Petre Bucinschi. Redactor Paula Caftangioglu. 15x21 cm., 4 p. Publică exclusiv poezii de Eva Lendvay, Şt. Baciu, N. Stoie, Darie Magheru, G. Boitor, Szemlér Ferenc, Nadia Cella Pop, Adrian Popescu, Verona Brateş, Ion Topolog, Mircea Doreanu, Ion Mircea, Victor Sterom. Editura Lux Libris. Se distribuie gratuit. Total 5 numere.

06/1999 - Brasov

What, where, when / Was, wo, wann / Ce, unde, când

Apare trimestrialul Braşov. What, where, when/Was, wo, wann/Ce, unde, când. Publicat de Crystal Publishing Group. Editor coordonator Gabriel Arsene, responsabil de Braşov, Florin Moşneanu. Conţine reclame şi informaţii despre turism în Braşov, Predeal şi Poiana Braşov. Ultimul număr văzut din 2003.

1999 - Brasov

Ştirea de azi

Apare Ştirea de azi. 30x42 cm, 16, 24 p. Cotidian editat de S. C. Editpress Group STL. Director Mariana Sebeni, redactor şef Vifor Rotar, secretar de redacţie Cerasela Stoşescu. Semnează Daniela şi Flavius Obeadă, Ovidiu Vrânceanu, Mircea Brenciu, Mitel Popescu, Dana Sârbu, Cristina Eşianu, Anca Lăutaru, Norina Murzea, Mircea Vălean. Din iunie 2000 redactor şef Fl. Obeadă, iar adjunct Ovidiu Albu.

10/1998 - Brasov

Astra

Apare lunarul Astra. Revistă de cultură. Editată de Consiliul Judeţean Braşov. 21x26 cm, 90 p. Director Costel Ionescu, Aurel Ion Brumaru – redactor şef, Carmen Andrei – secretar general de redacţie, redactori Mircea Doreanu, Ruxandra Ivăncescu, Florin Maghiar, Mihaela Malea Stroe, Cătălin Badea Gheracostea, Claudia şi Simona Coman. Publică poezii, proză, interviuri, cronici literare, plastice, dramaturgie, memorii, anchete şi studii de politologie şi sociologie. Colaborează Adrian Marino, Nicholas Catanoy, Andrei Codrescu, Adrian Hamzea, Radu Pavel Gheo, Nadia Cella Pop etc. Ultimul număr din august 2000.

07/1998 - Brasov

Dealul Melcilor/Schneckenberg

Apare Dealul Melcilor/Schneckenberg. Revistă de literatură. Apare de două ori pe an. 17x24 cm. Director Ion Popescu Topolog, redactor şef Mircea Vladimir Bârsan, redactor şef adjunct Doru Munteanu, secretar de redacţie Nicoleta Vâlceanu Stăniloiu. Publică poezie, proză, teatru, traduceri, recenzii. Colaborează Mircea Doreanu, Ioan Es. Pop, Christian Schenk, N. Catanoy, Iulia Chealfă, Daniel Pişcu, V. Şelaru, Liviu Comşia, Dana Deniforescu.


20/06/1998 - Brasov

Monitorul de Braşov

Apare nr. 0 al ziarului Monitorul de Braşov. Ziarul care stă de vorbă cu oamenii. Editor S. C. Medianet SA Braşov, divizie a Grupului de Presă Nord Est Medianet, apoi Alexander Co. SRL. 16, 20 p., 40x60, 27x40 cm. Cotidian. Director Marius Stoianovici, apoi Dumitru Popescu. Redactor şef Al. Ghiza, apoi Ileana Gafton, Oltiţa Siuj şi Dan Lambuţchi, redactori şefi adjuncţi, apoi Vifor Rotar. Semnează Ruxandra Pop, Dumitru Crudu, Mihai Ignat, Carmina Mareş, Marius Dragomir, Marius Ola, Laurenţiu Ţiţei, Mariana Sebeni, Camelia Csiki, Alina Andrei, Ciprian Şiulea, Bogdan Ulmu, Andrei Bodiu. Priograph, Tipotex S.A. Ultimele numere văzute din iunie 2004.

23/04/1998 - Brasov

Transilvania Jurnal

Apare Transilvania Jurnal. Cotidian regional. 30x40 40x61 cm, 12 p. Editor S. C. Transilvania Jurnal S. A. Redactor şef Stoica Enache, prim redactor şef adjunct Horia Salcă, redactori şefi adjuncţi Al. Ganea, Călin Piştea, Marius Oprea, secretar de redacţie Ştefan Tudor. Semnează şi Sorin Vlad, Aurelian Buliga, Iulia Chealfă ş.a. Tipărit la S. C. Tipotex S. A. Ultimul număr văzut din februarie 2000.

1998 - Fagaras

Porunca iubirii

Apare Porunca iubirii. Revistă de spiritualitate creştin-ortodoxă. 18x26 cm. Editor Asociaţia pentru Isihasm Filiala Făgăraş, coeditori filiala Sibiu a aceleeaşi asociaţii, Fundaţia pentru tineret şi Asociaţia Studenţilor Ortodocşi din România filiala Sibiu şi Asociaţia pentru tineretul creştin ortodox Sibiu. Redactor şef Ioan Cişmileanu, redactori şefi adjuncţi G. Căbaş şi Liviu Marian, redactori Alin Câmpeanu, Mircea Beca ş.a. Republică şi publică texte de D. Stăniloaie, arhim. Teofil Părăianu, C. Galeriu, Ilie Cleopa, Arsenie Boca, Arsenie Papacioc. Făgăraş, Tipografia Miclos Graph.

1998 - Brasov

Contact publicitar

Apare Contact publicitar. Bisăptămânal social, profesional, economic, cultural, informativ, administrativ, legislativ. Motto: Ziarul care îţi rezolvă toate problemele. Apare luni şi joi. Mai târziu săptămânal. 30x42 cm., 24, 32, 40 p. Editor S. C. Altudo SRL şi editura Contact 2000. Gratuit. Director Elena Raita, redactor şef Mihaela Sima. Date despre economie, drept, medicină, politică,, sport, reţete. Semnează materiale culturale C. Mărcuşan, V. Oltean, Ane Marie Modiga. Priograph, Tipotex S. A. Ultimul număr văzut din 2003.

12/1997 - Brasov

Info Mozaic

Apare Info Mozaic. Revistă editată de elevii Liceului de Informatică Braşov. Coordonatori Laura Panait, Laura Bobea, redactor şef Alexandra Iuriciuc. 21x30 cm. Europrint.

07/1997 - Brasov

Braşovul (News)

Apare Braşovul (News). Magazin lunar despre oraşul de sub Tâmpa făcut de braşoveni pentru braşoveni. Editat de agenţia de publicitate şi comunicaţii multimedia Mediacom S.R.L. 30x21, color. Redactor şef, Roxana Adochiei. Conţine date despre actualitate braşoveană, cultură, artă şi turism, informaţii istorice şi economice, cronici, publicitate. Colaboratori: V. Oltean, Raul G. Adochiei, Eugen Moga, A. M. Bauman, Al. Ţion. Tipografia S & G Print Ghimbav. Nr. 2 din septembrie, 3 din noiembrie.

11/04/1997 - Brasov

Prima oră

Apare Prima oră. Cotidian independent . 30x40 cm, 12 p. Editat de S. C. Rimora Reisen Com SRL. Director Ioan Hendrea, colegiu de redacţie: director Stelian Bădrăgan, redactor şef Mihai Bobuţanu, redactor şef adjunct Liviu Munteanu, secretar general de redacţie Dan Iorga, secretar de redacţie Romulus Pleşa. Semnează Loredana Mateiu, Claudia Ciornei, Dumitru Popescu, Vali Stancu, Nico Alexandru, Ovidiu Vrânceanu, Adrian Militaru. Ultimul număr văzut din 30 mai 1997.

03/1997 - 04/1997 ~ Brasov

Silva

Apare lunarul? Silva. Publicaţie a Organizaţiei Studenţilor Silvicultori. 20,5x29 cm, 12 p. Nr. 10 dedicat Lunii pădurilor.

02/1997 - Brasov

Antena Press

Apare numărul 0 din săptămânalul Antena Press, difuzat gratuit. Editor S. C. Nolcadi Com SRL. 24 p., dar numărul lor a variat în timp, 28x42 cm. Director Mihai Mohaci, redactori Gena Tudor (apoi redactor şef), Mariana Sebeni, Sorin Grigorescu, Marius Dobre, Ioana Goşman, Onelia Pescaru, Ovidiu Văcaru, Iulian Cătălui, Rosmarie Macarie, Elena Cristian. Rubrici de politică, economie, societate, muzică şi cinema, programe TV. Editoriale de Ştefan Augustin Doinaş şi Radu F. Alexandru. Din 1999 săptămânal al reţelei Mix FM. Nr. 211 din 29.03 – 04.04.2001 este ultimul, locul fiind luat din 5 aprilie 2001 de Mix Express. Magazin săptămânal de informaţie şi divertisment al reţelei Mix FM. Tipărit la România azi din Bucureşti, apoi S. C. Infopres S. A., TrisedesPres din Sf. Gheorghe, Tipotext SA şi Priograph din Braşov.

1997 - Brasov

Noi

Apare Noi. Revista Liceului Teoretic „Unirea”. 21x29 cm. Număr jubiliar dedicat centenarului liceului. Profesori îndrumători Silvia Andrei şi Florina Mamina. Cuprinde poezii, evocări, amintiri, date despre foştii elevi ai liceului. Tipo Betty.

05/10/1996 - Brasov

Concret

Apare Concret. Săptămânal de informaţii, comentarii şi publicitate. 28x42, 28x38 cm, 16 p. Editat de S. C. Annona SRL, director general Ionică Anuţoiu. Redactori: Alexandru Deniforescu, Mihai Deşelaru, Marius Petraşcu, Rodica Stânea, Gena Tudor, Gh. Ialomiţeanu etc. Difuzare gratuită, mai târziu cu plată. Tipografia Omega Press Bucureşti, Brarom Grafica Ghimbav. Se editează în policromie, tiraj 15.000 exemplare. A apărut şi în 1997.

05/1996 - Brasov

Erata

Apare Erata. Revistă de cultură. Revistă a studenţilor filologi braşoveni, apărută ca supliment al revistei Vatra din Tg. Ureş. 21x30 cm. Director coordonator Virgil Podoabă, redactor şef Nicolae Savin. Continuă Neohopi şi Şi. Redacţia: Milena Şipeţean, Dumitru Crudu, Johan Benedek, Isabela Manole. Colaborează şi Cătălin Badea Gheracostea, Mihai Ignat, Adriana Bârsan, Doina Ioanid, mihai Vakulovski, Adrian Lăcătuş. Publică poezii, proză, traduceri, recenzii. Nr. 2 din martie 1997.

1996 - Brasov

Revista de silvicultură

Apare Revista de silvicultură. Revistă tehnico-ştiinţifică. Periodic al filialelor Braşov, Covasna, Sibiu, Harghita ale societăţii Progresul Silvic.20x30 cm, trimestrial. Studii de specialitate, rapoarte, medalioane ale specialiştilor silvicultori, recenzii. Editura Lux Libris

01/07/1995 - Brasov

Bârsa de Sus

Apare Bârsa de Sus, publicaţie editată de Despărţământul „Bârsa de Sus” al Astrei. 29,5 x9,5 cm., 20 p. Publică acte, statute, evocări istorice şi literare despre monumentele şi evenimentele din împrejurimi. Semnează acad. Şt. Ştefănescu , Ioan Popa, profesor Ion Soiu. Tipar Brastar Print S.R.L. Braşov. Nu ştim dacă a mai apărut.

1995 - Brasov

Litteris et Virtuti

Apare Litteris et Virtuti. Revista elevilor Liceului „Andrei Şaguna” Braşov. Curpinde evocări despre I. Barbu, L. Blaga, D. D. Roşca.

1995 - Brasov

Informaţia Braşovului

Apare Informaţia Braşovului. Săptămânal de informaţii şi publicitate editat de S. C. Invesco Press SRL. 16, 24, 64 p., 28x40 cm. Redactor şef George Hudiţă, responsabil de programe Ramona Puiu. Din 2007 a devenit săptămânal de mică şi mare publicitate.

1995 - Brasov

Eco

Apare Eco. Revista Şcolii Comerciale „Andrei Bârseanu” Braşov. 29x20 cm, 60 p. Periodicitate anuală. Nr. 3 din anul III, 1997, este prilejuit de 100 de ani de învăţământ comercial. Tipar la Tipo Bety Braşov.


1995 - Brasov

Astra

Apare o altă serie a revistei Astra a Asociaţiei Transilvănene pentru cultura poporului român. Susţinută de Ministerul Culturii, Inspectoratul pentru cultură Braşov, din 1997 de Consiliul Judeţean Braşov şi Aşezământul Ţării Bârsei, iar din 1998 apare în colaborare cu Gazeta de Transilvania. Redactor şef A. I. Brumaru, apoi I. Itu, secretar general de redacţie Corneliu Merlău urmat de Liviu Comşia, consilier editorial Eduard Huidan. A apărut până în 2000.

11/07/1994 - Brasov

Observatorul

Apare Observatorul. Cotidian de informaţii Ziar al grupului Expres la Braşov. 4, 8 p., 40x58 cm. Redactor şef Marius Petraşcu, redactor şef adjunct Oltiţa Stiuj, secretar general de redacţie Gabriel Stan. Semnează Ion Mânzală, Maria Petraşcu, Oltiţa Stiuj, Dan Gavrilă, Gabriel Gene, Horia Tabacu, Sorin Grigorescu, Carmina Mareş. Săptămânal de la 2 iunie 1995. Ultimul număr văzut din 28 decembrie 1995 – 3 ianuarie 1996.

08/03/1994 - Brasov

Plaiuri săcelene

Reînregistrarea revistei Plaiuri săcelene, editată de Asociaţia cultural-sportivă „Izvorul” Săcele. 30x42 cm, 8 p. Trimestrial. Redacţia: Victor Carpin, Octavian Taraş, Claudiu Roşculeţ, Ilie Cujbă. Colaboratori N. Lupu, Traian Giurgiu, Elena Bulat, Liviu Dârjan, Ştefan Casapu. Materiale istorice şi etnografice despre trecutul şi actualitatea locală, precum şi evocări ale personalităţilor săcelene. Tipocart Braşovia S. A., apoi tipografia Disz Tipo Săcele.

05/02/1994 - Brasov

Club Matinal

Apare Club Matinal. Săptămânal de informaţii, cultură, divertisment, publicitate. 30x42 cm, 8 p. Editor S. C. Van Gael SRL. Director Cristina Nemeş, consilier editură Artur Larion, redactor şef Mircea Brenciu. Colegiul redacţional: Horaţiu Anken, Paul Chiriacescu – secretari de redacţie, Mihaela Cârstea, Camelia Lazăr, Sorin Piciorea, Gina Toma, Mihai Deşelaru, Rodica Ungureanu. Tipocart Braşovia S. A. Ultimul număr văzut din 10-16.05.1994.

01/1994 - Brasov

Universitas Transilvania

Apare Universitas Transilvania. Buletin informativ. 21x30 cm, 8 p. Editura Transilvania. Nu ştim periodicitatea şi dacă mai apare.

01/1994 - Brasov

Economica

Apare numărul pilot Economica. Publicaţie lunară editată de Clubul Studenţesc „Kronstadt” pentru cercetare economică. Clubul a fost fondat de studenţi braşoveni, mai ales economişti, cu sprijinul fundaţiei româno-germane Kronstadt. 29,5x21 cm, iniţial 4 p, apoi 12. Redactor şef Leonte Nistor, redactori Claudiu Rotaru, Gabriel Brătucu, Lăcrămioara Mogoş, Remus Cazacu, Dan Panciu, Florin Nechita, Ciprian Drăguţ ş. a. Tipar Brastar Print SRL Braşov. Au apărut şi nr. 1-2 din martie – mai 1994

1994 - Brasov

Business Succes

Apare lunarul Business Succes. Revistă de afaceri editată de Camera de comerţ şi industrie Braşov în colaborare cu Transilvania Expres. 8 p., 30x40 cm. Redactor şef Camelia Coşescu, redactor şef adjunct Horia Salcă, redactori Sorina Blejan, Leliana Colţescu şi Andra Popescu. Date despre economie, legislaţie, firme, impozite, expozitii, târguri, cursuri, publicitate. Are un supliment color. Apare până în 2002.

1994 - Brasov

Almanah Ecran Magazin

Apare Almanah Ecran Magazin editat de săptămânalul de divertisment cu acelaşi titlu. 96 p. Conţine materiale despre actori de cinema, filme, umor, integrame. A apărut probabil până în 1998.

12/12/1993 - Brasov

Şi. Foaie pentru mine, tine şi literatură

Apare revista Şi. Foaie pentru mine, tine şi literatură, publicaţie a Asociaţiei culturale „Şi”. Printre membrii fondatori şi Dumitru Crudu. Editorial semnat de Cătălin Badea. 31x22 cm. Publică poezie, proză, traduceri. Colaboratori: Dora Deniforescu, Flavius Iancu-Obeadă, Iulia Chealfă, Daniela Ghiţă, Nicolae Savin, Daniela Avram, Ştefania Muntean, Mirela Creangă, Laura Chiriacescu, Marcel Ionescu, Ionuţ Russu. Editura Pronto srl, tipografia Trisedes Press S. A. Sf. Gheorghe

20/08/1993 - Brasov

Cenk Rádió

Apare canalul Cenk Rádió exclusiv în limba maghiară. Difuza o oră pe zi şi fiecare zi avea o temă anume. Luni – buletin de ştiri şi economic, marţi – dezbateri sociale, miercuri – emisiune culturală, joi – dezbateri culturale, vineri - dezbatere politică, sâmbătă – emisiune pt. copii, duminică – emisiune religioasă. Director Madaras Lázár, redactor şef Kiss Éva. Redactori: Boér Attila, Elekes Csaba (1996-1998), Fülöp Ildikó (1993-1996), Koppándi Zsolt, Szász Csaba (1996), Tóásó Áron Zoltán, Tódor Nits Andor (1993-1996), Tódor Nits Tünde. Între 1995-1996 se implică în înfiinţarea radioului Siculus de la Tg. Secuiesc. A funcţionat până în 1998.

01/07/1993 - Brasov

Primăria Braşovului

Apare Primăria Braşovului. Bilunar de Informare. Din 2003 lunar, dar periodicitate neregulată. 30x40, 20x30, 4 p. Redactor şef Vasile Oltean, redactori Eugen Ghileanu, Ovidiu Dan Chirilă, Ion Topolog, Cornel Samoilă. Publică evocări, legislaţie, interviuri, statistici, informaţii administrative, utilitare. Tipărit la S. C. Tipocart Braşov SA, S. C. Graphica Print SRL. Probabil a apărut până în 2003.

08/06/1993 - Brasov

Mesagerul

Apare Mesagerul. Săptămânal sportiv şi umoristic. 8 p. Editat de Annona Braşov. Director general Ion Anuţoiu, consilier editorial Ioan Pamparău, redactor şef Mircea Moga. Semnează Ioan Ursu, Mircea Radu, Gh. Foca, Mihai Deşelaru, Stela Bica, Vitor Secăreanu, Florin Balaban, Valn Ion, Ultimul număr văzut din 17-24 auguust 1993

26/01/1993 - Brasov

Alternativa

Apare Alternativa, cotidian independent, de opinie şi informaţii. 4 p., 40x58 cm. Membrii fondatori Adrian Mugur, Mircea Brenciu, Cornel Duţescu, Paul Gonţea, Virgil Lupu, Mircea Moga, Ion Mânzală, Octavian Pelin, Maria şi Marius Petraşcu, Oltiţa Stiuj, Gabriel Stan. Director Marius Petraşcu, redactor şef Oltiţa Stiuj, secretar general de redacţie M. Brenciu, apoi Cecilia Popa. Se pare că a apărut doar în anul 1993.

1993 - Brasov

Show Şoc

Apare Show Şoc. Revistă bilunară. 28x38, 30x40, 18x28, 16, 28, 32 p, tipărit color. Fondator Remus Adrian Borza. Director Cristea Ioniţă, redactor şef Dan Manolăchescu, apoi Ana Cristina Peleanu, redactor şef adjunct Silvia Lefteriu, secretar de redacţie Gh. Lazăr, redactori Anca Nistor, Horia C. Deliu, Ines Kraft, Laly Sandu, Corina Catona, Luana Dumitriu, Andreea Săniuţă. Predomină informaţia de divertisment. Imprimare offset Rotoioni Tipo SRL. Ultimul număr văzut din august 1998.

01/12/1992 - Brasov

Oastea şi Ţara

Apare trimestrialul Oastea şi Ţara. Revistă de cultură istorică-militară. Editată de Secţia teritorială de istorie militară Braşov a Institutului de Istorie şi teorie militară, Asociaţia Naţională a veteraniulor de război – filiala Braşov şi clubul „Eroii patriei”. Redactor-şef, maior Ion Vlad, Mardare Mateescu redactor şef adjunct, Mircea Botei secretar de redacţie. Colaboratori: Mircea Dogaru, Margareta Suzana Spânu, Florian Salvan, Ştefan Pascu, militari. Tipografia „Macovei” SRL, Braşov. Apare până în 1995, total zece numere.

12/1992 - Brasov

Veteranul braşovean

Apare lunarul Veteranul braşovean. Foaie pentru veteranii din industria română editată de Asociaţia veteranilor din industria română Roman S. A. A 4, 2 p.? Redactori Nicolae Adam, Traian Busuioc. Nr. 1 realizat cu sprijinul sindicatului Astra de la Roman S. A. Singurul număr văzut este nr. 1 rupt şi probabil incomplet.

09/11/1992 - Brasov

Jurnalul de Braşov

Apare Jurnalul de Braşov. Săptămânal de informaţie. Subtitlul se schimbă: Săptămânal de informaţii, mărturisiri şi interviuri (1993), apoi Săptămânal social-cultural-politic (1996). 8, 12 p. Editat de Intact, apoi S. C. Jurnalul S. A. & Carmiss Braşov. Director Dan Iorga, redactor şef Răzvan Caloianu, secretar general de redacţie Adrian Militaru. Colaborează Rodica Băciulescu, Simona Brânzaru, Simona Demeter, Tudor Popescu, C. Drăgan. Ultimul număr văzut din 1996.

08/09/1992 - Brasov

Arena

Apare Arena. Săptămânal independent. 30x42 cm. Director Ion Itu. Cu excepţia nr. 4, care conţine articolul lui Vasile Badiu, Literatura română din Basarabia, în rest se republică versuri de Horia Bădescu, M. Eminescu, Radu Gyr şi D. Matcovschi. Nr. 1-3 conţin articole politice despre alegeri şi un material în serie de Mircea Itu despre Cerbul de aur. Mit şi adevăr. Ultimul număr din 29 septembrie 1992.

03/07/1992 - Făgăraș

Ţara Făgăraşului

Apare Ţara Făgăraşului. Săptămânal de Informaţie. 30x42 cm, 8 p. Primul ziar post 1989, îşi propune să reflecte evenimentele locale şi să fie echidistant politic. Redactor şef Florin Alexandru, redactori Cici Rădoi, Ilie Bardaşuc, Radu Mihaiu, Lucia Moldovan. Editor S. C. Dodecagon SRL Făgăraş. Nu ştim până când a apărut.

22/06/1992 - Brasov

Cine caută, găseşte

Apare Cine caută, găseşte. Ziar de publicitate şi divertisment. 42x28 cm, paginaţie variabilă. Colectivul de redacţie: Al. Albiter, Marinela Ene, Adriana Sabău. Anunţuri, reclame, uneori articole despre muzică, horoscop, poşta redacţiei. Apare şi în 1993.

1992 - Brasov

Monitorul oficial al Consiliului Local al municipiului Braşov

Apare Monitorul oficial al Consiliului Local al municipiului Braşov. 14x20 cm. Anual. Conţine decizii şi hotărâri ale adminstraţiei locale.

1992 - Brasov

Monitorul oficial al Consiliului Judeţean Braşov

Apare Monitorul oficial al Consiliului Judeţean Braşov. 14x20 cm. Semestrial.

1992 - Brasov

Brain SF

Apare magazinul Brain SF, fanzin al cenaclului Brain Braşov. Mai târziu se menţionează că apare sub egida Casei Studenţilor din Braşov, iar numărul 5 apare cu sprijinul firmei Tronn Braşov. Titlul uşor schimbat. 21x15 cm., 16 p., tipărite câte 8 în ambele sensuri de citire. Revistă studenţească de literatură SF. Ilustraţii. Responsabil de număr Florin Ursu, alţi responsabili cu grafica se schimbă după cum terminau studiile. Colaboratori: Florin Ursu, Călin Giurgiu, Nelu Lungeanu, Camelia Onciu, Paul Tatomir, Sorin Dragomirescu, Felix Moga, Mihai Nistor Stoica, Longauer Csaba, Cosmin Ion Neagu, Gabriela Boiangiu. Apar 5 numere între 1992-1993.

09/1991 - Codlea

De la Nistru pân' la Tisa

Apare De la Nistru pân' la Tisa. Publicaţie bilunară pentru toţi românii. 8 p. Motto: „Pace-n suflet şi unire-n ţara mea!”. Editor Casa de presă şi editură „Duminică”. Editorial semnat de Ion Mânzală. Gratuit în Bucovina de Nord. Ion Buzaşi publică despre Andrei Mureşanu. Tipografia din Miercurea Ciuc. Ultimul număr văzut, nr. 8/1992.

09/1991 - Brasov

Contact braşovean

Apare Contact braşovean. Magazin de publicitate cu apariţie lunară al S. C. Interfilm S. R. L. Braşov. 44x29 cm. Director editură şi publicitate V. F. Havassy, redactor şef Şt. Petraru, redactor artistic Şt. B. Százs. Gratuit. Semnează interviuri şi evocări Paul Catincescu, directorul agenţiei de publicitate Contact, P. Ştefan (uneori Ştefănescu), Silviu Nour. Colaborator Ştefan Petraru şi corespondenţi din teritoriu. Nr. 2-3, octombrie-noiembrie 1991, publică un articol despre istoria lui Roman S. A. semnat de ing. Adam Nicolae. Tipărit în tipografia S. C. Roma S. A. Anunţuri, reclame, legislaţie. 8-10 pagini. Ultimul număr văzut: nr. 33, anul IV, iunie 1994.

02/08/1991 - Brasov

Informaţia braşoveană

Apare Informaţia braşoveană. Săptămânal independent de informare şi publicitate. 42x30 cm, 4 p. Preţ 5 lei. Director Dragomir Bălan, redacţia I. Neculoiu-Ispas, Camelia Creţu, Sorin Işfănescu, Carmen Chiperea. Semnează Florian Din. Tiparul la S.C. Tipocart „Braşovia” S. A. Nu ştim cât a apărut.


07/1991 - Brasov

Mesager

Apare Mesager. Cotidian de informaţie, comentarii şi publicitate. Editor Consit Braşov, cu efortul material al sindicatelor. 42x30 cm, 4 p.. Redactor şef Marius Petraşcu, redactor şef adjunct Dumitru E. Popescu. Responsabili de rubrici: Ioan Pamparău (economie), Tudor Ştefan (anchete), Alexandru Ţion (cultură). Semnează Ştefan Petraru, Vasile Şelaru, Mircea Moga, Marius Oprea, V. Şelaru, Stoica Enache, Oltiţa Stiuj, Marius Stoianovici, Mircea Brenciu, Ion Ursan, Florian Din. Primul ziar independent. Tipărit în primele luni de apariţie la Sf. Gheorghe deoarece era refuzat de tipografiile braşovene sub presiunea adversarilor politici. Probabil ultimul număr din 30.11.1993.

06/1991 - Brasov

Poliţia braşoveană

Apare Poliţia braşoveană. Bilunar editat de Direcţia judeţeană Braşov. 4, 8 p., 30x40 cm. Fondator col. N. Neagu, director mr. Al. Ionaş, secretar de redacţie lt. ing. Cristian Bălăcescu. Din 1993 Inspectoratul de Poliţie editează ziarul împreună cu Trustul de presă Annona. Directori Gh. Bandea şi Ionică Anuţoiu, redactor şef I. Pamparău, semnează Ioan Tudor, Emil Rada, Cristian Bălăcescu, Ioan Gliga, Gh. Foca, Ioan Ursan. Întreprinderea poligrafică Braşov, Tipocart Braşovia, Trisedes Press S. A. Sf. Gheorghe. Ultimul număr văzut din decembrie 1993.

02/1991 - Brasov

Henţ

Apare Henţ. Săptămânal de informare sportivă. 42x30 cm, 8 p. 5 lei. Director Romeo Paşcu, redactor şef Mihai Ivăncescu. Editor Societatea Comercială S. C. Braşov. Semnează M. Zeicu, Eduard Huidan, Sorin Basangeac, Cornelius Popa. Tiparul la Întreprinderea Poligrafică Braşov.

01/1991 - Brasov

Plus (plu$)

Apare Plus (plu$). Revistă de informare şi reclamă comercială a Camerei de comerţ şi industrie din Braşov, apoi ş ia celor din Buzău, Deva, Galaţi, Sf. Gheorghe, Sibiu. 21x30 cm, 20 p. Primul număr cuprinde evocarea 140 de ani de la constituirea primei camere de comerţ din Braşov semnată de Marius Petraşcu, interviuri, buletin legislativ, publicitate, rezumat în engleză.

1991 - Brasov

Plus Puls

Apare bilunarul Plus Puls. Buletin informativ al Camerei de Comerţ şi Industrei Braşov. Din 1992 Succes Plus Puls. 4 p., 30x42 cm. Redactor şef economist Lucia Mirea. Semnează des Ionel Florescu. Întreprinderea poligrafică Braşov, Novotyp Miercurea Ciuc, S. C. Tipocart Braşov. Ultimul număr văzut, 23 din decembrie 1992

1991 - Brasov

Noua Gazetă Transilvană

Apare trimestrialul Noua Gazetă Transilvană. Pentru literatură. 21 x30 cm. Director Mircea Valer Stanciu. Sub egida Bibliotecii Judeţene Braşov. Conţine articole diverse. Are numere omagiale (G. Bariţiu, Andrei Mureşanu, Norbert Petri) şi tematice. Semnează Dan Berindei, Laurenţiu Ulici, Vasile Igna, Ion Itu, V. Copilu Cheatră, C. Catrina, I. Buzaşi, D. Drăgan, Gernot Nussbächer, Al. Ofrim, Valeria Căliman, Christian W. Schenk, bibliotecari (Elena Dimitriu, Monica Andriesei, Silvia Todea, Monica Tatuşescu, Silvia Popa, Olga Şerbănescu, Maria Fülop) V. Oltean, Ioan Vlad, muzeografi (Sanda Maria Buta, Măriuca Radu). A apărut până în 1993, în total 10 numere.

1991 - Brasov

Anuarul Societăţilor Comerciale ’91 Braşov

Apare Anuarul Societăţilor Comerciale ’91 Braşov. 15x22 cm.Colectivul de redacţie: Traian Catincescu, Paul Catincescu, Vasile Florkievitz. Editor Agenţia de publicitate Contact a Societăţii Comerciale Interfilm SRL. În articolul program La început de drum, redacţia îşi propune să publice date despre societăţile comerciale, turism şi tradiţiile comerciale braşovene, divertisment. Alături de lista firmelor, cuprinde informaţii despre Braşovul de altădată semnate de Ştefan Petraru şi caleidoscop.

20/12/1990 - Brasov

Curier braşovean

Apare Curier braşovean. Publicaţie editată de Prefectura judeţului Braşov. 4 pagini, 42x30 cm. Numărul 2 din 6 februarie 1991 este ultimul număr văzut. RMNBV

15/12/1990 - Brasov

Opoziţia

Apare săptămânalul Opoziţia. Revistă de informare, dezbatere şi analiză. 30x42 cm, 8 p. Redacţia: Aurel Ion Brumaru, Marius Petraşcu, Stoica Enache, Artur Larion, Mitel Popescu, Vasile Şelaru. Colaboratori: Mircea Gherman, Costel Ionescu, Leonard Oprea, Rodica Silvia Stânea, Vasile Gogea, Mihalache Vasile. Grafica Bogdan Preca. Rubrici: Anchetă socială; Juridic, istoric, politic; Interviuri, eveniment; Semnale, repere, informaţii. Tipografia din Sf. Gheorghe. Ultimul nr. văzut 1 (3) din ianurie 1991.

07/1990 - Brasov

Symposion

Apare seria nouă Symposion. Revistă literar-artistică. 14x19 cm. Fondator N. Găgescu. Director Vasile Copilu Cheatră, redactori Mihai Comăniciu, L. T. Henţiu, Mardare Mateescu (şi secretar de redacţie). Semnează Ion Buzaşi, Dumitru Copilu, Al. Husar, Adrian Popescu, Augustin Tătaru, Ovidiu Vuia, Petre Homoceanul, Luana Popa, Şt. Petraru, S. Popa, I. Gliga, Margareta Spânu. Publică poezie, proză, cronici literare, lucrări de istorie. Întreprinderea tipografică Braşov. Nr. 2-3 din noiembrie-decembrie 1990 sunt urmate de nr. 1 din mai 1991, serie nouă.


05/05/1990 - Brasov

Deşteaptă-te române

Apare Deşteaptă-te române. Săptămânal al Partidului de Uniune Naţională a Românilor din Transilvania. Mai târziu bilunar. 28x40 cm, 4, 8 p. Redactor şef Alin Drugă, redactor şef adjunct Gh. Moldoveanu, secretar de redacţie Al. Dincă. Semnează G. D. Iscru, Ion Coja, Doru Munteanu, Mircea Valer Stanciu, Luana Popa, Ileana Gafton ş. a.. Tiraj 30.000 – 40.000 exemplare. Nr. 18-19 din februarie-martie 1991 sunt ultimele văzute.

22/04/1990 - Brasov

Ardealul

Apare Ardealul. Publicaţie editată de Frontul Salvării Naţionale. Periodicitate neregulată. Iniţial 4 p., apoi 8 p. Motto: „Ţine cu poporul ca să nu rătăceşti” (Simion Bărnuţiu). Semnează Gr. Vieru, Doru Munteanu, Sorin Basangeac, Adrian Nicolau, Cornel Samoilă, Vasile Someşan, Valentin Ciobanu, Vasile Şerb. Întreprinderea poligrafică Braşov, tiraj 20.000. A apărut şi în 1991.

15/04/1990 - Brasov

Ecran Magazin

Apare Ecran Magazin. Revistă bilunară, apoi săptămânală. 27x41, 30x37, 35x37 cm., 8, 12, 16 p. Colectivul redacţional: director Cristea Ioniţă, redactor şef Dan Manolăchescu, redactor şef adjunct Silvia Lefteriu. Redactori: Mihai Bâră, Anamaria Valuschi, Ion Lupu, Şt. Petraru, Alin Dumbravă, Mariana Sebeni, Horia C. Deliu, Ines Kraft, Laly Sandu etc. Din 1997 subredacţie la Bucureşti. Date politice, ştiinţifice, culturale, medicale şi de divertisment, muzică, cinema, sport, caleidoscop. Tiraj record de 500.000 exemplare. A apărut până în iulie 2002.

14/04/1990 - Brasov

Cetatea

Apare Cetatea. Publicaţie bilunară a Asociaţiei Sociologilor din Braşov. 33x24 cm, 16 p. Colegiul de redacţie: Stelian Bădrăgan, Adrian Curelea, Gh. Fulga, Otilian Neagoe, Gh. Onuţ. Colaborează V. Miftode. Articole economice, despre descentralizare şi libera iniţiativă, prezentări şi reclame de firme. Interviu cu Petre Roman despre economia de piaţă. Titlul, ultima pagina şi uneori titlul rubricilor în culori. Ultimul număr văzut, nr. 2 din 15-31 mai 1990.

04/1990 - Brasov

Interval

Apare Interval. Revistă lunară a Uniunii Scriitorilor din România. 24x31. Redactor şef Al. Muşina, redactor şef adjunct Gh. Crăciun, secretar general de redacţie Carmen Andrei, secretar de redacţie Marius Oprea. Publică Caius Dobrescu, Andrei Bodiu, Fl. Iaru, M. Cărtărescu, St. Tănase, M. Nedelciu, V. Andru, E. Brumaru, Şt. Agopian etc. Publică autori români şi străini traduşi: N. Steinhardt, D. Stăniloaie, Berdiaev, Evdokimov, Unamuno, Vl. Nabokov. Numere tematice. Apare până în 1992, apoi seria nouă 1997-2003, cu A. Bodiu şi C. Dobrescu redactor şef şi adjunct, mai preocupată de probleme braşovene.

04/1990 - Brasov

Coresi

Apare Coresi. Revistă de literatură. 12x17 cm. Lunar. Director Daniel Drăgan (editor fondator), redactor şef Viorica Mircea. Publică poezie, proză, teatru, traduceri. Numere tematice: Somerset Maugham, Nuvela poliţistă, Nuvela fantastică, M. Bulgakov, SF, Rusia creştină etc. Ultimele numere văzute, 18-19 din septembrie-octombrie 1991.

13/03/1990 - Brasov

Perspective

Apare Perspective. Săptămânal al PNL – Organizaţia judeţeană Braşov. 8, 4 p., 30x42 cm. Redactor şef Virgil Tămăşoiu. Colectivul de redacţie Mihai Bobuţanu, Cristina Onose, Maria Boriceanu, Damian Baciu, Stoica Enache, Daniel Sibişan. sEmnează şi Ioan George Beşe, Florin Papuc, B. N. Rachiţeanu, Mihaela Malea. Ultimul număr văzut din 31 mai 1990.


28/02/1990 - Brasov

Gândul liber

Apare Gândul liber. Publicaţie particulară independentă. 28x42 cm, 8 p. Director Viorel Şercaru. Apare în fiecare luni. De la nr. 2 subtitlul săptămânal independent. Colectiv de redacţie: Gheorghiţă Alungei, Doru Clinciu, Cristea Ioniţă, Gh. Trif, Ioan Augustin Roman, Edith Bartha, Mihaela Jenei, Ştefan Toderaş, Victor Secăreanu, Ştefan Tudor, Şt. Petraru, Anca Pop, Ligia Fulga. Nr. 43 din 18-25 decembrie 1990 este ultimul văzut.

22/02/1990 - Brasov

Politica

Apare gazeta Politica. Săptămânal de informaţie şi opinie politică. Subtitlul şi redacţia se schimbă. Director Sergiu Vîlcu, redactor şef Dumitru Borţun, redactor şef adjunct Neculai Sava, secretar de redacţie Ciprian Dima, apoi Romeo Dobre. Tehnoredactare Mariana Sebeni. 30x42 cm, 4 p. Semnează Angela şi Mircea Ivănoiu, Mircea Brenciu, Stelian Saon, Valentin Ciobanu, Nadia Cella Pop, Valentin Bodea, Adrian Teacă, Silviu Coposescu. Nr. 3 din 8 martie este un magazin feminin de 8 pagini, iar următorul este supliment pentru alegeri. Tipografia din Sf. Gheorghe, apoi Întreprinderea poligrafică Braşov. Nr. 9 din 17-24 mai 1990 este ultimul văzut.

17/02/1990 - Brasov

Avântul

Apare seria nouă a săptămânalului Avântul, organ al Partidului Naţional Ţărănesc creştin şi democrat Braşov. 28x40 cm., apoi 20x30 cm, 4 p. Redactor şef, I. Danciu, redactor şef adjunct Aurel Sabin Burda, secretar general de redacţie Mardare Mateescu. Semnează Aurel I. Brumaru, N. Puchianu, Artur Larion, Marius Petraşcu, Mircea Valer Stanciu, Mircea Gherman, Mardare Mateescu, Oltiţa Stiuj. Tiraj 10.000. Întreprinderea Poligrafică Braşov. Probabil a apărut doar în acest an. Ultimul număr văzut, 14 din 6 iunie 1990.


17/01/1990 - Brasov

Glasul Braşovului

Apare săptămânalul Glasul Braşovului. Posibilă tribună a mişcării sindicale. Foaia muncitorilor braşoveni. Gratuit, apoi contracost. Schimbă subtitlul în Publicaţie a convenţiei sindicale teritoriale şi chiar titlul devine Glasul. Gazeta săptămânală a muncitorimii braşovene. 35x44 cm, 4, 6, 8 p. Redactori G. I. Florescu, M. Moga, I. Pamparău, T. Pirău, Mariana Tihărău, C. Huţanu, V. Croitoru, Adrian Munteanu. Întreprinderea poligrafică Braşov. Ultimul număr văzut din decembrie 1990.


01/1990 - Brasov

Replica

Apare săptămânalul Replica. Revistă studenţească independentă de opinie, informaţie şi reportaj. Fostă Sigma. 30x42 cm, 8 p. Redactor Ştefan Ioana, redactor şef adjunct Florin Florescu, secretar de redacţie Cristian Bălăcescu, redactori Cătălin Badea, Codrin Coman, Dan Lambuţchi, colaboratori Alexandru Ghiza, Horia Salcă, Diana Radu. Semnează şi Andrei Bodiu, Florin Andreescu, Iacob Mârza, Mircea Valer Stanciu. Nu ştim până când a apărut.

01/1990 - Brasov

Astra

Apare seria nouă din Astra. Revistă de cultură. Lunar, dar cu întreruperi. 33x48, 21x30 cm, 32, 20, 16 p. Editată de Ministerul Culturii şi Inspectoratul pentru cultură al judeţului Braşov între 1992-1993. Redactor şef Aurel Ioan Brumaru, redactor şef adjunct Vasile Gogea. Redactori şi colaboratori: Artur Larion, Leonard Oprea, D. Drăgan, I. Itu, Marius Petraşcu, Gh. Crăciun, C. Dobrescu, A. Bodiu, D. Crudu, Dina Hrenciuc, M. Sebeni, Al. Ţion, V. Şelaru etc. Texte de Al. Zinoviev, Alain Besançon, Vl. Tismăneanu. Suplimente: Libertate cu dreptate. Săptămânal independent de opinie socială (1990) şi Cetatea creştină (1992). Tiporex SRL Braşov, Trisedes Press S. A. Sf. Gheorghe.

1990 - Brasov

Ţara Bârsei

Apare Ţara Bârsei. Revistă de cultură. Serie nouă. 17x24 cm. Articolul Brazdă nouă precizează scopul revistei: publicarea de articole de istorie, filosofie, literatură, muzică, arte plastice. Colaboratori: Aurel I. Brumaru, I. Glodariu, Andrei Zanca, Mircea Bleahu, Al. Surdu. Se republică texte din M. Eliade şi C. Noica din publicaţii interbelice.

1990 - Brasov

Relaţia

Apare bilunarul Relaţia. Revistă magazin braşoveană editată sub egida editurii Relaţia. 30x42 cm, 16 p. În 1992 se reduce la 8 p. Directori Adrian Marcu, E. Róth. Tipografia din Sf. Gheorghe. Articole economice de popularizare, mistere, glume, rebus. Semnează Mihai Secelean.

1990 - Brasov

Investigaţia

Apare Investigaţia. Revista Inspectoratului judeţean de poliţie Braşov, apoi a Direcţiei judeţene de poliţie. 23x33 cm, 16 p.. Revistă lunară, apoi supliment trimestrial al publicaţiei Poliţia braşoveană. Colegiul editor: director N. Neagu, redactor şef Traian Dârlău, secretar de redacţie Cristian Bălăcescu.


1990 - Brasov

Cuget românesc

Apare Cuget românesc. Săptămânal independent. 24x35, 28x41, 30x42 cm, 16, 20p. Director Ştefan Toderaş, redactor şef Cătălin Toderaş, redactori Cristian Dumbrăveanu, Felicia Popa, Radu Paraschiv, Şt. Petraru, Victor Secăreanu, Florin Leucă, Dan Beşchea, Aurel Păduraru, C. Dudescu, Ioan Tudor. Date despre economie, societate, politică, sport, programe, staruri. Scoate suplimentul Zărneşteanul. Săptămânal independent (iunie-iulie 2002 - 2003). Ultimul număr văzut din 2003.

1990 - Baciu, Săcele

Evangélikus Harangszó

Reapare seria nouă a lui Evangélikus Harangszó care continuă Evangélikus Élet.

04/1985 - Brasov

Hip-Stern

Apare Hip-Stern, ziar pentru tineret tipărit în regim de samizdat. A apărut în aprilie, mai, noiembrie 1985 şi martie 1988. Redactorul şef şi redactorii semnează cu pseudonime: Töpörtyű, Hedgehog, Kavics, Mártás, Tejbegriz. Nr. din 1986 îl are redactor şef pe Mihail Bencze. Diferite formate, mai ales 30x21, 14, 20, 32, 38 p. Fără caracter politic, articole pentru tineret, poezii, scrieri ştiinţifico-fantastice.

18/03/1982 - Brasov

Actualitatea ştiinţifică şi tehnică

Apare Actualitatea ştiinţifică şi tehnică. Supliment al revistelor Ştiinţă şi tehnică – Tehnium, editat în colaborare cu Comitetul Judeţean Braşov al U.T.C. 12 p, 36x48 cm. Coordonatori Ioan Albescu şi Constantin Faina. Articole despre agricultură, poluarea mediului, ştiinţă şi tehnică realizate de cercetătorii din institutele ştiinţifice din Bucureşti. Tipărit la Întreprinderea poligrafică Braşov.

1982 - Brasov

Almanahul Coresi

Apare Almanahul Coresi editat de Asociaţia Scriitorilor Braşov. 17x24 cm. Colectivul de redacţie Dan Tărchilă, V. Copilu Cheatră, M. N. Rusu, N. Stoie. Publică studii de istorie, memorii, versuri, proză, cronici dramatice, de artă, evocări. Colaboratori: V. Spiridonică, Emilia Şt. Milicescu, H. Schuller, Angela Nache, N. Carandino, Verona Brateş, Lendvay Eva, I. Ittu, Adrian Hamzea, Gernot Nussbächer, Miruna Runcan, V. Gionea, Mircea Gherman, C. Catrina etc. Apare până în 1986.

05/1981 - Brasov

Tot înainte!

Apare Tot înainte! Editată de Consiliul Municipal Braşov şi Organizaţia Pionierilor. 30x42 cm, 6, 8 p. Redactor şef Anatol Ghermanschi. Articole de propagandă, despre calitatea învăţământului, evenimentele actuale, Braşov semnate de Cornelia Albu, Florin Dobrescu, Emil Poenaru, Ioan Calaican, Anca Manolache, dar şi de elevi (Codrin Coman, Liliana Jighira). Următorul număr apare în decembrie 1982.

1981 - Brasov

Radioamatorul

Apare Radioamatorul. Buletin tehnic trimestrial editat de Consiliul Judeţean pentru educaţie fizică şi sport şi Radioclubul Judeţean Braşov. 20x29 cm. Colectivul de redacţie: Dan şi Ines Zaharu, Gh. Drăgulescu, ing. Coman Dumitrescu-Bujor, sing. Ioan Pop. Curpinde prezentări deaparate tehnice, calendar competiţional, concursuri, regulamente, diplome. Întreprinderea poligrafică Braşov. Ultimul număr văzut din septembrie 1989.

1980 - Brasov

Honterusschule Heute

Apare lunarul Honterusschule Heute, editat şi îngrijit de Karpathen Rundschau. A apărut până în 1982.

1980 - Brasov

Braşovul literar şi artistic

Apare suplimentul revistei Astra, Braşovul literar şi artistic în anii 1980, 1983, 1986. Colectivul de redacţie: Ion Itu, Ovidiu Moceanu, Horst Schuller Anger, Daniel Drăgan (şef de redacţie).

1979 - Brasov

Buletin de informare ştiinţifică

Apare Buletin de informare ştiinţifică, pe mai multe secţiuni (Cărţi noi intrate în bibliotecă, Articole din periodice. Mecanică, TCM din 1980) editat de Biblioteca Centrală a Universităţii din Braşov. 15x21, 16x23 cm. Reprografie. Materiale informatice au apărut şi în 1996.

1978 - Brasov

Gamma

Apare revista Gamma. Gazeta matematică a Liceului Industrial Steagul Roşu. 20x30 cm. Periodicitate variabilă, 3-5 numere pe anul şcolar. Studii de matematică şi filosofie semnate de cadrele didactice universitare şi studenţii facultăţilor de matematică şi liceelor din Braşov, Sibiu, Odorheiu Secuiesc, Craiova, Cugir. Redactor prof. Mihail Bencze. Printre colaboratori F. Szász, Laurenţiu Luca. Articole în română, engleză şi maghiară. Ultimul număr văzut din 1984.

1977 - Brasov

Buletin de informare tehnico-ştiinţifică

Apare Buletin de informare tehnico-ştiinţifică editat de Comitetul Judeţean Braşov al UTC şi Casa de ştiinţă şi tehnică pentru tineret. 15x21 cm. Realizat de Al. Popa, directorul Casei, Eduard Huidan de la Drum Nou, C. Faina şi Virgil Nastasi. Nr. 2 din 1978 este un supliment informatic alcătuit de Laboratorul de Informatică.

01/1975 - Brasov

Buletinul Noutăţilor Editoriale

Apare Buletinul Noutăţilor Editoriale editat de biblioteca Judeţeană Braşov (uz intern). Dactilografiat, 13x21 cm.

1974 - Brasov

Studenţimea comunistă braşoveană

Apare Studenţimea comunistă braşoveană. Revista Consiliului Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunişti din Universitatea din Braşov în locul Sigmei. Redactori Edmond Agop, Niculaie Antonoaie, Marina Cionca, Vasile Fogel. Semnează şi Mircea Florian Şandru, E. Micu, Emil Poenaru, Sorin Basangeac, Stelian Bădrăgan, Şt. Ungurean, Cristian Bălăcescu (redactor şef adjunct), Codrin Coman, Andrei Partoş, Dan Brudaşcu, Andrei Bodiu, Aurelian Crăiuţiu, Florea Ioncioaia, N. Bujdoiu, Dorica Bucur, Stelian Saon. Publică interviuri, evocări, lucrări ale studenţilor şi de la alte universităţi, pe lângă articole de propagandă comunistă. Întreprinderea poligrafică Braşov.

1974 - Brasov

d.m.' 73 – Dâmbul Morii

Apare publicaţia d.m.' 73 – Dâmbul Morii. Tabăra Naţională a micilor corespondenţi. 23x28 cm. Publică poezii, proză, desene.

1973 - Brasov

Anuarul Liceului Economic Braşov

Se reia anuarul liceului economic braşovean prin apariţia Anuarului Liceului Economic Braşov pe al 103-lea an şcolar 1971-1972 întocmit de director Dumitru Băluşescu şi profesor Visarion Iliescu. 17x24 cm. Cuprinde un scurt istoric al instituţiei şi statistici şcolare. Întreprinderea Poligrafică Braşov.

05/1971 - Săcele

Freamătul Şcolii

Apare publicaţia anuală Freamătul Şcolii. Revista elevilor Şcolii Generale nr. 4 din oraşul Săcele. 15x21 cm. Nr. 1 dedicat aniversării semicentenarului PCR şi cuprinde lucrări literare ale elevilor, folclor local şi materiale despre şcoală. Multiplicat la xerox.

1971 - Sacele

Anuarul pe anul şcolar 1970-1971 al Şcolii Profesionale de construcţii Săcele

Apare Anuarul pe anul şcolar 1970-1971 al Şcolii Profesionale de construcţii Săcele. 15x23 cm. Întocmit de Constantin Ardelean, Cornel Cristache, Gh. Muntean şi Viorel Micu. Este tipărit împreună cu monografia şcolii la 100 de ani de la înfiinţare. Întreprinderea Poligrafică Braşov.

1971 - Drăușeni

Tükör

Apare Tükör. Revista şcolară a elevilor de la Şcoala Generală Drăuşeni.

1971 - Brasov

Viitorul

Apare Viitorul. Revistă literară şi ştiinţifică a elevilor liceului industrial Braşov. 17x24 cm, semestrial? Ultimul număr văzut din 1974.

1971 - Brasov

Excelsior

Apare Excelsior. Revista Liceului Pedagogic. 22x30, 17x24 cm. De două ori pe an. Profesori îndrumători Anatol Ghermanschi şi Florin Şindrilaru. Primele numere dedicate semicentenarului PCR şi UTC. Întreprinderea poligrafică Braşov. Ultimele numere văzute din 1980.

1971 - Brasov

Calendarul sporti

Apare Calendarul sportiv editat de Consiliul Judeţean pentru Educaţie Fizică şi Sport. 17x23,5 cm. Date despre situaţia şi performanţele diferitelor discipline sportive, programul etapelor de calificare şi competiţiilor. A apărut şi în 1972.

1971 - Săcele

Anuarul Şcolii Profesionale „Electroprecizia”

Apare Anuarul Şcolii Profesionale „Electroprecizia” din oraşul Săcele pe al 22-lea an şcolar 1969-1970 întocmit de N. Dragoş, Marcel Rusu şi Ion Solomon. Cuprinde date şcolare şi o anexă despre ansamblul tineretului şcolar, scrisă de Victor Tudoran. 17x24 cm. Întreprinderea poligrafică Braşov.

1970 - Brasov

Calendar literar

Apare Calendar literar editat de Asociaţia Scriitorilor Braşov şi alcătuit de Radu Theodoru, Costinel Costin, George Boitor. 15x24 cm. Membrii fondatori: Sică Alexandrescu, A. P. Bănuţ, Werner Brossert, Paul Constant, Vania Gherghinescu, Darie Magheru, G. Scherg, Şt. Stătescu, D. Tărchilă, Haralamb Zincă ş.a.. Colaborează Lucia Demetrius, Emil Manu, Edgar Papu, C. catrina, I. Topolog Popescu. Publică literatură română şi universală, eseuri, cronici literare şi de artă. Întreprinderea poligrafică Braşov.

1970 - Brasov

Buletinul studenţesc

Apare vol. I din Buletinul studenţesc editat de Institutul Politehnic Braşov. 15x20 cm. Cuprinde o parte din lucrările premiate la Sesiunea cercurilor ştiinţifice studenţeşti. Redactor ing. Sergiu Chiriacescu.

24/07/1969 - Brasov

Brassói Lapok

Apare săptămânalul Brassói Lapok. Az R. K. T. Brassó megyei bizottsága és a megyei néptanács lapja. 42x29 cm, 12-16 p. Continuă nr. de serie al lui Új Idő. Redactor şef Albert Sándor, redactori Ábrahám Jakab, Apáthy Géza, Bartha Albert, Fazakás István, Irinyi Kiss Ferenc, Mag Péter, Madaras Lázár, Szenyei Sándor, Váradi Mária, Ritoók János, Lendvay Èva, Sipos András, redactor artistic Csutak Levente. Publică articole politice, economice, ideologice, literare şi artistice de interes naţional. A editat volume istorice şi de corespondenţă. A avut serii de articole de istorie literară şi istorie locală, interviuri. A avut un cerc literar sub conducerea lui Sipos A. Întreprinderea tipografică Braşov. Continuă şi azi.

04/1969 - Brasov

Sigma

Apare Sigma. Revista Consiliului Asociaţiei Studenţilor din Institutul Politehnic Braşov. 24x34, 30x42 cm, 16 p. Trimestrial. Redactor şef Marcel Şofariu, colectivul de redacţie Mircea Florin Şandru, Mario Milata, Virgil Humăilă, Horia Drăghici. Colaborează Adrian Teacă, Ermil Rădulescu, Marina Cionca. Sumar: Între sesiuni, Opinii, Viaţa de organizaţie, Umor. Publică poezii, recenzii de teatru şi cărţi noi, cronici artistice şi muzicale. Întreprinderea poligrafică Braşov.

05/03/1969 - Brasov

rogramul Festivalului Internaţional de Muzică Uşoară "Cerbul de Aur"

Apare Programul Festivalului Internaţional de Muzică Uşoară "Cerbul de Aur" editat de Oficiul de publicaţii şi tipărituri al Radioteleviziunii Române. Redactor Petre Codeca. Cuprinde programul şi regulamentul festivalului, interviuri, prezentarea concurenţilor. Întreprindere apoligrafică Braşov.

1969 - Brasov

Orizont studenţesc

Apare Orizont studenţesc. Revistă de informare ştiinţifică şi cultural-artistică editată de Comitetul UTC şi Consiliul Asociaţiei Studenţilor din Institutul pedagigic de 3 ani Braşov. Apare de 3 ori pe an. Redactor şef Eugenia Bodea, apoi Mihai Coleff, redactor şef adjunct Emil Râmniceanu, Florin Felecan secretar de redacţie. Articole pedagogice, de propagandă, date despre cercuri studenţeşti, cenaclu, turnee, relatări de călătorie. Ultimul număr văzut din ianuarie 1971.

1969 - Brasov

Lucrări ştiinţifice

Apar Lucrări ştiinţifice editate de Institutul pedagogic de 3 ani Braşov. 21x30 cm. Redactor responsabil Al. Romanovici, secretar de redacţie Ioan Şoneriu. Se publică lucrările cadrelor didactice universitare din diverse domenii. Ultimul an văzut, 1974.

1969 - Brasov

Însemnări literare

Apar Însemnări literare. Revistă de cultură editată de Clubul Uzinei de autocamioane Braşov, Cercul literar Mihail Sadoveanu. Periodicitate neregulată. 18x29, 21x30 cm, 8, 12 p.. Redactor P. Savin. Publică şi Ioan Suciu, grafica semnată de Gabriel Stan. Numere festive la aniversările uzinei. Ultimul număr văzut din 1981.

1969 - Brasov

Elevul Constructor

Apare anuarul Elevul Constructor. Revista Grupului şcolar de construcţii din Săcele. 21x31 cm. Redactor şef, ing. C. Ardeleanu. Se publică poezii şi articole despre viaţa şcolii. Multiplicată la xerox.

1969 - Brasov

Anuarul Liceului „Unirea”

Apare Anuarul Liceului „Unirea” din Braşov pe anul şcolar 1967-1968. Întocmit de directoarea Cornelia Albu. Cuprinde date despre istoria şcolii cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la înfiinţare, studii la care au contribuit şi Zoltan Izsáki şi Ion Nicoară. 17x25 cm.

28/12/1968 - Brasov

Săptămâna Braşoveană

Apare Săptămâna Braşoveană. Supliment al ziarului Drum Nou. 21x30 cm. Anunţuri şi informaţii despre evenimentele culturale din Braşov. Întreprinderea Poligrafică Braşov. A apărut până în 1974.

01/03/1968 - Brasov

Karpathen Rundschau

Apare săptămânalul Karpathen Rundschau. Wochenschrift für Gesellschaft, Kultur, Politik. Editată de Comitetul judeţean PCR şi Consiliul popular judeţean Braşov. Continuă pe Volkzeitung. 43x30, 16 p. Întreprinderea poligrafică Braşov. Din 1993 apare ca supliment la Allgemeine Deutsche Zeitung.

01/1968 - 03/1968 ~ Victoria

Steluţa

Apare trimestrialul Steluţa. Foaie literară a elevilor Şcolii generale din oraşul Victoria. 30x42 cm, 4 p. Redactor responsabil: prof. Elena Bucşa. Total 7 numere.

01/1968 - Brasov

Buletinul oficial al Consiliului Popular Judeţean Braşov

Apare Buletinul oficial al Consiliului Popular Judeţean Braşov. 14x19 cm. Apar 6 numere pe an. Ultimele numere văzute din 1983

1968 - Brasov

Steluţe Carpatine

Apar Steluţe Carpatine. Magazin pionieresc editat de Consiliul Municipal al Organizaţiei pionierilor. 21x30 cm. „Certificatul de garanţie” semnat de Mircea Sîntimbreanu. Apar Al. Andrieş, Al. Muşina.

1968 - Brasov

Orizonturi

Apare Orizonturi. Revistă literară şi ştiinţifică a elevilor Liceului „Unirea” Braşov. 17x25, 29x21, 16-68 p. cm. Publică poezie, proză, teatru, eseuri, istorie, jurnal, probleme, texte în maghiară. Redactor şef: Tohăneanu Zoia (1972), Ábrahám Éva (1974-1975), Carmen Zalaru (1976), Stroie Cristina (1980). Secretar de redacţie Weber Renate (1972). Renate Weber semnează un microeseu şi evocare lirică a datei de 24 ianuarie 1859. Concepţia grafică aparţine Stelei Cârţână. Întreprinderea poligrafică Braşov. Ultimul număr văzut din 1979. A apărut până în 1980.

1968 - Brasov

Cumidava

Apare Cumidava. Revista Muzeului Judeţean de Istorie Braşov. În 1967 a purtat titlul Culegere de studii şi articole, sub conducerea unui colegiu de redacţie al cărui redactor responsabil a fost Caius Teodorescu. În 1968 redactor responsabil a devenit Mircea Băltescu. Apariţia continuă şi după 1989.

1968 - Brasov

Armonii

Apar Armonii. Revista liceului de muzică şi arte plastice. Anual. 17x24 cm, 24 p. Redactor şef Vălean Ranga, director, secretar de redacţie Gema Zinveliu Donea. Colaborează Marcela Bozoşan, Viorica Kovacs, Eckart Schlandt (impresii din turneul artistic din Austria), Dinu Vasiu (cronica festivalului Cerbul de Aur). Se publică scrisoarea lui Tudor Ciortea cu aprecieri şi urări pentru iniţiativă, precum şi un medalion Tiberiu Brediceanu la 91 de ani semnat de G. Zinveliu. Întreprinderea poligrafică Braşov.

1967 - Brasov

Muguri

Apare Muguri. Revista elevilor liceului nr. 1 (Andrei Şaguna) din Braşov. 17x24, 21x30 cm. Anual, bianual din 1974. Redactor şef Toma Simion, secretar de redacţie Florin Marcu, redactori profesorii Mircea Băltescu, Melania Mişarca, Wilfried Bielz, Ion D. Popescu. A publicat poezii, foileton, traduceri, cronici teatrale, muzicale, cinematografice, date despre liceu. Grafica de Horia Petruţiu şi Alexandru Andrieş. Au semnat Dana Duma, Ovidiu Coşuleţu, Măriuca Tanasiu, Rodica şi Doina Lambucă, Octavian Soviany, Alexandru Muşina, Adrian Sârbu, Ludovic Orban, Rodica Bretin, Mihaela Tatu. Întreprinderea poligrafică Braşov, Tipo Bety SRL.

27/06/1966 - Brasov

Astra

Apare revista ASTRA. Lunar politic-social-cultural al comitetului regional Braşov pentru cultură şi artă. Trimestrial de la nr. 95 din 1974 până în mai 1982 când revine la periodicitatea lunară. 48x34. Redactori şefi: I. Lupu (1966-1972), D. Tărchilă (1972-1973), M. Nadin (1974), I. Ciutacu (1975-1980), N. Stoie (1980-1982), din 1982 D. Drăgan împreună cu colegiu de redacţie. Din redacţie: Radu Theodoru, Gherghinescu Vania, Emil Poenaru, Voicu Bugariu, Valeria Coliban, C. Cuza, Mircea Valer Stanciu, I. A. Brumaru, I. Itu. Colaboratori: T. Arghezi, I. Dodu Bălan, A. P. Bănuţ, Aurel Baranga, E. Barbu, M. Beniuc, Verona Brateş, Virgil Carianopol, Ş. Cioculescu, C. Ciopraga, N. Cassian, Radu Cârneci, P. Comarnescu, Paul Constant, C. Daicoviciu, Cella Delavrancea, Al. Ivasiuc, E. Jebeleanu, N. Manolescu, E. Manu, F. Neagu, P. P. Panaitescu, Georg Scherg, Hans Schuller, E. Simion, Marin Sorescu, T. Vianu. Cea mai importantă revistă culturală braşoveană postbelică. A publicat versuri, proză, cronici literare şi artistice, eseuri, traduceri, reportaje, dezbateri, anchete. A coordonat redacţional revista Braşovul literar şi artistic în noua serie. Redacţia şi administraţia: Str. M. Sadoveanu nr. 3. Tiparul: Întreprinderea poligrafică Braşov.

1966 - Brasov

Buletin de statistică sanitară

Apare semestrialul Buletin de statistică sanitară. Editat de Sfatul popular al Regiunii Braşov, secţia de sănătate şi prevederi sociale. Cuprinde materiale de statistică medicală privind starea de sănătate a populaţiei din regiune.

1966 - Brasov

Buletin de semnalare

Apare mensualul Buletin de semnalare. Pentru silvicultură şi industria lemnului. Ultimul număr cu acest titlu, nr. 24 din decembrie 1967. Din ianuarie 1968 apare sub titlul Buletin de informare pentru silvicultură şi industria lemnului. Ultimul număr în octombrie 1978. Editat de serviciul de documentare al bibliotecii centrale a Institutului Politehnic din Braşov. Multiplicat de bibliotecă. În 1971 apar volume cu câte 2 numere.

1966 - Brasov

Buletin de informare tehnică

Apare trimestrialul Buletin de informare tehnică. Publicaţie editată de cabinetul tehnic de la Întreprinderea de autocamioane din Braşov. Multiplicată la xerox. Apare în sprijinul mişcării de inovaţii şi invenţii. Conform adresei Uzinelor „Steagul Roşu” nr. 21844 din 10 august 1972, este destinat unităţilor din uzine şi colaboratorilor uzinei.

01/03/1963 - Brasov

Új Idő

Apare săptămânalul Új Idő. Az RMP Brassó Tartományi Bizottsága és a Tartományi Néptanács Lapja. Organ în limba maghiară al Comitetului regional PMR şi al Sfatului Popular regional Braşov. 44x63, 44x53, 42x29, 4, 12-16 p. Întreprinderea tipografică Braşov. Îşi schimbă formatul şi subtitlul. Ultimul număr văzut din 17 iulie/22 iulie 1969. Continuat de Brassói Lapok.

1962 - Brasov

Drum Nou

Apare Drum Nou cu subtitlul în limba maghiară Új Út. Pentru că nu exista un ziar maghiar în regiunea Braşov, materialele de propagandă pentru colectivizare au fost editate şi în limba maghiară. 62x44, 4 p.

1962 - Brasov

Buletin de informare tehnică

Apare trimestrialul Buletin de informare tehnică. Mai târziu Buletin de documentare şi Buletin de informare şi documentare al cabinetului tehnic (uz intern). 21x30 cm. Editat de cabinetul tehnic de la Întreprinderea Tractorul din Braşov. Redactor, ing. Augusta Moldovan, şefa serviciului tehnic al întreprinderii. Prezenta cărţi, tehnologii şi procedee noi, standarde, modele, extrase din reviste şi presa străină, recenzii de cărţi de specialitate. Continua să apară în 1988. Se difuza în unităţile uzinei, întreprinderi industriale, institute de cercetări din ţară. Conform adresei din 11 august 1972, la Uzina Tractorul se distribuiau 100 exemplare. Dactilografiat.

1961 - Brasov

Buletin de informare

Apare semestrialul Buletin de informare. Centrala industrială de rulmenţi şi organe de asamblare. Întreprinderea Rulmentul Braşov. Multiplicat. Cuprinde liste de cărţi, traduceri, standarde intrate în bibliotecă, informaţii de specialitate. Continua să apară în 1982.

1960 - Brasov

Preludii

Apare Preludii. Revistă literară a Liceului nr. 4 (de Informatică) Braşov. Mai târziu devine revista cenaclului literar Şt. O. Iosif. 22x30 cm. /Trimestrial? Redactor şef N. Jurcă, directorul liceului, secretar de redacţie Petru Homoceanul. Publică versuri (Ioan Pop Barassovia, Ermil Rădulescu, Liviu Comşia), evocări, traduceri, interviuri, cronici. Grafica de Ovidiu Sasu Ducşoara. Întreprinderea poligrafică Braşov. Ultimul număr văzut din 1973.

1960 - Brasov

Pagini contemporane

Apar Pagini contemporane. Publicaţie editată de Uniunea Scriitorilor din R.P.R., filiala Braşov şi Casa regională a creaţiei populare Braşov. Periodicitate inconstantă. Total, 3 numere în 1960, 1961 şi 1965. Este o culegere din lucrările membrilor cenaclurilor literare. Responsabili de carte: Fl. Marcu (nr. 2), Zoe Rucăreanu (nr. 3).

1960 - Brasov

Anuarul Statistic al Regiunii Braşov

Apare Anuarul Statistic al Regiunii Braşov. 15x22 cm. Editat de Direcţia centrală de Statistică în colaborare cu Direcţia judeţeană de resort. Date despre populaţie, industrie, transport, tabele şi diagrame. Multiplicat. A fost reluat, sub alte titluri, în 2003: Caietul Judeţului Braşov 2000-2003, Judeţul Braşov. Breviar statistic 2002-2003, Analiza principalilor indicatori economico-sociali din judeţul Braşov în anul 2004, Prezentarea judeţului Braşov, Documentarul judeţului Braşov, Anuarul Statistic al judeţului Braşov în 2005. Format A4, imprimat şi cu legătură spiralată. Informaţii statistice pe baza recensământului din 2002.

01/1958 - Brasov

Buletin Bibliografic

Apare trimestrialul Buletin Bibliografic. Editat de Ministerul Învăţământului şi Culturii. Institutul Politehnic Braşov. Biblioteca Centrală. Din 1972 Universitatea din Braşov. Din 1968 semestrial. Redactori: El. Babii (1968), Alla Caftanat (1970), C. Cionca (1973), Rodica Cosma (1974). Litografia Institutului Politehnic (1958-1963, 1972-1974), Întreprinderea poligrafică Braşov (1964-1971). Ultimul număr, nr. 1, vol. XIX, 1976.

05/1957 - Orașul Stalin (Brașov)

Az Agitátor Zsebkönyve

Apare Az Agitátor Zsebkönyve, editat de secţia de propagandă a PCR. Varianta bilingvă alături de cea română şi germană. Apar între 4-12 numere pe an. 15x10, 64-128 p. I.P. Apare până în 24 dec. 1960.

1957 - Brasov

Volkszeitung

Apare Volkszeitung. Marţi şi vineri. 31x45 cm, apoi 40x60 cm, 4 p. Apariţia durează până în 1968.

1957 - Brasov

Lucrări ştiinţifice sub egida Societăţii Ştiinţelor Medicale din R. P. R.

Apar Lucrări ştiinţifice sub egida Societăţii Ştiinţelor Medicale din R. P. R. Filiala Regională Stalin. 17x24 cm. Responsabil Arnold Huttman. Uz intern. Întreprinderea poligrafică oraşul Stalin.

06/1956 - Brasov

Carnetul Agitatorului

Apare lunarul Carnetul Agitatorului. Partidul Muncitoresc Român. Comitetul regional. Cunoaşte unele excepţii în apariţia regulată lunară. Numere speciale dedicate unor evenimente şi aniversări. Format de buzunar. Tiraj de 25.000 exemplare. Editat de Secţia de propagandă şi agitaţie. Redactor responsabil: Jean Dragomirescu. Redactori Nicolae Prosan, Iulian Vîrjoghe. Colaboratori: V. Ludu, Ioan Mărcuş, Sandu Plugaru, N. Prosan, Sevastian Stere, I. Tocanie, Şt. Petraru. Ultimul număr din noiembrie 1964.

01/1956 - Brasov

Buletinul medical al regiunii

Apare trimestrialul Buletinul medical al regiunii (Braşov). Organ al Secţiei Sanitare a Sfatului popular regional, Casei de educaţie sanitară, Societăţii ştiinţifice medicale (Filiala Braşov) şi al Sindicatului sanitar regional. Apare sub conducerea unui comitet. Secretar de redacţie dr. Emil I. Bologa. Rubrici: Fapte clinice, Educaţia sanitară, Pagina medicului practician, Activitatea societăţii ştiinţifice. Primul periodic medical braşovean de sine stătător. Ultimul număr, 4 din octombrie-noiembrie 1956.

1956 - Brasov

Luceafărul de Ziuă

Apare trimestrialul Luceafărul de Ziuă. Publicaţie a Filialei regionale Braşov a Uniunii Scriitorilor. 16x23. Nr. 1-2 apar într-un singur volum. Total 6 numere pe anii 1956-1957. Redactor D. Gherghinescu Vania. Publică poezie (I. Lupu, Szemler Ferenc, Werner Brossert, Şt. A. Banaru, Darie Magheru, I. Potopin, I. Bessoiu, G. Popa, Gh. Savin, Şt. Stătescu, D. Drăgan, A. Meschendörfer, V. Copilu Cheatră), proză (P. Sălcudeanu, Aurel Călinescu, C. Cuza, I. Gajdo, I. Sassu-Ducşoara, Attila Socaciu, P. Homoceanul), traduceri (Saint Exupery de Domniţa Gherghinescu Vania, Ovidiu, Horaţiu, Shakespeare, Goethe, Esenin), studii de istorie literară ( C. A. Stoide), însemnări şi cronici.

02/11/1951 - Orașul Stalin (Brașov)

Vörös Zászló

Apare Vörös Zászló. Ziarul Consililui Local şi al Partidului Maghiar Român din ţinutul Stalin. 46x32, 4 p. A avut variante cu aceeaşi denumire la Odorheiu Secuiesc şi la Miercurea Ciuc. A apărut până în 3 august 1952. După desfiinţare, ziarul de la Tg. Mureş a preluat denumirea.

28/01/1951 - Brasov

Buletinul jocurilor mondiale universitare de iarnă

Apare Buletinul jocurilor mondiale universitare de iarnă. În Republica Populară Română, Poiana (Braşov). Publicaţie editată de Comitetul român pentru organizarea celei de a IX-a ediţii a Jocurilor Mondiale Universitare de Iarnă. Nu este consemnat numele redactorului responsabil. În total au apărut 12 numere, cu un supliment la nr. 12, în două ediţii: prima în limbile română şi rusă şi a doua în franceză şi engleză.

1951 - Brasov

Steagul Roşu

Apare Steagul Roşu. Organ al comitetul.ui de Partid şi al Comitetului de Întreprindere in uzinele „Steagul Roşu” Oraşul Stalin. 30x42 cm., săptămânal. Ultimul an văzut 1973.

01/1950 - Brasov

Buletinul Oficial al Comitetului provizoriu al comunei urbane Braşov

Apar nr. 1-3 din Buletinul Oficial al Comitetului provizoriu al comunei urbane Braşov, asimilată cu judeţul. Ultimele numere, 10-12 pe lunile octombrie-decembrie 1950 cu titlul Buletinul oficial al Sfatului Popular al regiunii (Braşov). 14x19 cm. Aapre sub îngrijirea Secţiei secretariat-administrativă până în februarie 1968. Publicaţie de uz intern, pentru administraţie, fără difuzare prin abonamente. Întreprinderea Poligrafică Oraşul Stalin (Braşov).

1950 - Făgăraș

Secera şi ciocanul

Apare Secera şi ciocanul. Organ al Comitetului raional PMR Făgăraş şi al Sfatului Popular Raional. 30x42 cm, paginaţie variabilă, bisăptămânal?. Întreprinderea poligrafică Sibiu. Ultimul număr văzut din 1957.

1950 - Orașul Stalin (Brașov)

Buletinul Regional al Sfatului Popular al Regiunii Stalin

Apare publicaţia bilingvă Buletinul Regional al Sfatului Popular al Regiunii Stalin = A Sztálin Tartományi Néptanács Tartományi Közlönye. 30x21, 20 p. A apărut până în iunie 1952, nr. 6.

30/12/1949 - Brasov

Tractorul

Apare Tractorul. Organ intern al organizaţiei de partid şi organizaţiei sindicale din Uzinele Sovromtractor. Subtitlul se schimbă odată cu schimbarea structurilor organizatorice de partid şi de întreprindere. Periodicitate inconstantă (la început), bilunar (22 august 1952), săptămânal (februarie 1958). Redactori responsabili: Teodor Baculea, Stanca Marin, Al. Roşca, Mihalea Ilie, Corneliu Fociuc. Numere speciale cu prilejul unor evenimente importante. Întreprinderea poligrafică Braşov. Ultimul număr la sfârşitul lunii aprilie 1974.

28/05/1949 - Brasov

Gazeta Fulger a Întreprinderilor din raza sectorului IV P. M. R. Braşov

Apare Gazeta Fulger a Întreprinderilor din raza sectorului IV P. M. R. Braşov. 21x30 cm., 2 p. Ediţie specială, diferită ca format şi număr de pagini, cu prilejul zilei de 23 august. Cu ocazia alegerii asesorilor populari, Atelierele Grafice scot o ediţie specială, deosebită ca dimensiuni. Nu ştim până când a apărut.

01/03/1948 - Brasov

Népújság

Apare Népújság, continuatorul lui Népi Egység până în 10 august 1948 când se contopeşte cu ziarul Szabad Szó din Tg. Mureş. Redactor responsabil Paál János. A avut filială de redacţie şi la Sf. Gheorghe.

01/03/1948 - Brasov

Buletinul oficial al Inspectoratului Şcolar Regional Braşov

Apare lunarul Buletinul oficial al Inspectoratului Şcolar Regional Braşov. Secţia Învăţământ primar. Publicaţie fondată cu scopul transmiterii instrucţiunilor oficiale privind învăţământul instituţiilor în subordine din fostele judeţe Braşov, Făgăraş, Trei Scaune, Târnava Mare şi Odorhei. Ultimele numere, 7-8 din august-septembrie 1948.

1948 - Brasov

Anuarul Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale Braşov 1947-1948

Apare Anuarul Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale Braşov 1947-1948. 17x23 cm. Informaţii despre instituţie, personal etc. Tipografia Minerva.

11/1946 - Cernatu, Săcele

Harangszó

Apare Harangszó, ziarul de informaţii al comunităţii evanghelice din Cernatu. Editor responsabil Kiss Béla, tipărit la tipografia Jókai din Sf. Gheorghe, în 1948 la Miercurea Ciuc, tipografia Haladás. 22x15, 4 p. Continuatorul lui Evangélikus Élet şi predecesorul lui Evangélikus Harangszó.

1946 - Făgăraș

Brazde făgărăşene

Apare Brazde făgărăşene. Săptămânal de cultură, cooperaţie şi politică plugărească. La sfârşitul lui 1948 schimbă subtitlul: Săptămânal de luptă democrată. 2, 4, 6, 8 p., 34x48 cm, 40x27. Apare sub conducerea unui comitet. Redactori avocat Ioan Pica, Emanoil Florens. Semnează ingineri agronomi, medici veterinari. Informaţii sociale, politice, militare, utilitare, propagandă cooperatistă. Tipografia Asociaţiei Brazde..., Federaţiei Făgăraş, Naţională Făgăraş. Apare până în 1950?.

15/02/1945 - Brasov

Poporul

Apare săptămânalul Poporul. Gazetă săptămânală a Partidului Social-Democrat din România, organizaţia municipală şi judeţeană Braşov. Prim redactor I. Clopoţel, de la 18 august 1946 (nr. 33) s-a aflat sub conducerea unui comitet, de la 22 septembrie 1946 (38) a avut prim redactor pe F. Adamens. Ultimul număr, 49 din 25 decembrie 1947.


01/1945 - Brasov

Gazeta de Transilvania

În al 108-lea an de existenţă, „Gazeta Transilvaniei” a fost suspendată şi numărul 2 confiscat din tipografie, actul final al longevivului ziar.

15/12/1944 - Brasov

Buletinul Informativ

Cererea de aprobare a reapariţiei publicaţiei Buletinul Informativ, editat de Societatea comercianţilor români din Braşov, fondată în 1935. Redactor responsabil I. Popica, fost corespondent al ziarului Viaţa salariaţilor publici din Capitală. Ultimul număr, 18 din 1944.

30/11/1944 - Brasov

Braşovul. Informaţiuni – Cifre – Reportaje – Imagini

Apare săptămânalul Braşovul. Informaţiuni – Cifre – Reportaje – Imagini. Format diferit, între 42x30 şi 57x40. Redactor responsabil Mircea Constantin Grossu. De la nr. 17 din 27 mai 1945 apare sub conducerea unui comitet. Conţine revista presei, informaţii economice şi date despre desfăşurarea războiului. Ultimul nr., 18 din 10 iunie 1945. Tipografia Minerva.

27/11/1944 - Brasov

Avântul

Apare Avântul. Cotidian de luptă democratică, organ al Partidului Naţional Ţărănesc. 21x38. Director Olimpiu Boitoş. Colaboratori: Tudor Mureşanu, A. G. Stino, Lucian Valea, Aurel A. Mureşianu, Viorel Oprea, V. Munteanu. Continuă ziarul Tribuna. Timp de câteva luni a purtat o polemică cu nou înfiinţatul ziar Drum Nou. Ultimul număr, 47 din 26 februarie 1945. A fost suspendat în februarie 1945 din cauza orientării sale contra noului regim pe cale de a se instala.

22/10/1944 - Brasov

Népi Egység

Apare Népi Egység. Organul Uniunii Populare Maghiare din România. 46x31. Apare de 4 ori pe săptămână. La apariţie a reunit toţi colaboratorii de la Brassói Lapok: Halász Sándor, Karács Andor, Kőműves Géza, Szász István, Tiboldi Béla, Fekete Nagy Mihály, Holló Ernő, Babuczay György, Bujdosó Gyula, Beke György, Csíky József. Cu acest prilej Sipos Béla s-a mutat din Budapesta la Braşov, unde, pe lângă activitatea jurnalistică, a cules folclor aparţinând ceangăilor şi mai ales poveşti populare ale ceangăilor. Ziarul s-a considerat ca o publicaţie a ţinutului Trei Scaune. Redactor responsabil Kurkó Gyárfás, colaborator principal Szemlér Ferenc. Tipografia Drum Nou Braşov. În 1 septembrie 1946 a fost mutat la Sf. Gheorghe, dar a informat în continuare despre viaţa Ţării Bârsei. A militat pentru învăţământ inclusiv superior în limba maghiară, pentru industrializarea ţinutului Trei Scaune. Renumit pentru editorialele literare despre Petőfi şi Ady scrise de Szemlér Ferenc. A publicat literatură, eseuri, interviuri, polemici şi critici literare. A publicat autori maghiari (Illyés Gyula, Darvas József, Tompa László, Nagy István, Veres Péter, Asztalos István, Benedek Marcell, Kacsó Sándor, Molter Károly, Gaál Gábor, Keresztury Dezső, Háy Gyula, Zilahy Lajos) şi români (T. Arghezi, N. D. Cocea, Victor Eftimiu). Apare până în 1 martie 1948. Precede Népi Újság.

10/09/1944 - Brasov

Drum Nou

Apare Drum Nou. Organ de luptă pentru libertate şi progres. Cotidian. 46x31, 61x43 (de la 22 august 1959), 42x29 (7.05.1974). Din 13.03.1948 a devenit organ al P.M.R., apoi organ al comitetului regional P.M.R., respectiv P.C.R., şi al sfatului popular regional, cu toate modificările cunoscute. Director, Ion Podea, redactor responsabil, Al. Cucu. Printre redactori N. Blebea, Sandu Plugaru, Radu Teculescu, Al. Roşca, Iosif Gajdo, Dumitru Cristea, Daniel Drăgan, Petre Sălcudeanu, Valeria Coliban, Victor Negoescu, Virgil Cioromelea, Mihai Nadin, N. Stoie, Carmen Kehiaian, I. Al. Barbu, Gh. Novac, Ioan Popa, Iancu Obeadă, Şt. A. Bănaru, Ermil Rădulescu, Alin Drugă, Eduard Huidan, Liviu Comşia. Tip. I. Gött, apoi Editura P.C.R. regionala Braşov, apoi editura Drum Nou, P.M.R. – regionala Braşov şi Întreprinderea Poligrafică Braşov.

01/1944 - Brasov

Observatorul social-economic

Apare a doua serie din Observatorul social-economic. Revista Institutului de Cercetări Economice şi Sociale al Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Cluj – Braşov. Apare la două luni. Director Victor Jinga, redactor responsabil Aug. Tătaru. Articole cu conţinut economic, dar şi de istorie literară semnate de O. Boitoş. Are rubrici de cronici şi de recenzii care au conferit o aleasă ţinută academică publicaţiei. Articolele au rezumate în limba franceză.

1944 - Brasov

Gaudeamus

A apărut Gaudeamus. Revista liceului Honterus. Nu ştim amănunte. Se pare că a apărut până în 1947.

1944 - Brasov

Comunicări

Apare publicaţia anuală Comunicări editată de Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale „Regele Mihai I” Cluj-Braşov şi Institutul de cercetări economie şi sociale. 17x24 cm. Au apărut 3 volume pe anii universitari 1943/44, 1944/45, 1945/46, ce cuprind conferinţele lui V. Gionea, Al. Herlea, Mircea Suciu Sibianu, V. Jinga, I. Colan, D. Voina, Al. Bărbat.

12/08/1943 - Cluj/Brașov

Az Erdélyi Ferences Ifjúsági Rend kiadványai

Aapare anuarul Az Erdélyi Ferences Ifjúsági Rend kiadványai. Apare ca o scrisoare de lucru şi circulară. În fiecare an îşi schimbă titlul. Paginaţie diferită. Ultimul anuar din 1947 menţionează ca loc de apariţie Braşov.

03/07/1943 - Brasov

Foaie pentru minte, inimă şi literatură

Apărea Foaie pentru minte, inimă şi literatură. Săptămânal al Gazetei Transilvaniei pentru cultura poporului. Redactor Gh. Tulbure. Colaboratori O. Ghibu, Horia Furtună. Ultimul număr din 1 ianuarie 1945.

01/1943 - Brasov

Gazeta juridică a Transilvaniei

Apare Gazeta juridică a Transilvaniei. Bilunar de informaţie juridică română şi străină. 26x18 cm. Directori Vasile M. Theodorescu, prim preşedinte al Curţii de Apel Braşov şi Ioan Garoiu, decanul Baroului Avocaţilor. Secretar permanent de redacţie Ion Picu, prim procuror la Tribunalul Braşov. Au existat numeroşi secretari de redacţie, între care şi V. Gionea, iar membrii fondatori şi colaboratorii erau magistraţi. avocaţi, apoi şi notari, aproape exclusiv din Ardeal, doctori în drept. Continuă Dreptatea şi Pagini juridice. Numerele 1-5 apar într-un singur volum, ultimele, 11-12 din septembrie-decembrie 1944, la fel. Tipografia Societăţii Naţionale de Editură şi Arte grafice „Dacia traiană” Sucursala Braşov.

1943 - Satulung, Sacele

Anuarul Gimnaziului comercial de băieţi

Apare Anuarul Gimnaziului comercial de băieţi... pe anul şcolar 1942-1943. 15x23 cm. Redactor responsabil, N. Necşulescu, director. Tipografia Minerva Braşov.

05/1942 - Brasov

România tânără

Apare revista lunară România tânără. Îndreptar politic, economic, literar. 23x31. Majoritatea numerelor cumulate. Director I. Haţieganu. De orientare tradiţionalistă, conţine versuri, studii, articole, interviuri, traduceri, o rubrică studenţească, cronici şi recenzii, revista revistelor. Colaboratori: Cornelia Buzdugan, Lucian Valea, Ioan Lupu, Jean Livescu (versuri), S. Mehedinţi, Basil Munteanu, C. Rădulescu-Motru (articole), Const. Z. Buzdugan şi Pimen Constantinescu (traduceri din Dante, Leopardi). Ultimul număr din noiembrie-decembrie 1943.

12/1941 - Tohanul Vechi

Păunaşul codrilor

Apare Păunaşul codrilor. Revistă literară lunară. 16x24 cm. Director literar, Nicolae Graur. Colaboratori: P. Homoceanul, Radu D. Rosetti, N. Carpen, N. Graur. Rosetti publică articole despre debutul lui H. G. Lecca la Revista nouă şi despre B. P. Hasdeu, Z. Bârsan câştigă un concurs al revistei pentru piesa sa, apar şi medalioane ale scriitorilor Panait Cerna, I. L. Caragiale. O. Goga. Ultimele numere din mai-iunie 1944.

08/07/1941 - Brasov

Analele Academiei de înalte studii comerciale şi industriale

Apar Analele Academiei de înalte studii comerciale şi industriale din Cluj, anul I, 1939-1940. Tipărirea a început în 10 mai 1940 la Cluj, dar s-a terminat în 8 iulie, la Braşov din cauza dictatului de la Viena. 22x14 cm, 23x16 cm. Cuprinde patru părţi: studii ale cadrelor didactice academice, conferinţele Extensiunii Academice, lucrările studenţilor, recenzii. Publicaţia are sumarul şi rezumatele în franceză. Studii economice, contabile, de agricultură, statistică şi istorie economică, dar şi de istorie, literatură, lingvistică, medalioane ale economiştilor, memorii. Semnează I. N. Evian, C. Lacea, V. Jinga, S. Ciobanu, I. Ol. Ştefanovici-Svensk, D. şi I. Haşieganu, I. Mateiu, P. Roşca, Eliza Constantinescu Bagdat, D. Voina, Laurenţiu Someşan, I. Moga, I. Tarţa, A. Tătaru, Semproniu Lupaş, I. Gherghel, Sebastian Nicolau, Eugen Demetrescu, Alex. Herlea, I. Gârbacea, N. N. Condeescu. Volumul II, 1941-1944 a apărut în octombrie 1944, cu titlul puţin schimbat şi structura redusă, studenţii publicând în bilunarul Observatorul social-economic.

01/06/1941 - Brasov

Tribuna literară

Apare revista lunară Tribuna literară. 23x31 cm. Director, Octav Şuluţiu, secretar de redacţie Dim. Gh. Nolla. Publică versuri, proză, eseuri, cronici, traduceri. Colaboratori: L. Blaga, Al. Dima, Mihai Chirnoagă, Gherghinescu Vania, Victor Măgură, Gh. Tulbure, Candid C. Muşlea, Lucian Valea, Şt. Manciulea, Simion Anderco, Gr. Bugarin. Traduceri din Rimbaud, Hérédia, Maeterlinck, Fr. Villon. Ultimul număr, nr.cumulat 3-7, apărut în lunile august-septembrie 1941.

05/1941 - Brasov

Claviaturi

Apare revista Claviaturi. Caiete lunare de poezie. 23,5x16. 14 numere în total apărute cu întârzieri şi întreruperi. Sub îngrijirea poetului Gherghinescu Vania (director la nr. 5-6), secretar de redacţie M. Bogdan şi V. Spiridonică. Ilustraţia copertei semnată de alt grafician. Colaboratori (112 la număr): T. Arghezi, L. Blaga, I. Caraion, Ioanichie Olteanu, Al. Lungu, Traian Lalescu, Al. Husar, Emil Manu, B. Brezeanu, Traian Chelariu, Octav Suluţiu, Petru Homoceanul, V. Copilu-Cheatră, Victor Calmuc, Virgil Carianopol, Şt. Baciu, Romeo Dăscălescu, I. Oană, V. Spiridonică, Lucian Blaga, Virgil Gheorghiu, Simion Anderco, Anişoara Odeanu, Letiţia Papu, Bogdan Amaru. Debutează Radu Stanca, Şt. A. Doinaş, Remus Luca şi Radu Cioculescu. Tipografia, Institutul de Arte grafice „Tribuna” Braşov. Ultimul nr., 4 din 1943.

17/04/1941 - Brasov

Gazeta de Transilvania

Reapariţia Gazetei Transilvaniei după perioada de reorganizare începută în ianuarie, sub conducerea Astrei Braşov. Redactor responsabil Ion Colan, alţi redactori Ion Bozdog, Nicolae Căliman, Valeria Branişte, Mardare Mateescu şi Gh. Tulbure. Între anii 1941-1944 Gazeta a suportat rigorile cenzurii militare.

01/04/1941 - Brasov

Tribuna

Apare Tribuna, anul al IV-lea, seria a IV-a. Cotidian. Data apariţiei stabilită prin deducţie de Şt. Petraru căci primul număr văzut este nr. 11 din 14 aprilie 1941. 30x46 cm. Prim redactor Gh. Stoica. Articole politice şi culturale. Colaboratori L. Blaga, A. Cotruş, V. Netea, N. Albu, I. Clopoţel, Em. Giurgiuca, Şt. A. Doinaş, Şt. Baciu, Vania Gherghinescu, O. Şuluţiu, E. Gamilscheg. După 23 august 1944, oficios PNŢ. Ultimul număr, 1091 din 25 noiembrie 1944.

02/1941 - Brasov

Unitárius Egyházi Híradó

Apare lunarul Unitárius Egyházi Híradó, publicaţie de informare a comunităţii unitariene braşovene. 24x16, 2-4 p. Redactor responsabil Kovács Lajos, tipografie Bodor Vilmos. A editat suplimentul Unitárius Jövendő. A apărut până în august–septembrie 1942.

01/1941 - Brasov

Buletinul oficial al judeţului Braşov

Apare Buletinul oficial al judeţului Braşov care probabil continuă Monitorul .... Apare la 1 şi 15 ale lunii. 21x31 cm. Are numere duble. Redactor Ion Podea. Institutul Cartografic Unirea. Ultimul număr văzut din decembrie 1941.

01/12/1940 - Brasov

Gazeta de Transilvania

Confiscarea Gazetei Transilvaniei de legionari de la proprietarii legali, fiind aservită propagandei acestora. În aceste condiţii, directorul Voicu Niţescu a contactat membrii Consiliului de Administraţie şi a ales să cedeze ziarul Astrei Braşov fără nici o pretenţie bănească.

12/1940 - Brasov

Egyházi Híradó

Apare Egyházi Híradó, ziar de informare al comunităţii unitariene braşovene. Probabil lunar. Realizat de Kovács Lajos. Tipografia lui Bodor Vilmos. 24x16, 4 p. Până în ianuarie 1941. Continuat de Unitárius Egyházi Híradó.

12/1940 - Brasov

Caietele iernii

Apar Caietele iernii. 11x17 cm. Îngrijitori: Victor Calmuc, P. Homoceanul. Colaboratori: Paul Bărbulescu, Valeriu Popovici.

05/10/1940 - Brasov

Egyházközségi Tudósító

Apare nr. 2 din Egyházközségi Tudósító. Se publică în prima duminică a fiecărei luni, iar după 1941 apare în numere comasate. Redactor responsabil Vasvári Aladár. Editor Parohia romano-catolică, tipograf Bodor Vilmos. 30x22, 4-8 p. Nr. de probă în 6 martie 1940, iar primul nr. în 29 iunie 1940. Apărut până în 23 august 1942. În 1941 a tipărit şi articole în limba germană.

01/10/1940 - Comuna Noua, Dârste

Glasul Tineretului

Apare revista lunară Glasul Tineretului. Literatură şi versuri. Fondator, proprietar, director şi redactor responsabil Emanuil Mare. De la nr. 5 (februarie 1941) subtitlul Organ de propagandă al Editurii Noastre şi tot atunci director N. Graur. 15x23 cm. Scopul era de a aduna şi publica cântece, strigături, doine, folclor, poezie. Colaboratori Ioan G. Plotoagă, Aurel Molodoveanu, George Gregorian. Cronici şi recenzii de N. Graur. Reproduceri din Gorjanul şi Mişcarea legionară. Ultimul număr văzut din septembrie 1941.

10/1940 - Brasov

Uzina şi ogorul

Apare Uzina şi ogorul, organ de presă în ilegalitate al Comitetului regional din Ţara Bârsei al P.C.R. Este multiplicat la gestetner. Pe frontispiciu publica deviza Proletari din toate ţările, uniţi-vă! S-a păstrat numai nr. 1.

10/1940 - Baciu, Săcele

Evangélikus Élet

Apare Evangélikus Élet, ziar misionar, social, cultural şi enciclopedic. Publicaţia Bisericii maghiare reformate confesiune augustană. Apare lunar, apoi bilunar. Redactor Gillich Fülöp. Editor Evangélikus Élet Baráti Munkaközössége. Editor responsabil Mátyás Béla, tipografia Bodor Vilmos. 41x30, 4-6 p. Nr. duble. A publicat şi calendare între 1941-1943. Apare până în 1 octombrie 1942.

09/1940 - Brasov

Unitárius Jövendő

Apare lunarul Unitárius Jövendő. 31x23, 8-12 p. Ziar religios, cu informaţii despre viaţa misionară. Redactor responsabil Kovács Lajos, tipograf Bodor Vilmos. Suplimentul lui Unitárius Egyházi Híradó. A apărut până în iulie – august 1942.

09/1940 - Brasov

Az Üdv Üzenete

Apar nr. 17-18, anul VIII, din Az Üdv Üzenete. Revistă religioasă creştină a Uniunii Baptiste Maghiare din România. Apare pe 1 şi 15 ale fiecărei luni. Redactor responsabil Culmann Géza, redactor şef Kudelász Ferdinánd, redactor Dénes Ferenc. Tipografia Cultura Hunyady. 29x21, 16 p. Apărut prima dată în 1933 la Timişoara, versiunea braşoveană fiind continuată de Üdvüzenet, Arad.

08/1940 - Brasov

Egyetértés

Apare Egyetértés, ziarul comunităţii religioase reformate. Numere comasate, lunar, bilunar. Nu se cunoaşte redactorul. Tipografia Égető Albert, Bodor Vilmos. 30x21, 8 p. Până în august 1942.

07/1939 - Brasov

Revista lunară a Asociaţiei turistice din Braşov Brassói Turista

Apare revista lunară a Asociaţiei turistice din Braşov Brassói Turista. A Brassói Turista Egyesület havi folyóirata. 24x17, peste 40 p. Redactor Székely Géza. Tipografia lui Bodor Vilmos. A apărut până în 1940.

1939 - Brasov

Anuarul Liceului comercial „Andrei Bârseanu” Braşov

Apare Anuarul Liceului comercial „Andrei Bârseanu” Braşov pe al 70-lea an şcolar 1938-1939 publicat de profesorul Dragoş Navrea, directorul liceului. 16x23 cm. Marchează 70 de ani de existenţă a şcolii comerciale braşovene şi publică date despre patronul liceului, ştiri şi statistici şcolare. Urmat de anuarul pe 1939-1940.

1939 - Brasov

Gruparea Gând şi faptă

Lua fiinţă gruparea Gând şi faptă în cadrul Astrei. Societatea a publicat comunicările grupării pentru uz intern, în 100 de exemplare, greu de găsit azi. S-au identificat 2 broşuri despre Gazeta Transilvaniei şi probleme de muzică şi teatru.

05/1938 - Brasov

Arta

Apare Arta. Publicaţie de atitudine monarhică. 24x32 cm. Are rubrici de literatură, artă plastică, muzică, teatru. Colaborează Ştefan Baciu, I. Anestin, Virgil Carianopol. Publică versuri de Rainer Maria Rilke în traducerea lui Ştefan Stănescu.

15/09/1936 - Brasov

Revista funcţionarilor judecătoreşti din România

Apare publicaţia profesională lunară Revista funcţionarilor judecătoreşti din România. Organ al Uniunii. Apare sub conducerea unui colectiv compus din Comitetul de direcţie al Uniunii şi 120 de colegi din ţară. Secretariatul de redacţie era compus din 5 persoane, redactor responsabil C. Gologan. Majoritatea articolelor sunt de atitudine pe marginea problemelor justiţiei, se publică şi versuri. 379 de exemplare din fiecare număr erau trimise miniştrilor şi parlamentarilor. Nr. 13 de la 1 aprilie 1937 este ultimul.

01/06/1936 - Brasov

Braşovul Turistic

Apare Braşovul Turistic. Revista secţiunii a II-a alpină a Touring Clubului României, asociaţie de turism şi pentru protecţia naturii. Deşi anunţă o periodicitate lunară, a apărut doar nr. 1. Secretar de redacţie Aurel Dongoroz.

03/1936 - Brasov

Front Literar

Apare Front Literar. Critic şi cronic. Lunar. 12x30. Redactor responsabil V. Spiridonică, secretar de redacţie D. Danciu. De la nr. 1/1938 are subtitlul Revista scriitorilor tineri şi redactori din toate zonele ţării. Publică proză, poezie, cronică, istorie şi critică literară. Colaboratori: Tr. Chelariu, M. Banuş, M. Beniuc, H. Stamatu, Virgil Carianopol, V. Eftimiu, V. Spiridonică, O. Şuluţiu, M. Chirnoagă, Saşa Pană, Al. Piru, S. Roda, Aurel Marin, Pericle Martinescu, Radu Beligan, Gherghinescu Vania, Eugen Cealîc, Traian Lalescu, Coca Farago, Ştefan Baciu, Al. Călinescu. A apărut până în martie 1939.

10/02/1936 - Brasov

Buletinul Grupului Avocaţilor Democraţi sub îndrumarea P.C.R.

Apare Buletinul Grupului Avocaţilor Democraţi sub îndrumarea P.C.R.. Apare de 3 ori pe lună. 23,5x15 cm. Redactor responsabil avocatul Radu Olteanu. Numerele 2 şi 3 apar la 10 şi 31 martie 1936, în tiraj de 10.000 exemplare trimise la toţi avocaţii din ţară. Redacţia a fost pe str. N. Iorga nr. 4. După ultimul număr, publicaţia este interzisă de autorităţi. Tipografia Societate anonimă pe acţiuni Editură de ziare şi cărţi, Braşov.

1936 - Brasov

Mugurul

Apare Mugurul. Tribună literară în grai şi cuget românesc. Director Lucian Crăciun. Publicaţia are următorul motto: „Prin noi înşine”. Majoritatea articolelor sunt însoţite de un motto.

1936 - Brasov

Deutsche Tageszeitung

Apare cotidianul Deutsche Tageszeitung. Das Blatt der Deutschen in Rumänien, după ce anterior apăruse la Sibiu. 48x32. Editor Herwart Scheiner, redactor responsabil Karl Hermann Theil, apoi Walter May. Suplimente. Tipărit în tipografia germană. Apare la Braşov până în 1939.

01/11/1935 - Brasov

Vremuri Noi

Apare Vremuri Noi. Literatură, ştiinţă, economie-socială. Revistă periodică pentru cultura omului. Publicaţie antifascistă apărută sub îndrumarea P.C.R. Se anunţa că publicaţia va fi lunară, dar apare neregulat. 32,5x24 cm. Redactor responsabil I. Neagu-Negulescu, colaboratori I. Preda, M. Gh. Bujor. Tipografia „Astra” Braşov. Total 4 numere, ultimul apărut în februarie 1936.

11/1935 - 12/1935 ~ Brasov

Buletin

Apare Buletin. Organ de popularizare şi informaţie profesională editat de Camera de Muncă Braşov. 21x14 cm. Informaţii despre acte şi formulare oficiale, jurisprudenţa muncii. Institutul de Arte grafice Astra Braşov. Ultimele numere sunt 1 şi 2 corespunzând lunilor ianuarie, februarie, martie şi aprilie 1937.


27/04/1935 - Brasov

Gazeta Braşovului

Apare săptămânalul Gazeta Braşovului. Organ al Partidului Naţional Ţărănesc. 46x33 cm. De la nr. 5 caseta redacţională menţiona că apare sub conducerea unui comitet de redacţie. Girant responsabil Nicolae Baboie. Colaboratori: N. Căliman, V. Branişte Căliman, Gh. Dragoş, V. Jinga. Apar multe cuvântări ale liderilor partidului I. Mihalache şi I. Maniu, iar în 1937 ziarul se transformă într-o tribună electorală. În total 36 numere până la 25 decembrie 1937. Tipografia Astra Braşov.

04/1935 - Brasov

Encián

Apare lunarul Encián. Az “Encián” turista egyesület hivatalos lapja. 24x16, apoi 28,8x15,8. Editura Az «Encián» sí – és turista egyesület, tipografia Hunyadi. Din 1936 poartă subtitlul Turistasággal és sí-sporttal folglalkozó Havi Folyóirat. Redactor responsabil Hild János, director Ördögh Sándor. Ultimul nr. din iunie-iulie 1940. A apărut un nr. Jubiliar şi calendar 1935-1946, 21x15 cm, 48 p., tipografia Bodor Vilmos şi anuarul asociaţiei în 1947 şi 1948.

19/03/1935 - Brasov

Jurnalul

Apare Jurnalul. Organ independent informativ, după care succesiv a devenit organul Partidului Agrar şi organul municipiului Braşov. Săptămânal, apărea duminica, cu unele întreruperi. 47x30 cm. Director Eugen Cobilovici, apoi C. Vlad, Ioan Cobilovici. Tipografia „Şoimii Carpaţilor”. Fără o structură anume a rubricilor, publicaţia este alcătuită în funcţie de evenimentele locale şi centrale. Ultimul număr văzut de Şt. Petraru, 46 din 6 martie 1939.

08/03/1935 - Brasov

Buletinul şcolar al Serviciului Local de Învăţământ din Braşov

Apare bilunarul Buletinul şcolar al Serviciului Local de Învăţământ din Braşov. Numerele 1-5 apar într-un volum, ultimul nr. 6, în 15 aprilie 1935. Publicaţia urmărea stabilirea legăturilor între organele administrative şi de control şi personalul didactic. Tipografia Astra.

25/01/1935 - Brasov

Încălţămintea

Apare Încălţămintea (A Cipő, Der Schuh), care continuă publicaţia Pantofarul modern. Conţine articole în română, maghiară, germană. Ultimul număr, 4-6, a apărut la 28 mai 1936.

1935 - 1936 ~ Brasov

Gazeta Institutului Cartografic Unirea

Apare publicaţia lunară Gazeta Institutului Cartografic Unirea. Redactor V. Rogoz.

10/12/1934 - Brasov

Hétfői Hírlap

Apare săptămânalul politic şi social Hétfői Hírlap. Redactor Vértes Imre. A apărut până la 4 februarie 1935.

25/08/1934 - Brasov

Cuvânt Nou

Apare revista săptămânală Cuvânt Nou, sub îndrumarea P.C.R., ca organ al Comitetului Naţional Antifascist din România. 47x31 cm. Director Carol Reschner, redactor responsabil Nicolae Ştefan. Tipografia Egetö, Braşov. Nr. 10 a fost confiscat de poliţie, după nr. 11 revista a fost suspendată. A apărut până la 8 decembrie 1934.

29/07/1934 - Brasov

Steaua Transilvaniei

Apare Steaua Transilvaniei. Organ al Partidului Poporului. Director N. Garoiu. Apare până la 23 septembrie 1935. De la 1 octombrie 1935 se tipăreşte la Bucureşti. Publicaţia conţine fotografii reuşite ale vieţii politice braşovene.

07/1934 - Satulung, Braşov

Plaiuri săcelene

Apare revista lunară Plaiuri săcelene. Revistă de atitudine şi probleme săcelene. Revistă de cultură generală. 12x31, 17x23. Director Victor Tudoran, redactor Ion Păltânea. Cronicile literare sunt semnate de Pimen Constantinescu, Ion Jalea, Victor Jinga, Maria Giuglea, I. U. Soricu, M. Lungianu, N. Batzaria. Are numere speciale. Revista continuă publicaţia Viaţa Săceleană. Tipografii: Şoimii Carpaţilor, Hunyady şi Cultura din Braşov. Ultimul număr din iulie 1940.

20/05/1934 - Brasov

Voinţa poporului

Apare Voinţa poporului. Organ independent pentru sprijinirea mişcării culturale, sociale, economice şi politice. Redactor responsabil şi proprietar Ion T. Brenciu. Nr. 14 din 1935 este ultimul văzut de Ştefan Petraru la BAR.

15/05/1934 - Brasov

Prometeu

Apare lunarul Prometeu. Revista de luptă pentru propăşire, frumos şi adevăr. 15x22 cm. Director I. Al. Bran-Lemeny, redactori Victor A. Beldiman şi Horia E. Frunză. Publică critici, cronici, recenzii, articole de artă, dar şi de economie şi politică. Colaboratori: I. G. Perieţeanu, E. Pitiş, M. Baiulescu, Lucian Costin, Gh. Tulbure, M. Drumeş, I. Al. Bran-Lemeny, G. Şt. Cazacu, A. P. Bănuţ, V. Branişte. Ultimele numere din februarie 1939.

03/1934 - Brasov

Frize

Apare Frize. Revistă lunară de literatură şi cronici. În total 16 numere. 23x31 cm. Redactori N. Cantonieru, Mihai Chirnoagă şi Aurel Marin, toţi ofiţeri, Emanoil Radian. Secretar de redacţie, Ştefan Baciu. Fără un profil prestabilit, publicaţie eclectică cu simpatii pentru modernism. Colaboratori Vl. Carnavali, A. Marin, Pavel Nedelcu, Al. Călinescu, Th. Scarlat, G. Şt. Cazacu, Silviu Roda, M. Streinul, Emil Giurgiuca, Saşa Pană, Geo Bogza, M. Blecher, N. Cantonieru, M. Chirnoagă, Emanoil Radian, Şt. Baciu, Traian Chelariu, Ştefan Stănescu, Coca Farago. Traduceri din Paul Valéry şi Apollinaire. Numărul dublu 5-6 din iulie 1935 este ultimul.

02/1934 - Brasov

Kalapács és Sarló

Apare Kalapács és Sarló. Editat de Comitetul Regiunii a III-a din Transilvania a PCR. Motto: “Proletari din toate ţările, uniţi-vă”. 33x23. Gazetă ilegală, a publicat ştiri de la fabrica Hess, Schiel, I.A.R. din Braşov, Rieger din Sibiu, fabrica textilă şi de sticlă din Mediaş. A apărut până în iunie 1935. Multiplicată la gestetner.

01/01/1934 - Brasov

Pantofarul modern

Apare Pantofarul modern (A modern Cipész, Der Moderne Schumacher). Revistă oficioasă a Asociaţiei meseriaşilor de încălţăminte din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş. Periodicitate lunară. Redactor, Dáner Ludovic. Conţinutul este redat în limbile română, maghiară şi germană. Articolele publicate tratează probleme specifice, profesionale şi sociale, istoricul breslelor, curentul socialist utopic etc. Ultimul număr din decembrie 1934. Continuat de publicaţia Încălţămintea.

01/1934 - 03/1934 ~ Brasov

Revista administraţiilor financiare din România

Apare Revista administraţiilor financiare din România. Organ independent al industriei şi comerţului românesc. Studii, legislaţie, informaţiuni financiare fiscale. Periodicitate trimestrială. Redactor, Eugen Cobilovici. Se pare că a apărut numai cel dintâi număr.

1934 - Brasov

Der Sachsenspiegel

Apare Der Sachsenspiegel. Zeitschrift für Kulturpolitik. Probabil bilunar. Se pare că al doilea an a apărut în 1938. Ultimele numere văzute din 1939.

10/1933 - Brasov

Szakszervezeti Értesítő

Apare Szakszervezeti Értesítő. Editat de Consiliul din Braşov al sindicatelor revoluţionare. Motto: “Proletari din toate ţările, uniti-vă!”. 33x21. Gazetă ilegală, publică date despre fabricile Schiel, I.A.R., Scherg. Multiplicat la gestetner. A fost găsit doar primul număr.

01/09/1933 - Brasov

Start

Apare revista literară Start, scoasă de poetul Ştefan Baciu, elev pe atunci. Revista îşi propune să promoveze avangarda literară. Se remarcă două nume: poetul Teodor Scarlat şi Andrei Tudor, critic, cronicar promiţător şi directorul efemerei publicaţii.

01/08/1933 - Brasov

Viforul

Apare Viforul. Ziar independent. Săptămânal, dar în unele perioade a fost bilunar. Director Ion Pirnea Deladolj, redactor responsabil A. Cosgarea. Nr. 12, anul IV, din 10 mai 1936 este ultimul. Mai apar numere şi în 1937, tipărindu-se şi la Bucureşti şi Făgăraş.

14/07/1933 - Brasov

Plugarul

Apare Plugarul. Gazeta Partidului Ţărănist Radical. Săptămânal, în fiecare vineri. Redactor responsabil Radu Olteanu. S-au publicat şi corespondenţe de la ţărani. Nr. 7 din 2 octombrie 1933 este ultimul.

01/07/1933 - Brasov

Brassói Napló

Apare cotidian Brassói Napló. Független napilap. Redactori Halász Gyula, Elekes György, Dánér Lajos, Székely Géza. Colaboratori Szabó Sámuel, Laér József. 42x28,5 cm. Tipărit la tipografia Hunyady, Braşov. A apărut până în august 1937.

05/1933 - Brasov

Reclam Magazin

Apare Reclam Magazin. Revistă lunară pentru reclame şi anunţuri. Redactori A. Borzea şi L. Setzer. Publică şi articole în limba germană. Nr. 8 din noiembrie 1933 este ultimul.

1933 - Brasov

Curierul Schmoll

Apare Curierul Schmoll. Organ oficial al cluburilor Schmoll pentru tinerimea română. Periodicitate neidentificată. Coperta color, tipar ofset la Institutul Unirea. Publică informaţii sportive, versuri, ghicitori, fotografii. Are articole în română şi germană. Apare între 1933 -1936.

1933 - Brasov

Braşovul liberal

Apare săptămânalul Braşovul liberal. Organ al tineretului naţional liberal din Ţara Bârsei. Redactor A. Jebeleanu.

04/12/1932 - Brasov

Sfinx (Rejtvény)

Apare revista săptămânală de rebus Sfinx (Rejtvény) cu articole în română şi maghiară. Redactor responsabil şi editor – Agro. Ultimul număr din 5 martie 1932. Revista se mută la Bucureşti.

11/1932 - Brasov

Barcasági forradalmár

Apare Barcasági forradalmár. Editat de seţiunea din Braşov a PCR. 32x24. A apărut până în august 1933. Gazetă ilegală, a publicat informaţii de la fabrica de piele, fabrica Farola, Itag, fabrica de cauciuc, atelierele CFR, precum şi versuri cu conţinut social şi revoluţionar. Multiplicat la gestetner.

10/1932 - Brasov

Terror Ellen

Apare nr. 2 din Terror Ellen. A Romániai Vörös Segély Brassói Szekciójának lapja. Motto: „Proletari din toate ţările, uniţi-vă!”. Gazetă ilegală a Ajutorului Roşu. 33x22. A fost identificat doar numărul 2 al gazetei care se afla la Biblioteca Institutului de Istorie a PCR. Multiplicat la gestetner. Nu se ştie periodicitatea şi până când a apărut.

06/1932 - Brasov

Itinerar

Apare revista lunară Itinerar cu titlul şi în germană şi maghiară (Wegweiser, Tajékoztató). 14,7x11 cm. Nepaginat. Redactor dr. F. Adler. Fiecare revistă are un cupon în schimbul căruia încasatorul de tramvai eliberează un bilet la preţ redus. Ultimul număr văzut de Şt. Petraru este datat din septembrie 1932.

11/04/1932 - Brasov

Braşovul

Apare Braşovul. Organ de publicitate independent, sub conducerea unui comitet. Fără periodicitate constantă. 47x32 cm. Proprietatea tipografiei Dacia. Redactor responsabil I. T. Brenciu, apoi I. Munteanu. În total 8 numere, ultimul din 11 iunie 1932. A publicat apeluri, informaţii, chiar versuri.

02/1932 - Brasov

Népújság

Apare Népújság, supliment la Brassói Lapok. Redactor responsabil Kahána Bernát. A apărut până în 14 octombrie 1940.

01/01/1932 - Brasov

Film és Mozi

Apare publicaţia Film és Mozi. Iniţial, apăreau unu până la trei numere pe lună, apoi a devenit anuar . 24x16, 10-20 p. Redactor Vértes Imre, tipografia Hunyady, Égető Albert, Farkas Jenő. Nu ştim până când a apărut.

01/1932 - Brasov

Ifjú Bolsevik

Apare Ifjú Bolsevik, editat de secţiunea din Braşov a Uniunii Tineretului Comunist. 33x23. Gazetă ilegală. Articole de propagandă a comunismului, materiale politice, informaţii despre fabricile Scherg, I.A.R., Schiel, cea din Zărneşti. Doar primul număr a fost identificat şi cercetat. Multiplicat la gestetner.

1932 - 1933 ~ Brasov

Gummi Gyár

Apare Gummi Gyár. A Gummigyári munkásság üzemi lapja. Pe frontispiciu: “Toate uzinele sunt cetatea noastră”. 31x24. Gazetă ilegală de uzină care a publicat articole despre camerele de muncă şi scrisorile muncitorilor. Există doar numărul din aprilie 1933. Multiplicat la gestetner.

1932 - Brasov

Brassói Friss Újság

Apare Brassói Friss Újság. A fost tipărit şi la Arad şi Odorhei. A apărut până în 1936.

1932 - Brasov

Akademische Blätter

Apare publicaţia lunară Akademische Blätter. Organ der Kreisgruppe Siebenbürgen des Bundes Deutscher Akademiker in Rumänien. Format 34x21. Nu ştim alte date.

15/10/1931 - Brasov

Spre Stinga

Apare revista politică şi socială bilunară Spre Stinga. 24x16. Director Ilie Cristea. Publicaţie legală a Partidului omunist Român, sub conducerea şi îndrumarea căruia apare. În total, trei numere tipărite la 15 octombrie, 1 şi 15 noiembrie, ultimul confiscat de poliţie din tipografie. Cristea semnează majoritatea articolelor, uneori sub pseudonime. Tipografia „Hunyady”, Braşov.

01/08/1931 - Brasov

Organul croitorilor

Apare revista trimestrială Organul croitorilor. Redactor responsabil, G. Onescu, „diplomat în ştiinţe textile”. Conţine articole în limbile română, germană şi maghiară. Publică şi planşe cu modele. Apare şi în anul 1932.

26/07/1931 - Brasov

Renaşterea

Apare Renaşterea, numele nou pe care îl capătă publicaţia Alarma, până la 11 octombrie 1931.

23/05/1931 - Brasov

Năzuinţa

Apare bilunarul Năzuinţa. Literară-socială-economică. Nr. 1-2 datează din 23 mai – 23 iunie, nr. 3-6 din septembrie – octombrie 1931. Director Ion Iordache-Mailat. Publică proză, poezie, articole social-politice, informaţii grupate pe rubricile Cronica industrială, Cronica comercială, turism, folclor şi cronică plastică. Colaborează poeţii Ecaterina Pitiş, Maria Baiulescu, I. Al. Bran-Lemeny. Îşi încetează apariţia când colaboratorii pleacă la revista Braşovul literar şi artistic.

21/05/1931 - Brasov

Dacia

Apare publicaţia săptămânală Dacia. Director dr. Ion Pitiş-Jepu, redactor responsabil Mihail Munteanu şi de la 8 august 1931 Ion Pirnea Deladolj. Nr. 40, anul II, din 12 iulie 1932 este ultimul. Susţine guvernul N. Iorga de uniune naţională şi critică vechea guvernare naţional-ţărănistă.

05/1931 - Brasov

Şcoala şi familia

Apare seria a III-a a revistei Şcoala şi familia. Revistă pedagogică şi culturală din Ţara Bârsei. Organ al Asociaţiunei învăţătorilor din oraşul şi judeţul Braşov. Lunar. Redactori Romulus Cosma şi Radu Prişcu. Apare până în martie 1933.

01/03/1931 - Brasov

Sabia lui Traian

Apare Sabia lui Traian. Organ de propagandă naţională şi creştină. Director politic N. Mihuţiu, preşedintele Ligii Apărării Naţionale Creştine din Braşov, ale cărei puncte de vedere le-a exprimat publicaţia. 4 pagini. A dus o politică antisemintă, antimaghiară şi antisăsească, recomandând cititorilor români frecventarea medicilor, avocaţilor, magazinelor aparţinând numai românilor. Publică articole, dar şi versuri ale creatorilor autohtoni. La 16 august 1930 directorul a fost expulzat din Braşov. În total au apărut 5 numere.

20/01/1931 - Brasov

Curierul forestier român

Apare Curierul forestier român, organ al intereselor industriei şi comerţului de produse forestiere din România. Apare la 5 şi 20 ale fiecărei luni. Articole în limbile română, germană şi maghiară. Ultimul număr, dublu, 5-6 din aprilie 1932. În continuare apare la Bucureşti.

08/01/1931 - Brasov

Braşovul literar şi artistic

Apare, cu unele întreruperi, revista lunară Braşovul literar şi artistic. 22x32 cm. Director, Cincinat Pavelescu. Publicaţie a Cercului „Braşovul literar şi artistic”. Cea mai importantă revistă literară braşoveană interbelică. Colaborează: C. Pavelesu, Emil Giurgiuca, N. Crevedia, Aron Cotruş, I. Agârbiceanu, L. Rebreanu, Paul Constant, Şt. Baciu, G. Gregorian, Romulus Dianu, E. Pitiş, N. Crainic, I. Chinezu, E. Isac, I. Focşeneanu. Total 22 numere, ultimul din ianuarie-februarie 1935.

05/11/1930 - Brasov

Gura lumii

Apare Gura lumii. Revistă umoristică literară cu apariţie săptămânală. În fapt, apare neregulat. 32x23 (tăiat). Ultimele numere văzute nr. 7-8 din 10 martie 1931. Redactor responsabil Six. Tipografia Badea & Russu Braşov.

21/09/1930 - Brasov

Alarma

Apare publicaţia săptămânală Alarma. Organ de publicitate independent. Director, Ion T. Brenciu. Ediţii speciale. De la nr. 11 din 26 iulie 1931 apare sub numele Renaşterea Ardeleană până la 11 octombrie 1931.

01/09/1930 - Brasov

Gazeta comercianţilor mici

Apare lunar Gazeta comercianţilor mici, organ al Uniunii micilor comercianţi din Transilvania. Se publică articole în limbile română, maghiară şi germană. Ultimul număr văzut este nr. 7 din 2 iunie 1935.

01/01/1930 - Brasov

Monitorul municipiului Braşov

Apare bilunarul Monitorul municipiului Braşov. Foaie oficială a municipiului Braşov, la 1 şi 16 ale fiecărei luni, sub îngrijirea secretariatului general al primăriei. Redactor, dr. Ştefan Popovici, şeful serviciului administrativ. Nr. 21 din 1 decembrie 1930 este ultimul. Publicaţia reapare în anul II, abia în anul 1938, sub titlu schimbat, Buletinul.... 23x31 cm. Tipografia Astra. Ultimele numere văzute 15-16 din decembrie 1939.

01/1930 - Săcele

Viaţă Săceleană

Apare lunarul, mai târziu bilunarul Viaţă Săceleană. Revistă literar-culturală. Apoi revistă cultural-informativă (nr. 5-7/1930) şi revistă de cultură şi cercetări regionale (nr. 9-12/1931). 16x23 cm. Sub conducerea unui comitet. Secretar de redacţie Victor Tudoran. Publică articole, studii despre Săcele, folclor, documente. Colaborează I. Al. Bran-Lemeny, A. A. Mureşianu, I. Pirnea-Deladolj, Elena Moroianu, Victor Jinga etc. Tipografii din Braşov, Ploieşti, Mănăstirea Cernica, Silistra. Ultimul număr, se pare, 5-6/mai-iunie 1931.

01/09/1929 - Brasov

Ritmuri

Apare revista culturală lunară Ritmuri. Literatură şi critică. Directori Ion Focşeneanu şi Ion Al. Bran-Lemeny, secretar de redacţie Ion Iordache-Mailat. Rubrici: Poezii originale, Proză originală, Poezii traduceri, Autori şi opere străine, Recenzii. Revista revistelor, apoi Cronică teatrală şi Cronică cinematografică. Profil eclectic. Prima revistă braşoveană cu caracter pur literar. Colaboratori: Cincinat Pavelescu, I. Minulescu, G. Bacovia, E. Isac, Maria Baiulescu, Al. Iacobescu, G. Voievidca, Lucian Costin, Al. Călinescu, Pavel Nedelcu, Ştefan Stănescu, Aurel Marin. Ultimul nr. din iul. – aug. 1930.

05/1929 - Brasov

Ţara Bârsei

Apare revista de cultură Ţara Bârsei, la fiecare două luni. Redactor responsabil, profesor Axente Banciu. Articolul program intitulat Brazda noastră susţinea o politică culturală regională, dar nu exclusivistă, ci cu accent pe specific. Predominant istorică, dar şi cu preocupări de literatură, lingvistică, geografie. Apare cu sprijinul material al primăriei Braşov, al Despărţământului Astra Braşov şi al unor comercianţi şi funcţionari locali. Colaborează S. Puşcariu, G. Bogdan-Duică, C. Lacea, A. A. Mureşianu, I. Muşlea, V. L. Bologa, I. Breazu, C. Göllner, I. Colan, H. Petra Petrescu, I. Lupaş, C. Muşlea, A. P. Bănuţ, N. Salmen, D. D. Roşca, Gh. Tulbure, E. Pitiş, A. Marin, V. Netea, E. Micu, I. Bran-Lemeny, Al. Lascarov-Moldovanu. Se publică articole de istorie, cultură, versuri, proză, traduceri din S. Petöfi, J. Arany, Lenau, Heine. Nr. triplu 4-5-6 apare în 1938 pentru lunile iulie – decembrie. Tipografia „Unirea”, Bv., str. Lungă nr. 20.

23/02/1929 - Brasov

Pe drumuri noi

Apare bilunarul cultural Pe drumuri noi sub conducerea lui Eugen Jebeleanu şi Ştefan Il. Chendi. De la nr. 2, director E. Jebeleanu. Format de bilete de papagal, 17x24 cm. În total apar 6 numere. Articolul program Gânduri pentru Drumuri noi declara că vor susţine tendinţele noi în artă. Publică versuri, proză, eseuri critice, cronici de reviste, interviuri, traduceri din Baudelaire. Colaborator Pavel Nedelcu. Ultimul număr din 25 martie 1929. Nr. dublu 5-6, consacrat unei şezători literare a scriitorilor la Braşov, era anunţat de Gazeta Transilvaniei.

1929 - Brasov

Erdélyi Turista

Apare trimestrialul Erdélyi Turista. Évnegyedes Folyóirat. 31x23,5. Redactor responsabil Halász Kálmán. Editura Brassói Turista Egyesület, tipografia Hunyady. A apărut probabil până în 1931.

15/09/1928 - Brasov

Monitorul oficial al judeţului Braşov

Apare bilunarul Monitorul oficial al judeţului Braşov, care continuă Gazeta oficială a judeţului Braşov. Director, Ion Podea, redactor, Petre Bărbat, secretar general al consiliului judeţean. Ultimul număr din 31 decembrie 1931 (nr. 35).

20/08/1928 - Brasov

Hermes

Apare ediţia X din Hermes. Mersul trenurilor. Apare de 3 ori pe an, în ianuarie, mai şi octombrie. Director: Victor Csiszar. Ultima ediţie văzută nr. XXIII din 1 octombrie 1931.

01/1928 - Brasov

Glasul vremii

Apare Glasul vremii. Revistă socială şi economică trimestrială. 24x18. Redactor Ion Podea. Continuă Glasul vremii, gazeta săptămânală de la Youngstown (Ohio). În introducere, se critică publicaţiile scoase de preoţi „care alimentează superstiţia şi dogmatizează ignoranţa şi tradiţionalismul maselor”. Se afirmă că revista va relua probleme ce au preocupat anterior pe redactor, precum primenirea ierarhiei ortodoxe şi se publică însemnări şi chestiuni economice, inclusiv despre cooperaţie. Pe copertă se specifică „Cenzurat de Prefectura jud. Braşov”. Singurul număr văzut este cel din ianuarie – martie 1928, se pare că unicul apărut. Tipografia A. Mureşianu, Branisce & comp.

01/1928 - Brasov

Dreptatea

Apare Dreptatea. Revistă lunară pentru jurisprudenţă şi doctrină. Apare la 15 ale fiecărei luni pe lângă Curtea de apel din Braşov cu autorizaţia Ministerului de justiţie. Nu apare în august – septembrie. Comitetul de redacţie: T. D. Păun, Coloman Fülop, consilier la Curtea de Apel Braşov, dr. O. Comşa. Se publică legi, documente ale şedinţelor Curţii de apel, rezumate de jurisprudenţă, decizii, bibliografii, informaţii despre activitatea juriştilor. Apare până la sfârşitul lui 1932. RMNBV

01/1927 - Brasov

Gazeta oficială a judeţului Braşov

Apare bilunarul Gazeta oficială a judeţului Braşov, editată de prefectură. 32x22,5, 30x22,8. Redactor Iuliu de Roll. Ultimul număr de la 1 septembrie 1928.

1926 - Satulung, localitatea Săcele

Anuarul Şcolii Secundare Medii de Fete

Apare Anuarul Şcolii Secundare Medii de Fete... Anul Şcolar 1924-1925. 15x23 cm. Redactor responsabil, Ecaterina Strat directoare. Date şcolare. Tipografia G. I. Gologan Braşov.

1926 - Brasov

Curierul Sanitar

Apar nr. 23-24-25 din Curierul Sanitar. Organ de apărare a moaşelor şi a agenţilor sanitari, iniţial editat la Galaţi din 1924 şi Ploieşti. Periodicitate lunară. Proprietar, director şi redactor, Maria Solomon. De la numerele 37-38 din mai-iunie 1927 îşi continuă apariţia de la Bucureşti.

1926 - Brasov

Curentul Juridic

Apare revista lunară Curentul Juridic. Doctrină, legislaţie, jurisprudenţă. Primul număr din 15.03.1924 la Tg. Mureş. Comitetul de redacţie: director proprietar George P. Aronescu, consilier la Curtea de Apel Braşov, Ioan I. Popovici, prim-procuror la Tribunalul Braşov cu grad de consilier de curte. Ultimul număr probabil din iunie 1932.

25/06/1925 - Brasov

Gaudeamus Sigismund

Apare numărul unic Gaudeamus Sigismund pentru Poiana Braşov cu prilejul întâlnirii unei promoţii a Liceului Andrei Şaguna.

05/1925 - Brasov

Revista geografică şi cartografică română

Apare Revista geografică şi cartografică română. Periodicitate trimestrială sau lunară, cum era anunţat pe copertă. În total 2 numere, cu titluri şi în limba franceză. Condusă de generalul C. Teodorescu. Primul număr publică un articol program Scopul nostru şi avea rubricile Lucrări cartografice noi apărute, Recenzii, Semne convenţionale, Date geografice, statistice şi economice. Publică hărţi şi crochiuri, copertă color.

04/1925 - Brasov

Der Bücherbote

Apare Der Bücherbote. Monatschrift für die Freunde des guten Buches. 21x15, 24-30 p. Editura Poarta, redactor Richard Kerschner. Tipografia fiul lui Joh. Gött. Liste de cărţi. A apărut probabil până în 1926.

20/01/1925 - Făgăraş

Ţara Voievozilor

Apare bilunarul Ţara Voievozilor. Revistă social-literară. 22x28 cm. Articolul Artă şi tendinţă se pronunţa pentru arta înţeleasă de revistă ca tendinţă idealizantă. Colaboratori: C. Rîuleţ, Horia Furtună (versuri), Eugen Boureanul (proză), N. Bănescu (articole). Rubrici: Cărţi, Revista revistelor, Cronica Măruntă, Note, Epigrame şi paradoxe. Traduceri din lirica persană de Ion Foti. Ultimul număr din 20 iunie 1926.

1925 - Brasov

Jahrbuch des Burzenländer sächsischen Museums

Apare Jahrbuch des Burzenländer sächsischen Museums. Editat de Muzeul Săsesc al Ţării Bârsei. Format 80. Tipografia Fiul lui J. Gött, difuzat prin librăria Wilhelm Hiemesch. Anul II apare după 12 ani, în 1937, cuprinzând 4 numere trimestriale. Continuă apariţia ca revistă trimestrială în 1938, apoi se întrerupe un an şi apariţia se reia îmn 1940 sub titlul nou de Mitteilungen des Burzenländer sächsischen Museums. Redactor şef Erich Jekelius. Reapare în 1944. Cuprinde materiale de geografie şi ştiinţele naturii, arheologie, etnografie, istorie, numismatică, heraldică, probleme sociale, lingvistică, recenzii semnate de Erich Jekelius, Alfred Prox, Heinrich Wachner, Richard Jacobi, Julius Römer, Albert Arz v. Straussenburg, Julius Gross, Josef v. Sebestyen, Adolf Resch, Albert Eichhorn, Emil Sigerus. DJANBV P I 375, în fişa apar şi alţi ani 1908-1924, 1927/29.

1925 - Brasov

Hétfői Brassói Hírlap

Apare săptămânalul Hétfői Brassói Hírlap. Redactor Elekes György. A apărut până în 1926.

1925 - Brasov

Burzenläder Zeitungen

Apare Burzenläder Zeitungen. Für Politik, Gewerbe, Handel und Landwirtschaft. In folio. Redactor Otto Kosch. Tipografia Unirea.

10/04/1924 - Brasov

Siebenbürgische Handelszeitung

Apare bilunarul Siebenbürgische Handelszeitung. Organ des Verbandes deutscher Handelsgremien Siebenbürgens. Format 40. Apare la 10 şi 20 în fiecare lună. Prim redactor Emil Tandler. Tipografia J. Gött Fiul. Pagini de reclame. Ultimul număr văzut din 1939.

06/01/1924 - Brasov

Brassói Kath Tudósító

Apare Brassói Kath Tudósító. Társadalmi és hitbuzgalmi folyóirat. Bilunar, 22x15 cm, redactor Veress Ernő. Suplimente cu aceeaşi numerotare cu abonamentul. Editura Erdélyi Tudósító Lapkiadóvállalat, tipografia J. Gött şi fiul, fraţii Égető, fraţii Antal. Nu ştim până când a apărut.

06/01/1924 - Brasov

Brassói Kath Tudósító

Apare Brassói Kath Tudósító. Társadalmi és hitbuzgalmi folyóirat. Bilunar, 22x15 cm, redactor Veress Ernő. Suplimente cu aceeaşi numerotare cu abonamentul. Editura Erdélyi Tudósító Lapkiadóvállalat, tipografia J. Gött şi fiul, fraţii Égető, fraţii Antal. Nu ştim până când a apărut.

1924 - Făgăraş

Învăţământul primar

Apare Învăţământul primar. Revistă pedagogică şi socială. Organul oficial al Revizoratului şi la Comitetelor Şcolare din judeţul Făgăraş, mai târziu al Asociaţiunii Învăţătorilor din judeţul Făgăraş. Bilunar şi lunar doar în iulie şi august. 14x22, 16x24 cm. Comitetul de redacţie: Gh. Codrea (fomdator), I. Comşulea, Gruia Novac, Gavril Pica. Documente oficiale, articole pedagogice, de agronomie, relatări, cronici, recenzii. Tipografia Ioan Haţiegan, apoi Ioan Lazăr. 1935, ultimul an văzut.

1924 - Brasov

Színházi Újság

Apare Színházi Újság. Színházi és művészeti hetilap. Apare numai în sezonul teatral. 21x15. Redactor şef Halász Gyula, redactor asociat Kocsis Béla. Institutul de arte grafice Brassói Lapok. În perioada 1927-1929 apare şi la Braşov şi la Sibiu.

1924 - Brasov

Klingsor. Siebenbürgische Zeitschrift.

Apare publicaţia lunară Klingsor. Siebenbürgische Zeitschrift. Editor Klingsor, apoi Societatea literară Dr. Heinrich Zillich et. Co. Director Heinrich Zillich. 24x16. Numere tematice speciale. Colaboratori : Harald Krasser, Bernhard Capesius, Erwin Wittstock, Emil Witting, Oskar Wlater Cisek, Schuster Dutz, Erwin Reisner, Otto Folberth, strângând în jur pe cei mai reprezentativi autori germani ai epocii. Cu tabla de materii anuală, nepaginată, pe subiecte. Traduceri din Al. Vlahuţă, L. Blaga, M. Eminescu, I. Pillat, militând pentru cunoaşterea reciprocă. A publicat poezie, proză, teatru, eseu. Redacţia avut sediul la Braşov (1924-1936) şi la Sibiu (1936-1939). Tipografia Reissenberger et Co. din Mediaş, Markus din Sighişoara şi la o tipografie din Sibiu. A apărut până în 1939.

1924 - Brasov

Hasemes

Apare Hasemes. 30x22. Redactat de A Hithabruth. Adonith Barisssia. Tipografia Brassói Lapok. Nu ştim până când a apărut.

11/1923 - Brasov

Gheorghe Lazăr

Apare nr. 1 din revista culturală lunară Gheorghe Lazăr, editată de redacţia ziarului Carpaţi la 100 ani de la moartea lui Gh. Lazăr. Director Al. Tissescu. 22x32. Anul 240 lei, nr. 20 lei. Tipografia V. Grünfeld & Comp. Articole omagiale semnate de G. Popa-Lisseanu, G. Baiculescu, fragmente din discursurile aniversare de la Bucureşti – dr. C. Anghelescu, din Neamul românesc, poezii de D. Karnabatt, V. Demetrius, Al. T. Stamatiad, eseuri de V. Savel.

01/10/1923 - Brasov

Danubiu

Apare săptămânalul Danubiu. Ziar economic tipărit concomitent şi la Bucureşti. Redacţia pentru Ardeal se afla la Braşov. 64x47. Preţul 250 lei, apoi 300 şi 400. Director Robert Koltai. Ultimul număr apărut la Braşov din 29 decembrie 1924.

08/02/1923 - Brasov

Hírlap

Apare cotidianul Hírlap. Politikai napilap. 43x27. Responsabil de redacţie Szalóky-Rossa Zoltán. Editura şi tipografia Antal. A apărut până în 22 mai 1923.

1923 - Brasov

Revista pădurii

Apare Revista pădurii, apariţie semnalată în ziarul bucureştean L'Orient în numărul din 19 ianuarie 1923, p. 2.

11/1922 - Brasov

Das Theater

Apare cotidianul Das Theater. Nachrichten des Kronstädter Theatervereins. 24x17. Editat de Kronstädter Theaterverein. Cuprinde rezumatele şi distribuţia pieselor. Apare până în 29 decembrie 1922. Semnalare BAR P I 5948, BJBV nu are.

10/1922 - Brasov

Împotriva terorii

Apare gazeta ilegală a organizaţiei braşovene a Ajutorului Roşu din România, Împotriva terorii. Tipărită la maşina de multiplicat.

03/1922 - Brasov

Die Bottenfrau

Apare Die Bottenfrau. Humoristisch-satyrische Faschingszeitung des Kronstädter Deutschen Liederkranzes. Nu cunoaştem periodicitatea. 42x26. Tipografia Gutenberg. Separat publică Beilage der Botenfrau – 1 foaie. Nu ştim până când a apărut.

15/02/1922 - Brasov

Ardealul

Apare Ardealul. Ziar popular independent, în continuarea lui Nihil sine Deo. Cotidian sau săptămânal în diferite perioade: la început în două ediţii, cotidiană şi săptămânală, zilnic de la 6.08.1923- 30.03.1924, apoi săptămânal (1927-1937). Între 1925-1926 nu a apărut. Director şi proprietar G. I. Gologan, iar din 18.10.1931 director dr. Al. Tălăşescu. A publicat interesante suplimente literar-culturale. Ultimul nr. 25 din 26.12.1943. Pe lista publicaţiilor periodice de la Arhivele Braşov apare şi în 1944. Tipografia G. I. Gologan.

13/02/1922 - Brasov

Amtsblatt des Kronstädter Komitates

Apare Amtsblatt des Kronstädter Komitates. Neregulat, 32x23. Anul 150 lei, nr. 3 lei. Redactor principal Julius v. Roll. Redactor dr. R. Chiser până în 15 septembrie 1922, apoi Ernst Lutz. Nu indică tipografia. A apărut până în 1 octombrie 1923.

13/02/1922 - Brasov

Brassóvármegye Hivatalos Lapja

Apare Brassóvármegye Hivatalos Lapja. Neregulat, 32x23. Prim redactor Roll Gyula, redactor pentru partea maghiară Lutz Ernő. Tipografia Unirea. Gazeta anunţa că face parte din foile oficiale locale în română, germană şi maghiară care apar în locul Gazetei oficiale publicate de Consiliul Dirigent. A apărut până la 15 octombrie 1923.

02/1922 - Brasov

Foaie pentru minte şi inimă

Apare săptămânalul politic-cultural Foaie pentru minte şi inimă, atestată numai prin documente de arhivă. Girant responsabil şi editor, Romulus Dogariu. Tipografia Gazetei Transilvaniei, Branisce comp.

02/1922 - Brasov

Neustädter Faschings-Zeitung

A apărut Neustädter Faschings-Zeitung, 33x24. Nu ştim periodicitatea. Tipografia Gutenberg. Cu anunţuri şi în limba română.

30/01/1922 - Brasov

Ordinea

Apare Ordinea, ziar politic zilnic al Partidului Naţional Liberal din judeţul Braşov. Bisăptămânal, apoi cotidian. Total 33 numere. 48x33, 54x34 (din 19.02.1922). Tip. „Unirea”. Texte de M. Sadoveanu, I. Al. Brătescu Voineşti ş.a. Ultimul număr din 9 martie 1922.

01/1922 - 02/1922 ~ Brasov

Magyar Dal. Havi folyóirat, hangjegymelléklettel

Apare publicaţia lunară Magyar Dal. Havi folyóirat, hangjegymelléklettel,– 29x21. Editat de A Romániai Magyar Dalosszövetség. Redactor responsabil Póka Dezső, redactori dr. Rombauer Tivadar şi Fövényessy Bertalan. Tipografia Fraţii Antal, Brassói Lapok, Gutenberg. Numere festive, duble. A apărut până în aprilie 1923.

1922 - Brasov

Anuarul Şcoalei Normale de conducătoare de grădini de copii din Braşov

Apare Anuarul Şcoalei Normale de conducătoare de grădini de copii din Braşov pe anii şcolari 1919, 1920, 1920-1921 şi 1921-1922. Un alt volum, cu titlul uşor schimbat, apare în 1930 pentru anii şcolari din perioada 1926-1929. 16x23, 18,5x23 cm. Cuprinde scurt istoric, tabele cu eleve, ştiri şcolare, programe analitice, întocmite de directoarea Maria Popescu Bogdan. Tipografia Unirea Braşov şi Aşezămintele de artă grafică Datina Românească, Vălenii de Munte.

02/11/1921 - Brasov

Carpaţii

Apare Carpaţii. Ziar naţional independent. Organ al societăţii „Carpaţii”. Iniţial cotidian, bisăptămânal (1923), săptămânal (1925). Total 598 numere. 50x35. Director Al. Tissescu, girant responsabil Al. Băcilă, Gh. Voina (de la nr. 26 din 29.05.1922). A editat numere speciale aniversare cu documentare interesante şi în ţinute grafice deosebite. Corespondenţi în toată ţara, multe articole despre cultura din Bv.. Tip. Wilhelm Grünfeld &Co. Ultimul nr. în Bv la 8.07.1932. Reapare la Bucureşti.

07/10/1921 - Brasov

Revista Moaşelor

Apare publicaţia lunară Revista Moaşelor. Hebammen Zeitung. Szülésznők Közlönye. 31x23. Articole scrise în română, maghiară şi germană. Director şi girant responsabil Maria Solomon. Ultimul număr este nr. 14 din noiembrie 1922. Tipografia G. I. Gologan, Gutenberg. A reapărut cu titlul Curierul sanitar la Galaţi în mai 1924, sub conducerea aceleiaşi directoare.

01/10/1921 - Brasov

Jurnalul oficial şi special. Societatea profesorilor şi învăţătorilor de dans de pe teritoriile anexate României, sediul Braşov

Apare Jurnalul oficial şi special. Societatea profesorilor şi învăţătorilor de dans de pe teritoriile anexate României, sediul Braşov. Apare de 4 ori pe an, neregulat de la 1 martie 1923. 31x22. Gratis pentru membrii societăţii. Titlul alternează şi uneori este scris şi în maghiară: Jurnalul oficial şi de branşă. Sindicatul profesorilor de dans diplomaţi ... (1 martie 1922). Paralel apare şi o ediţie în limba maghiară (1 octombrie 1921 – 15 august 1924, excepţie nr. bilingv 1-2 din 1 martie 1922). Redactat de comitetul societăţii, ulterior de comitetul sindicatului. De la 15 august 1926/1924 devine jurnalul oficial al Sindicatului, de la 1 august 1933 jurnalul oficial şi profesional al Uniunii maeştrilor de dans din România. Tipografia: Institutul de artă Brassói Lapok, W. (Vilmos) Grünfeld et. Comp, fraţii Antal, Gologan. Nr. 2 din 1933 este ultimul număr.

09/1921 - Brasov

Călătorie şi transport

Apare publicaţia lunară Călătorie şi transport. Mersul trenurilor pe luna...Utazás és Szálitás ... havi menetrend. Cu text paralel în română şi maghiară. 48x34, în noiembrie schimbă formatul, 34x24. Anul 40 lei, nr. 4 lei. Redactor şef Eugen Gaál, redactor responsabil, dr. Ştefan Kovács. Editura şi tipografia Wilhelm Grünfeld et comp. Ultimul număr din noiembrie 1921. Au apărut în total 3 numere.

07/08/1921 - Satulung

Evangélikus Néplap. Egyházi, iskolai és hitbuzgalmi hetilap.

Apare Evangélikus Néplap. Egyházi, iskolai és hitbuzgalmi hetilap. Apare în fiecare duminică. 25x13. Redactor şef Nikodémusz Károly până în 1 ianuarie 1922, redactor de la 15 ianuarie – 9 aprilie 1922. Redactor suplinitor Bálint András până la 1 ianuarie 1922. Editat de Az Ev. Néplap kiadóvállalat, Tipografia fraţii Antal, apoi Mercur. A apărut până la 10 septembrie 1922. Continuă la Cluj.

01/08/1921 - Brasov

Sămănătorul

Reapare Sămănătorul. Revistă social-economică, religioasă. Primul nr. a apărut la Youngstown, Ohio (SUA) şi revista reapare la Braşov în anul VI. Redactor Ion Podea. Comitetul de redacţie: I. Cristea, N. Căliman, Voicu Niţescu, I. Vintilă, Ion Popea, V. Muntean (redactor responsabil). Ultimul număr probabil nr. 1-2 din 1924. Publica şi bucăţi literare.

26/07/1921 - Brasov

Goall

Apare revista sportivă săptămânală Goall. Nu există colecţie şi se păstrează doar informaţii de arhivă despre aprobarea ei de către Prefectura judeţului Braşov. Apare în limbile română, maghiară, germană, numărul 16 pagini. Redactor responsabil Samuel Ritter, preşedintele Comitetului Regional al Federaţiei Societăţilor de Sport din România. Tipografia Fraţii Antal.

05/1921 - Brasov

Dreptatea

Apare săptămânalul Dreptatea. Foaia muncitorilor şi a ţăranilor în fiecare duminică. 40x28. Anul 60 lei, nr. 1 leu. Proprietatea Partidului Socialist din Ţara Bârsei. Editor şi redactor responsabil Iordan Velican. Tipografia Unirea. S-au publicat versuri de Th. Neculuţă, I. Păun-Pincio, Traian Demetrescu, B. Lăzăreanu, Şt. O. Iosif, traduceri din Petöfi şi Heine, fragmente din D. Cantemir, Barbusse şi Gorki. Nr. 19 din 18 septembrie 1921 a fost ultimul număr.

01/04/1921 - Brasov

Revista industrială

Apare lunarul Revista industrială. Organul Uniunii Industriaşilor Transilvăneni, sub îngrijirea Societăţii anonime pentru editarea de ziare din Braşov, în ediţii separate în limbile germană (Industriezeitung) şi maghiară (Gyáripari Szaklap). 31x23, anul 120 lei, pentru membrii Uniunii gratuit. Tipografia Iohann Gött Fiul. Nr. 12 din decembrie 1921 este ultimul. De la 1 ianuarie 1922 apare numai ediţia germană până după 1924.

14/01/1921 - Brasov

Braşovul

Apare săptămânalul Braşovul. Organ al Partidului Poporului. Secţia Braşov. 47x32. Anul 50 lei, nr. 50 bani. Publică actul de înfiinţare a Teatrului Naţional din Braşov, emis de prefectura judeţului. Director G. I. Gologan. Tipografia aceluiaşi. În total au apărut 17 numere, ultimul în 8 mai 1921.

01/1921 - Brasov

Muncitorul român

Apare săptămânalul Muncitorul român. Foaia sindicatului naţional Avram Iancu. Apare sub direcţia unui comitet, redactor A. Tălăşescu între 8 mai – 11 septembrie 1921. 41x29, nr. 1 leu. Preţul şi abonamentul se schimbă. Tipografia „Gazetei Tipografiei”, tipografia G. I. Golban (aprilie – mai 1921) şi „Gutemberg” de la 21 mai 1921. Nu apare de la 3 iulie – 11 septembrie 1921. Ultimul număr la 19 ianuarie 1921.

1921 - Satulung, localitate Săcele

Anuarul I al Şcolii civile de stat de băieţi şi fete din Satulung-Săcele

Apare Anuarul I al Şcolii civile de stat de băieţi şi fete din Satulung-Săcele... Anul Şcolar 1919-1920. Titlul se schimbă în funcţie de numele şcolii, devenite şcoală medie, apoi gimnaziu de băieţi. 15x23 cm. Redactorii responsabili sunt directorii şcolii. Informaţii şcolare. Tipografia G. I. Gologan şi Cartea Românească S.A. sucursala Braşov. Probabil ultimul număr din anul şcolar 1928-1929.

01/12/1920 - Brasov

Industria lemnului

Apare bilunarul Industria lemnului. Revistă de specialitate pentru industria şi comerţul lemnului. A fatermelés és fakereskedés szaklapja. Organ oficial al Uniunii Forestierilor din Ardeal. Apare la 1 şi 15 ale fiecărei luni sub conducerea unui comitet, până la 14 septembrie 1922. 29x21 – 31x21. Proprietar şi girant Victor Branişte până la 6 ianuarie 1924 şi redactor de la 15 februarie 1921. Uneori texte, precum şi numeroase reclame în română, maghiară, germană.

12/1920 - Brasov

Világosság. Szocialista napilap.

Apare cotidianul Világosság. Szocialista napilap. Organ legal al Partidului Comunist din Ţara Bârsei. 42x29. Proprietar Partidului Comunist din Ţara Bârsei (Barcasági Sociálista Párt), redactori responsabili Ferencz Balázs, Sebestyén Albert, editori şi redactori Eugen Rozvan, Gyöngyösi Iuliu, colaboratori Simo Géza. Tipografia Unirea (str. Lungă nr. 9), apoi Fraţii Antal. Numere festive, texte de Ady Endre, Petőfi Sándor, traduceri din Tagore, Lenin, Dostoievski, Gorki, Tolstoi, Maiakovski, A. France. A editat şi calendare. A apărut până în 16 septembrie 1922. După 21 octombrie 1922 publicaţia a fost interzisă.

08/08/1920 - Brasov

Nihil sine Deo

Apare Nihil sine Deo. Ziar independent pentru apărarea religiei creştine şi a patriei. Apare săptămânal, duminica şi zilnic între 2 august 1923 – 30 martie 1924. 48x33, la 25 februarie 1921, 38x31. Anul 25 lei (50 coroane), nr. 50 bani (1 coroană), de la 2 august 1923, nr. 1 leu, anul 180 lei (ediţia zilnică). Director şi girant responsabil Gh. I. Gologan. Editura tipografiei G. I. Gologan., redactor responsabil A. V. Dumitriu de la 28 noiembrie 1923, prim-redactor Grivas Dem. Cruceanu de la 15 iulie – 29 iulie 1923. Ultimul număr din 4 august 1923. Continuă apariţia sub numele de Ardealul. Publică şi articole pe alte teme decât cele religioase.

25/04/1920 - Brasov

Horog. Szatirikus társadalmi és kritikai hetilap.

Apare Horog. Szatirikus társadalmi és kritikai hetilap. 22x14 cm. Neregulat, în primul an a apărut până în 28 noiembrie, a reapărut în 20 noiembrie 1921 şi a continuat în perioada 1 ianuarie – 3 decembrie 1922. Redator responsabil Bencze Miklós şi editor până la 15 august 1920. Editor asociat Salo(a)mon Sándor, apoi editura Horog. Institutul de arte grafice «Brassói Lapok », apoi tipografia Antal. Numere festive, editii speciale, incluse în paginaţia gazetei.

04/01/1920 - Brasov

Lichter der Heimat

Apare lunarul Lichter der Heimat. 31x24 cm. Editor şi redactor responsabil Georg Scherg. De la 2 ianuarie 1921 bilunar. Tipografia Johann Gött’s Sohn. Se pare că a apărut până în 1933.

01/1920 - Brasov

Buna Vestire

Apare publicaţia religioasă lunară Buna Vestire. Răsunetul sfintelor adevăruri ale Evangheliei. Redactor responsabil Radu Şotu (uneori Şuto) şi G. F. Constantinescu. Format 23x15. Tipografia Johann Gött fiul. Ultimul număr este nr. 10 din octombrie 1921. Publicaţia a apărut anterior la Bucureşti şi a reapărut la Iaşi în 1924.

1920 - Brasov

Anuarul Liceului Real de Stat Dr. Ioan Meşotă din Braşov

Apare Anuarul Liceului Real de Stat Dr. Ioan Meşotă din Braşov. Formatul variază. Redactorii responsabili Gh. Chelariu, C. K. Ionescu, Mihail Satiriu. Informaţii şcolare. Apare între 1920-1926, 1928-1930, 1937. Tipografiile G. I. Gologan, Nicolae Badea, Astra.

1920 - Brasov

Anuarul... Şcoalei de Arte şi meserii din Braşov

Apare Anuarul... Şcoalei de Arte şi meserii din Braşov. Format variabil. Redactor responsabil, ing. G. Mihăilescu, director. Apare în anii 1921-1922, 1924. Cuprinde date şcolare. Tipografia Gutenberg, Unirea.

1920 - Brasov

Anuarul I al Şcoalei Superioare de fete din Braşov

Apare Anuarul I al Şcoalei Superioare de fete din Braşov. Anul Şcolar 1919-1920. S-a păstrat anul II, publicat de directorul N. Orghidan şi incluzând cuvântarea acestuia despre unire, ştiri şcolare, programa şcolilor secundare de fete, statistici şcolare. 13x21 cm, 16x24 cm, tipografia „Unirea” Braşov, apoi Cartea Românească. Titlul se modifică după schimbarea numelui instituţiei în Liceul de fete Principesa Elena. Apare până în anii ’40.

1920 - Brasov

Schule und Leben

Apare bilunarul Schule und Leben. Deutsche Lehrerzeitung für Gross Rumänien, editat de Egon Hajek şi Karl Heinrich Hiemesch, ultimul începând din 1921, când îl editează împreună cu Eduard Weiss. Alţi redactori responsabili Albert Hermann, Friedrich Reimesch. Numere duble, publică partituri. Treptat devine lunar, apoi trimestrial ?. A apărut până în 1941.

1920 - Făgăraș

Anuarul I al Liceului de Stat „Radu Negru” din Făgăraş

Apare Anuarul I al Liceului de Stat „Radu Negru” din Făgăraş, pe anul şcolar 1919-1920. Publicat de dr. Ştefan Damian, director. 14x23 cm. Cuprinde sfaturi pedagogice, conferinţe metodice, discursul prilejuit de ziua de 1 decembrie, cronica anului, activitatea corpului didactic şi programa analitică pe discipline, statistici şcolare. Tipografia Română Ioan Haţiegan din Braşov. Continuat de anuarul 1920/21-1930/31, apărut în 1932 şi 1919-1968, tipărit în 1969 ca monografie a şcolii.

15/10/1919 - Brasov

Das Neue Ziel

A apărut bilunarul Das Neue Ziel. Halbmonatschrift für Kultur, Kunst, Kritik. 31x23. Redactor responsabil Emil Honigberger. Proprietar Neue Zielgesellschaft, editor librăria E. Kerschner, tipografia Fraţii Schneider & Feminger. Texte de Martin Luther, Adolf Kraft, traduceri din Honoré de Balzac, Ady Endre, reproduceri litografice după Albrecht Dürer, F. A. Harta, Ernest Honigberger. A apărut până la 1 aprilie 1920. A reprodus artă expresionistă şi a patronat expoziţii de artă, pregătind prin programul ei cultural revista Klingsor.

01/10/1919 - Brasov

Előre. Szocialista napilap.

Apare Előre. Szocialista napilap. Publicaţia Partidului Socialist, filiala Ţării Bârsei. Redactor este secretarul sindical Bartha Károly, redactor responsabil Sebestyén Albert. Iniţial profil social-democratic, apoi devenit comunist datorită implicării lui Gyöngyösy Jenő, Simó Géza, Rozvány Jenő şi Fóris István. A fost sub conducerea lui Czinczár Miklós în noiembrie 1920 şi tot în acest an dispare. În 1921 reapare sub titlul Világosság.

15/08/1919 - Brasov

Prietenia

Apare ziarul cercetăşesc Prietenia, zilnic, redactat de tabăra numită România pitorească în zona Pietrelor lui Solomon la Braşov. Redactori P. Nedelcovici, Em. Berea. Adresa Str. Prundului nr. 15, tipografia Ciurcu. A apărut cu sprijinul Gazetei Transilvaniei şi al lui M. G. Samarineanu. Anunţa vizita lui Al. Vlahuţă. Ultimul număr 6-8 din 28 august 1919.

11/08/1919 - Brasov

Ghimpele

Apare săptămânalul Ghimpele. Revistă de umor şi satiră. Suferinţe şi dureri, cronici vesele, cuvinte de duh, calambururi. Ultimul număr din 17 noiembrie 1919, în total 14 numere. Redactor responsabil M. G. Samarineanu. Desenele şi grafica semnate de Valeriu Maximilian. Reapare la Oradea în 1922.

08/1919 - Brasov

Glasul dreptăţii

Apare săptămânalul Glasul dreptăţii organ oficial al foştilor voluntari din armata română şi luptători pentru drepturile naţionale. Apariţia ei a fost consemnată în Gazeta Transilvaniei din 10 august 1919. Fondator dr. Aurel Dobrescu, colaboratori pr. D. Greceanu, pr. I. G. Ludu, dr. Petre Meteş, dr. Pompiliu Nistor.

20/04/1919 - Brasov

Lumina

A apărut săptămânalul duminical Lumina. Revistă literară, culturală ilustrată editată de ziarul Foaia comercianţilor români. Sub direcţia lui I. Petringenaru, care era şi director responsabil. Se publică articole despre tradiţiile comerciale şi culturale ale Braşovului, creaţii literare, biografii. Tipografia I. Gött fiul. Ultimul număr din 29 iunie 1919.

01/04/1919 - Brasov

Das Ziel

Apare bilunarul Das Ziel. Kultur und Satyre, 30x23. Proprietar şi editor Emil Honigberger, redactor responsabil Hans Frätschkei. Redactori şi colaboratori Hans Benning, R. Weber. Texte de Friedrich Hölderlin, August Strindberg, Iacob Grimm, litografii de Hans Eder, F. A. Harta, Eduard Morres, Fr. Miess. Tipografia Fraţii Schneider şi Feminger, G. Lehman şi Fiul Heinrich. A apărut până în octombrie şi a fost continuat de Das Neue Ziel. A fost prima revistă care a mobilizat colaboratori din toate provinciile statului român după 1918 şi a solidarizat autorii de limbă germană din Banat, Bucovina, Bucureşti şi Transilvania, reuşind să transpună impulsuri ale expresionismului european în spaţiul românesc. A impus atenţiei publice autori care s-au afirmat cu tărie în revista Klingsor, continuatoarea agendei culturale şi literare a lui Ziel.

17/02/1919 - Brasov

Erdélyi Tudósító

Apare Erdélyi Tudósító. A apărut bisăptămânal, săptămânal, lunar. Redactor şef Veress Ernő. În 1929 a fost redactat la Cluj, iar din 1936, cu anul al XIX-lea, apare numai cu titlul Tudósító. De regulă, conţine scrieri religioase, dar include şi studii literare, critică, recenzii, revista presei.

10/01/1919 - Brasov

Foaia comercianţilor români = Rumänische Handelszeitung

A apărut săptămânalul Foaia comercianţilor români = Rumänische Handelszeitung. Organ economic, industrial, comercial şi financiar. A avut titluri şi în limba germană şi maghiară, suplimente şi numere speciale cu text bilingv sau trilingv. Apare sub conducerea unui comitet, director I. Petringenar, devenit director responsabil şi coproprietar. Ultimul număr la 4 martie 1920. După 4 martie continuă să apară la Cluj. S-a tipărit în mai multe tipografii.

01/01/1919 - Brasov

Gazeta de Transilvania

Reapariţia Gazetei Transilvaniei, organ al Partidului Naţional Român şi al Consiliului Dirigent. După 1922, ziarul devine tribuna de presă a acestui partid şi ulterior a Partidului Naţional Ţărănist, angajându-se în lupta politică şi de partid.

01/1919 - Brasov

Brassói Hírlap

Apare Brassói Hírlap. Politikai napilap. 41x26 cm la 26 februarie 1920. Neregulat. Redactor responsabil Nagy Elemér până în septembrie 1919. De la 1 octombrie 1919 cu titlul Előre. Szocialista napilap cu subtitlul A barcasági Szocialista Párt Közlönye. Editura şi tipografia J. Herz. Tipărit la tipografiile Fraţii Antal şi Unirea. A apărut până în decembrie 1920 şi reapare la 29 iunie 1925 cu titlul Hétfői Brassói Hírlap.

1919 - Brasov

Erdélyi Újság

Apare cotidianul Erdélyi Újság. Redactor Rombauer Tivadar. Editură proprie, tipografia Fraţii Antal. A apărut până în 1920.

09/11/1918 - Brasov

Glasul Ardealului

Apare cotidianul politic Glasul Ardealului. Organul Sfatului Naţional Român din Ţara Bârsei în locul Gazetei Transilvaniei, ce şi-a întrerupt apariţia la 12 noiembrie 1918, potrivit hotărârii Adunării naţionale a românilor din Ţara Bârsei din 16 octombrie 1918. Comitetul de redacţie: dr. Ioan Baciu, Aurel Ciortea, Ilie Cristea, Fabiu Sânjoan, Silviu Ţeposu, Ovidiu Dante Gherman. În total 49 numere. Tipografia „ A. Mureşianu, Branisce & Comp.”. Ultimul număr din 30 decembrie 1918.

1918 - Brasov

Erdélyi Tudósító

Apare bilunarul Erdélyi Tudósító. Hitbuzgalmi és társadalmi folyóirat. 22x15 cm. Redactor responsabil Veress Ernő, tipografia J. Gött şi Fiul. Între 1924-1936 a apărut alternativ şi la Braşov şi la Cluj.

17/07/1917 - 12/11/1917 ~ Brasov

Gazeta de Transilvania

Redacţia românească a Gazetei Transilvaniei sub N. N. Sulică şi Arsenie Vlaicu, care cumpărase ziarul de la societatea în comandită. Ei au continuat să facă propagandă guvernamentală.

1916 - Brasov

Gazeta de Transilvania

1916. vara – octombrie 6 - Gazeta Transilvaniei a susţinut unirea românilor într-un singur stat în timpul administraţiei militare române a oraşului. După retragerea acesteia, autorităţile militare austro-ungare au impus redactori maghiari şi au preschimbat ziarul într-o tribună oficială a guvernului de la Budapesta.

05/1914 - Brasov

Anuarul Uniunii Femeilor Române din Ungaria

Apare Anuarul Uniunii Femeilor Române din Ungaria. 21x30 cm, 15 p. Cuprinde convocări, raportul de activitate, relatarea congresului uniunii, lista membrelor, situaţii financiare, discursuri. Tipografia A. Mureşianu, Branişte et comp.

1914 - Brasov

Îndemnuri

A apărut unica broşură Îndemnuri din suita de broşuri periodice propuse de Horia Petra Petrescu, prin care se susţinea cultura românească.

1913 - Brasov

„Publicaţie teatrală-culturală”

1913, ianuarie/februarie - a apărut Revista Teatrală. „Publicaţie teatrală-culturală”, organul Societăţii pentru fond de teatru român. De 6 ori pe an. Editor şi proprietar este Societatea, director şi redactor responsabil Horia Petra Petrescu. Tipografia A. Mureşianu-Branisce (Branişte). Continuă Anuarul Societăţii. Ultima dată a apărut în august 1914.

1913 - Brasov

Anuarul şcoalelor primare centrale române greco-orientale de băieţi şi fetiţe

Apare Anuarul şcoalelor primare centrale române greco-orientale de băieţi şi fetiţe din Brassó (Braşov) pe anul şcolar 1912-1913. Publicat de Ştefan Popovici director şi Radu Prişcu director substitut. 13,5x21 cm. , apoi Grigore Popescu. Apare până în 1917, ultimul volum cuprinzând nr. 4-5 pe anii şcolari 1915-1916 şi 1916-1917. Date despre activitatea şcolii, istoricul şcolii primare româneşti din Braşov reproduse după A. Bârseanu, lucrari despre alcool şi păsări de R. Prişcu . Tipografia Ciurcu şi Scheinder Feuwinger.

06/12/1912 - Brasov

Ardealul

1912, decembrie 6/19 - a apărut Ardealul. Foaie socială, culturală. Săptămânal, dar a avut şi perioade de întreruperi. Are ediţii speciale. Tipografia Ioan Chiroiu. Ultimul număr din 11/24 iulie 1914.

1911 - Brasov

Gazeta de Transilvania

Formarea unei societăţi în comandită ce a preluat Gazeta Transilvaniei: preşedintele N. Vecerdea, directorul Voicu Niţescu şi redactorii Ioan Brote şi Victor Branişte.

09/1910 - Brasov

Akademische Blätter

Apare publicaţia lunară Akademische Blätter. Organ der siebenbürgisch-sächsischen Hochschüller, anterior apărută la Sibiu. Redacţie nemenţionată. Tipografia J. Gött’s Sohn. Între 1912-1914 a fost tipărită la Mediaş.

02/04/1909 - Făgăraș

Olteanul

1909, aprilie 2/15 - apare săptămânalul Olteanul, gazetă culturală, economică şi socială, scoasă de un comitet, redactor responsabil fiind C. Popp (editor proprietar), director I. Şenchea din august 1911, redactori N. Hamsea, G. Dobrinu. Primul număr a fost de probă. Publică suplimente paginate separat. Ultimul număr la 7/20 august 1916.

1909 - Brasov

Brassói Újlap

Apare Brassói Újlap. Redactori şi colaboratori Meisel József, Kölcse Károly, Szele Béla. A apărut până în 1915.

15/02/1908 - Brasov

Sănătatea

1908, februarie 15/28 - apare bilunarul Sănătatea. Foaie pentru igienă şi medicină populară, cu totul 5 numere. Primul număr a fost de probă şi a apărut ca adaos la nr. 37 din Gazeta Transilvaniei. Redactor dr. George Baiulescu, medic diriginte al Stabilimentului de hidroterapie şi profesor de igienă la Gimnaziul ortodox român din Braşov. Ultimul număr din 18 aprilie/1 mai 1908.

1908 - Rupea

Der Repser Wochenblatt

Apare Der Repser Wochenblatt. Format în folio. Redactori J. Josephi şi Dr. H. Brandsch. Editura şi tipografia lui Bobanca şi Fielke. A apărut până în 1914.

23/01/1907 - Satulung

Csángó Újság

Apare nr. 2 din Csángó Újság. Társadalmi, irodalmi és közgazdasági lap. A Hétfalusi függetlenségi és 48-as párt közlönye. Redactor responsabil Kozma Miklós. 42,5x29,5, 35x25 cm, 4 p. A apărut până în 1909. Tipografia lui Jancsó János, Satulung.

04/01/1907 - Făgăraș

Ţara Oltului

Ianuarie 4/17 - apare săptămânalul Ţara Oltului, publicaţie social-economică, editată de N. Şerban, I. Şenchea şi Octavian Vasu (toţi proprietari). Tipograf C. Popp, redactor interimar. Ultimul număr din 25 iunie/8 iulie 1910.

1907 - Brasov

Bericht der Kronstädter Männergesangverein

Apare Bericht der Kronstädter Männergesangverein pe anul 1906-1907. Cunoaştem anuare până în 1911 când apare pentru perioada 1910-1911.

1907 - Brasov

Die Karpathen

Apare revista Die Karpathen. Halbmonatschrift für Kultur und Leben. Redactor Adolf Meschendörfer. Cea mai bună şi consistentă revistă literară săsească şi nu numai a timpului. Suplimente. A apărut până în 1914. Tipografii : J. Gött und Sohn, W. Hiemesch, Zeidner, Fraţii Schneider şi Feminger.

03/12/1905 - Brasov

Dreptatea

Decembrie 3/16 - a apărut săptămânalul Dreptatea. Revistă culturală, economică şi socială. Proprietar şi editor Simion Theodor, redactor responsabil Gheorghe Drăghiciu. Tipografia A. Mureşianu. Publică din G. Coşbuc, M. Sadoveanu, A. P. Bănuţ, I. Al. Brătescu-Voineşti, O. Goga. Ultimum număr din 17/30 iunie 1906.

06/01/1905 - Brasov

Deşteptarea

Ianuarie 6/19 - apare săptămânalul Deşteptarea. Ziar social şi economic, devenit la 5/18 ianuarie 1912 Foaie naţională independentă. 42x30, 4 p. De la 10/23 ianuarie 1916 se mută la Budapesta. Editori şi redactori responsabili au fost succesiv George Măzgăreanu junior, George Navrea junior, D. I. Vlaicu, C. Sulică. Întemeietori au fost şi Arsenie Vlaicu, Nicolae Sulică şi Eugen Brote, ultimul până în 1912. A apărut până la 8/21 iulie 1917. Tipografia Ciurcu.

1905 - Brasov

Deutsche Volkskalender für Stadt und Land

Apare Deutsche Volkskalender für Stadt und Land. Ultimul număr văzut din 1937.

01/07/1903 - Brasov

Brassóvármegye Hivatalap Lapja

Apare săptămânalul Brassóvármegye Hivatalap Lapja. 28,5x20,5 cm. Redactor Jekel Frigyes, Lemsey Aladár, Roll Gyula. Tipografia A. Gust, Brassói Lapok, fiul lui J. Gött, Grünfeld Vilmos, Kerschner şi asociaţii. A apărut până în 27 decembrie 1917.

1903 - Rupea

Der Repser Burgvogt

Apare Der Repser Burgvogt. Organ für Bildung und Volkswirtschaft. Nu ştim periodicitatea, probabil săptămânală. Format 40. Redactor Wilhelm Hermann. Editura şi tipografia lui F. Schmidt. Din 1908 şi-a schimbat numele în Der Repser Wochenblatt.

1901 - Brasov

Brassói Hírlap

Apare cotidianul Brassói Hírlap. Redactori Halász Gyula, Szaloki Rossa Zoltán. A apărut până în 1917.

16/12/1900 - Brasov

Brassói Szemle

Apare exemplarul de probă din Brassói Szemle. Társadalmi, tanügyi és Művészeti Hetilap. Apare în fiecare duminică. Redactor responsabil Halász Gyula. 30,7x23 cm, 8 p. Tipografia F. Grünfeld, Braşov. Nr. 2 din 30 dec. 1900, nr. 3 din 6 ian. 1901. Apare până la nr. 54 din 29 dec. 1901.

1899 - Brasov

Anuarul Societăţii pentru crearea fondului de teatru român

Apare Anuarul Societăţii pentru crearea fondului de teatru român pe anii 1895-1898. 15,5x23 cm. Cuprinde discursuri, rapoarte, dări de seamă, biografiile membrilor fondatori, articole de teatru, estetică, istorie. Colaborează Iosif Vulcan, Vasile Goldiş, Valeriu Branişte. Tipografiile Ciurcu, A. Mureşianu. Începând cu anii 1901-1902, se structurează în partea literară şi administrativă. Apare până în 1912, continuat de Revista teatrală din 1913.

1898 - Brasov

Anuarul Şcoalei comerciale superioare greco-orientale române din Braşov

Apare Anuarul Şcoalei comerciale superioare greco-orientale române din Braşov. Format variabil. Redactori responsabili erau directorii şcolii. Schimbă titlul odată cu modificarea denumirii şcolii. Apare până în 1940 şi în 1973. Cuprinde informaţii ample despre activitatea didactică, societăţile culturale, contribuţii ştiinţifice ale profesorilor. Tipografiile Ciurcu, Gazeta Transilvaniei, Mureşianu, Victor Branişte, Astra, Întreprinderea poligrafică Braşov.

01/01/1895 - Brasov

Brassói Lapok

Apare Brassói Lapok. Politikai, társadalmi és szépirodalmi lap. De 3 ori pe săptămână, apoi cotidian. 46x30 cm, 4 p. A apărut din fuziunea a două ziare mai mici, Brassó şi Brassói Magyar Újság. Primul redactor Hargittai Béla. Redactori responsabili Vajna Gábor, Szele Béla (1919-1937), Kacsó Sándor, Teller Kálmán. Redactori şi colaboratori: Kocsis Béla, Halász Gyula, Horvát Henrik, Teleky Dezső, Seidner Imre, Joó Győző, Ritter Sámuel, Kovács György, Salamon Ernö, Balogh Edgár, Nagy István, Bányai László. Tipografia Grünfeld Vilmos, Kahána Bernát. Publică informaţii politice, sociale, ştiinţifice, sportive şi culturale, ultimele în suplimentele săptămânale. De la 11 octombrie 1934 apare şi Bukaresti Lapok, ordinea anilor şi numerelor mergând în continuare. Este ediţia de Bucureşti a ziarului Brassói Lapok. Ziarul aparţine un timp familiei Kahána. Scriitori activi: Méliusz József, Kovács György, Tomcsa Sándor. Filiale ale redacţiei la Cluj şi Tg. Mureş, corespondenţi în ţară. Publică texte de Móricz Zsigmond, Nagy Zoltán, Benedek Elek, Bartalis János, Szombati-Szabó István, Juhász Gyula, Tersánszky J. Jenő, traduceri din I. L. Caragiale, Anatole France. Numere festive şi speciale, supliment Gyermekvilág (18 iunie 1922 – 30 decembrie 1923), supliment cultural săptămânal Vasárnapi Lapok (1932-1933), calendare, colecţii de carte. A avut un rol important în viaţa culturală. A apărut până la 3 octombrie 1940. La centenarul apariţiei, s-a editat un volum.

1895 - Brasov

Kronstädter Tageblatt

Apare Kronstädter Tageblatt. Este organul grupării politice săseşti a « negrilor » din perioada dualismului austro-ungar. 46,2x30,5, 4 p. Editura şi tipografia Hiemesch, apoi Alexi din Braşov. A apărut până în 1900.

01/01/1894 - Brasov

Concordia

Apare revista literară Concordia editată de Societatea Studenţilor Români „Ion Popasu”. Director I. N. Ionescu, redactori Valeriu Moldovean, I. Scurtu, V. Osvadă. Colaborează Sextil Puşcariu. Publicaţia este şapirografiată şi frontispiciul tipărit.

1893 - Brasov

A brassói kerületi

Apare A brassói kerületi …. Există numere din anii 1900 (VIII), 1901, 1906.

15/03/1890 - Brasov

Iskola és Szülőház

Apare bilunarul Iskola és Szülőház. Nevelés-Oktatásügyi Közlöny Szülők, Tanítók és a Nevelésügy Barátai Számára. 21,5x14,5 cm. Redactor Józsa Mihály. Tipografia Alexi, Közművelődés. Ultimul număr văzut din 8/20 aprilie 1892.

08/01/1889 - Brasov

Gazeta de duminică

1889, ianuarie 8/20: apărea Gazeta de duminică, supliment de informare al Gazetei Transilvaniei, cu scopul răspândirii culturii mai ales în mediul rural. A abordat o tematică diversă: agricultură şi pomicultură, economie, istorie, beletristică, biografii, traduceri, folclor. Ultimul număr a apărut în 24 decembrie 1909.

01/05/1888 - Brasov

Convorbiri pedagogice, revistă pentru educaţiune şi instrucţiune

Apare Convorbiri pedagogice, revistă pentru educaţiune şi instrucţiune. Revistă lunară de specialitate pentru probleme de învăţământ, adresată învăţătorilor. Redactor Ioan Dariu. Tipografia Teochar Alexi. Înainte de perioada braşoveană, a apărut în Banat sub îngrijirea lui P. Stoica şi I. Pop Reteganul. Cuprinde biografii, articole literare, pedagogice, ştiri şcolare şi bibliografie. Ultimul număr din 1 decembrie 1888.

01/01/1888 - Brasov

Poşta Română

Apare bisăptămânalul Poşta Română, foaie pentru poporul român, organ politic, social, financiar, literar etc. Redactor responsabil şi editor Teochar Alexi, în tipografia căruia se şi tipăreşte revista. Predomină ştirile. Colaborează Iuliu I. Roşca şi C. Simu cu versuri, iar mulţi învăţători cu literatură populară. Se publică din C. Negruzzi şi traduceri din H. Chr. Andersen, Fr. Coppée, Guy de Maupassant, Petrarca, Mark Twain. Ultimul număr din 6/18 aprilie 1889.

1888 - Brasov

Gazeta de Transilvania

Începea să funcţioneze tipografia Gazetei Transilvaniei.

04/04/1886 - Brasov

Şcoala şi familia

Apare bilunarul Şcoala şi familia. Foaie pentru creştere şi învăţământ, ca organ al Reuniunii învăţătorilor români din districtul al X-lea, editorul revistei până la 15/27 martie 1887 şi proprietara ei. Alte serii între 1903-1904 şi 1931-1933. Director, Ştefan Iosif, redactor responsabil, Ioan Dariu (ambii până la 15/27 martie 1887, dar ultimul revine în 1888 şi 1903), redactori A. Bârseanu şi Ioan Popea. Tipografii: Römer & Kamner, Alexi (iulie 1886), A. Mureşianu (februarie 1903). Din 1 aprilie 1887 are un nou subtitlu Foaie pentru părinţi şi învăţători, iar din 1903 Foaie pedagogică şi literară, N. Sulică fiind responsabil de partea literară. Ultimul număr din 1 iulie 1889.

05/02/1886 - Brasov

Meseriaşul Român

Apare bilunarul Meseriaşul Român. Foaie pentru învăţătură şi petrecere, alcătuită pentru meseriaşi şi toţi iubitorii de meserii, organ de presă al Asociaţiei pentru sprijinirea meseriaşilor din Braşov. După ştiinţa noastră, probabil este prima revistă românească din Transilvania destinată meseriaşilor. Fondator, editor şi redactor Bartolomeu Baiulescu. Publică materiale profesionale, medalioane ale scriitorilor români şi creaţii literare, multe reproduse din gazetele şi revistele vremii, de V. Alecsandri, I. Creangă, M. Eminescu, V. Micle, G. Coşbuc, Al. Vlahuţă, G. Sion, A. Pann, Cilibi Moise, Iacob Mureşianu, A. Bârseanu, I. Neniţescu, Th. D. Speranţia. Tipografia Alexi, din ianuarie 1888 tipografia Mureşianu. Ultimul număr din 15 decembrie 1889.

01/01/1885 - Brasov

Brassó. Politikai, társadalmi, közgazdászati, közművelődés és szépirodalmi lap.

Apare Brassó. Politikai, társadalmi, közgazdászati, közművelődés és szépirodalmi lap. 36x30, 46x31 cm. Apare de 3 ori pe săptămână. Redactori responsabili Szterényi József, Horváth László, Vajna Gábor, Rozsondai János. Alţi colaboratori Gyöngyössi István, Walther Béla. Tipografia: Teochar Alexi şi Vilmos Grünfeld. A apărut până la 29 decembrie 1894.

04/04/1884 - 16/04/1884 ~ Brasov

Gazeta de Transilvania

Gazeta Transilvaniei devine cotidian.

1884 - Brasov

Das Gesundheitswegen in Kronstadt

Începe seria de rapoarte anuale cu titlul Das Gesundheitswegen in Kronstadt editate de medicul Eduard Gusbeth. Conţin informaţii bogate despre starea sănătăţii, situaţia materială a instituţiilor medicale, date despre istoricul medicinei şi epidemiilor, precum şi informaţii despre viaţa populaţiei, depăşind interesul strict medical. ? Ultimul an văzut 1892.

01/05/1882 - Brasov

Noua bibliotecă română

Apare revista literară bilunară Noua bibliotecă română. Arte. Jurnal beletristic – literar. Redactor responsabil, Theochar Alexi. Editura tipografia Alexi. Publică poezie, proză, teatru, biografii, traduceri, folclor, articole despre industrie şi turism, informaţii culturale. Printre colaboratori V. Alecsandri, T. V. Păcăţian, N. Petra-Petrescu, I. Pop Reteganul, Virgil Oniţiu, Arsene Vlaicu. A apărut până la 1 septembrie 1883.

1880 - Brasov

Expresul

În memoriile sale, aflate în manuscris la Arhivele Statului Braşov, Pompiliu Dan menţionează foaia Expresul, pe care a scos-o împreună cu un grup de colegi la gimnaziul românesc din Braşov. S-au publicat articole cu conţinut politic-naţional, reportaje, lucrări literare. Ultimele numere din anul 1888.

1880 - Brasov

Geschäftsbericht der Direktion der Kronstädter allgemeinen Sparkasse samt Rechnungsübersicht

Apare Geschäftsbericht der Direktion der Kronstädter allgemeinen Sparkasse samt Rechnungsübersicht. Ultimul număr văzut 1922.

1880 - Brasov

Jahresbericht über die Verwaltung der Stadt Kronstadt

Apare Jahresbericht über die Verwaltung der Stadt Kronstadt. Titlul s-a modificat uşor în timp. Editor responsabil Franz von Brennerberg. Tipărit la J. Gött şi fiul, apoi la Ciurcu. 1901 este ultimul an văzut.

1879 - Brasov

Kronstädter Deutscher Liederkranz

Apare Kronstädter Deutscher Liederkranz. Bericht über die Vereinsjahre…. Anul apariţiei a fost dedus după nr. tomului corespunzător anilor 1908-1910, care au apărut comasaţi în 1913, în tipografia lui J. Gött şi fiul.

01/1878 - Brasov

Gazeta de Transilvania

Preluarea definitivă a conducerii Gazetei Transilvaniei de către fiul lui Iacob, dr. Aurel A. Mureşianu, după o perioadă comună de activitate redacţională între el şi G. Bariţiu (aprilie-decembrie 1877) Socotit primul ziarist român profesionist în Transilvania, A. A. Mureşianu a condus ziarul până la moartea sa, în 1909.

1878 - Brasov

Blätter für Handel und Gewerbe in Siebenbürgen

Apare Blätter für Handel und Gewerbe in Siebenbürgen, în tipografia şi editura J. Gött şi fiul Heinrich. 28x22,5. Anunţat ca lunar, dar din aprilie apare în 10 şi 25 ale lunii. Redactor Johann Hintz. 1878 – 24 numere, 1879 – 36 numere. Ultimul număr văzut din decembrie 1879.

1875 - Brasov

Die Ostgrenze

Apare săptămânalul Die Ostgrenze, în editura J. Gött şi fiul Heinrich. Redactor W. von Fehrenheit. Au apărut doar câteva numere.

1875 - Brasov

Conversaţiuni

Apare Conversaţiuni. Jurnal literar. Publicaţie scoasă la gimnaziul românesc din Braşov de elevii Augustin Bunea şi Andrei Bârseanu, sub influenţa Convorbirilor literare. Publică poezii, proză, traduceri, anecdote, folclor. Publicaţia este scrisă de mână şi se păstrează în fondurile Bibliotecii Centrale a Universităţii din Cluj-Napoca.

24/12/1874 - Brasov

Cocoşul roşu

Apare Cocoşul roşu. Foaie umoristică populară cu ilustraţiuni. Iniţial săptămânal, bilunar între 15 ianuarie – 15 februarie 1878, apoi din nou săptămânal până în decembrie 1878. Numărul din 24 decembrie 1874 a fost de probă. Seria a doua apare la 1/13 ianuarie – mai 1881. Redactor responsabil şi proprietar Iosif Puşcariu, tatăl lingvistului Sextil Puşcariu. Tipografia: J. Gött şi fiul Heinrich, Römer şi Kamner, Löw, Gerula & Comp. (1881). A criticat vehement regimul dualist pentru tratamentul naţionalităţilor, motiv pentru care redactorul a fost judecat şi revista suprimată.

23/02/1874 - Brasov

Orientul Latin

Apare Orientul Latin, ziar politic, literar, social şi economic. Bisăptămânal, miercuri şi sâmbăta. Redactor responsabil: Teofil Frâncu, proprietar şi editor Aron Densuşianu, profesor în Făgăraş, iar prim colaborator I. Al. Lapedatu (până la începutul lui martie 1875). Alţi colaboratori Nicolae Densuşianu, V. Alecsandri, I. Vulcan, Olimpia Locusteanu. Tipografia Römer şi Kamner. Publică versuri, proză, cronici, foiletoane, traduceri din Leopardi şi Petrarca. Este republicată Cântarea României, atribuită lui Alecu Russo. Nu apare între 13-30 septembrie 1875, după care dispare.

1874 - Rupea

Jahresbericht der…Gewerbelehrlingsschule in Reps

Apare Jahresbericht der…Gewerbelehrlingsschule in Reps. Primul anuar văzut din 1911-1912, volumul 39, ultimul văzut 1917-1918, tomul 45. Director Johann Kasper, apoi dr. Heinz Brandsch. Tipărit la Rupea, Sighişoara, Agnita.

1873 - Brasov

Jahresbericht der Gewerbeschule in Kronstadt

Apare Jahresbericht der Gewerbeschule in Kronstadt. Director şi redactor responsabil principal Johann Hubbes, apoi Ernst Kühlbrandt. Tipărit la J. Gött şi Fiul, Fraţii Schneider şi Feminger, Gutenberg. Ultimul anuar văzut din anii 1921-1922.

01/01/1868 - Brasov

Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român

Apare revista de cultură cu profil enciclopedic Transilvania, Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român; Periodicitate: între 1 ian. – 1 febr. 1868 de 3 ori pe lună, 15 febr. 1868 – 15 dec. 1878, bilunar. Redactor responsabil, George Bariţ. Editura Astrei, tipografia Römer şi Kamner. Publică documente oficiale ale Astrei, articole de istorie, folclor, ştiinţă, mai puţin literatură. Ortografia latinizantă iniţială a fost criticată de Titu Maiorescu. Ultimul număr din 15 decembrie 1878.

1868 - Brasov

Rechnungs-Abschluss der Kronstädter allgemeinen Spar-Casse

Apare Rechnungs-Abschluss der Kronstädter allgemeinen Spar-Casse. Ultimul număr văzut din 1876 pe anul 1875. Probabil continuat cu Geshäftsbericht der Direktion….

1866 - Sibiu si Brasov

Schul-und Kirchenbote

Apare Schul-und Kirchenbote la Sibiu, dar se tipăreşte şi la Braşov la J. Gött şi Fiul, Albrecht şi Zillich, H. Zeidner. Săptămânal, din 1919 lunar. În ianuarie 1919 adaugă subtitlul Organ des siebenbürgisch-sächsischen Lehrertags. Din septembrie 1920 cu titlul Schule und Leben. Deutsche Lehrerzeitung für Gross Rumänien, bilunar. 23x16 cm. Fondator, director şi editor Franz Obert, din 1889 Eduard Morres până la 15 decembrie 1919, apoi Karl Heinrich Hiemesch până în februarie 1923. Editori şi proprietari H. Zeidner, tipografia Fraţii Schneider şi Feminger.

1862 - Brasov

Die Turnerglocke

Apare Die Turnerglocke. Organ des Kronstädter Turnvereines, supliment la Kronstädter Zeitung, în tipografia şi editura J. Gött. Redactor Heinrich Neugeboren. În 1862 ieşiră 6 numere, în 1863 doar 3.

1862 - Brasov

Jahresbericht des Kronstädter sächsischen Turnvereines

Apare Jahresbericht des Kronstädter sächsischen Turnvereines. Apariţia a fost dedusă din existenţa raportului pentru 1909 al acestei societăţi, apărut în 1910, cu nr. 48 al tomului, la tipografia Fraţii Schneider şi Feminger.

1860 - Brasov

Anuarul Deutsche Fundgrube für die Geschichte Siebenbürgens

Apare noua ediţie a anuarului Deutsche Fundgrube für die Geschichte Siebenbürgens în tipografia şi editura J. Gött. 80 . Editor şi redactor dr. Eugen von Trauschenfels. A apărut doar în acest an.

1858 - Brasov

Primul anuar al Liceului Andrei Şaguna de azi

Apare primul anuar al Liceului Andrei Şaguna de azi, sub un alt titlu. Au apărut în 1858, 1860, 1862-1923, 1925-1947, 1968-1974, 1991-1995. Redactori responsabili au fost directorii şi profesorii Gavrilă Munteanu, I. Meşotă, Ştefan Iosif, Virgil Oniţiu, Iosif Blaga, Gh. Chelariu, Ioan Moşoiu, Stelian Mărculescu, Simion Toma, Aurel Mailat. Florin Marcu şi Ligia Manolache Drăghici. Date istorice şi şcolare consistente, conferinţe, articole pedagogice, literare şi ştiinţifice.

1853 - Brasov

Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde

Apare Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde până în 1884, în tipografia lui J. Gött. 21,5x15. Periodicitate neindicată. Între 1843-1851 şi după 1884 se tipăreşte la Sibiu, între 1911-1916 la Braşov, la Bistriţa 1941-1944. Publicaţie ştiinţifică foarte diversă, reuniund studii de istorie, germanistică, istoria bisericii şi Reformei, ştiinţele naturii.

1852 - Brasov

Calendariu pentru poporul românesc

Apare Calendariu pentru poporul românesc întocmit de G. Bariţiu. 10x19 cm. Cuprinde calendarul, cronologia, sărbătorile şi pashalia, genealogia casei domnitoare austriece, date despre geografia Europei, comerţ, agronomie şi istorie, poezii. Textul în latină, excepţie calendarul religios, poştele şi târgurile în alfabet chirilic. Tipografia Römer & Kamner. A apărut până în 1865? Reluat în 1892 de A. Mureşianu în tipografia proprie cu titlul Călindarul Plugarului (15x23 cm) şi apoi de calendarele Gazetei Transilvaniei în secolul XX.

1852 - Brasov

Bericht über das Walten und Gedeihen der Kronstädter allgemeinen Pensions-Anstallt

Apare anuarul Bericht über das Walten und Gedeihen der Kronstädter allgemeinen Pensions-Anstallt. Anul apariţiei dedus după tomul 13 din 1866. Titlul se modifică uşor în timp. Ultimul an văzut 1881.

01/03/1851 - Brasov

Schul-und Kirchenzeitung für die evangelischen Glaubensgenossen Siebenbürgens

Apare Schul-und Kirchenzeitung für die evangelischen Glaubensgenossen Siebenbürgens în tipografia şi editura lui J. Gött. Redactor şef J. Fr. Geltsch, redactori Joh. Michaelis, G. Giesel, Samuel Schiel. Iniţiat de St. L. Roth, ziarul nu primi aprobarea Guberniului, motiv pentru care publicaţia şi-a încetat curând apariţia, în decembrie 1852, nedeţinând nici cauţiunea cerută de legile presei de atunci.

1851 - Brasov

Bericht der Handels-und Gewerbe Kammer in Kronstadt

Apare Bericht der Handels-und Gewerbe Kammer in Kronstadt. Editor şi redactor responsabil Karl Maager. Numere comasate pentru anii când nu a apărut sau publicarea s-a amânat. Număr aniversar festiv 1851-1901. A tipărit şi suplimente. Ultimul număr văzut din 1934. Tipografia J. Gött.

09/09/1850 - Brasov

Gazeta de Transilvania

Reapariţia publicaţiilor periodice braşovene, Gazeta de Transilvania şi Foaie pentru inimă, minte şi literatură, sub conducerea redactorului Iacob Mureşianu.

13/02/1850 - 25/02/1850 ~ Brasov

Gazeta de Transilvania

Suspendarea Gazetei de Transilvania în urma publicării rapoartelor despre luptele lui Avram Iancu, decisă de G. Bariţiu.

1850 - 1913 ~ Brasov

Sächsische Hausfreund. Ein Kalender für Siebenbürgen

Apare Sächsische Hausfreund. Ein Kalender für Siebenbürgen. 14x20 cm. Din 1908 se intitulează Kronstädten Adressen Kalender ?. Ultimul an văzut 1913.

16/04/1849 - Brasov

Brassói Lap. Politikai hetilap

Apare Brassói Lap. Politikai hetilap. Apare de două ori pe săptămână. 40. Redactor Weszely Károly. Editor şi tipograf Johann Gött. A apărut până la 18 iunie 1849.

26/03/1849 - Brasov

Kronstädter Zeitung

A apărut Kronstädter Zeitung, care continua Siebenbürger Wochenblatt. Iniţial, de două ori pe săptămână, luni şi joi, din 1855 apărea şi marţi. Redactor Max Moltke, apoi J. Gött (7 iunie 1849 – finele lui 1862). Redactori şi colaboratori Eugen von Trauschenfels, H. Gött, I. Filtsch, F. Pildner, G. Wächter, L. Korodi, K. Dörschlag, E. Schnell, Artur Poloni, Emil Neugeboren, Ludwig Fischer, Hermann Schlandt, Konrad Nussbächer. Cotidian în 1924, 41x28 cm. Tipograf şi editor Johann Gött, din 21 aprilie 1866 J. Gött şi fiul Heinrich, din 5 ianuarie 1893 fiul lui J. Gött, Fritz, din 2 ianuarie 1920 editura Zeitungs-Aktien-Gesellschaft, apoi Benkö & Manzhanz. Tipografia a fost confiscată în 1944 şi etatizată fără răscumpărare. Ca urmare ziarul a dispărut, iar Fritz Gött a funcţionat ca avocat al bisericii de circumscripţie din Braşov, până la emigrarea sa în 1960.

25/03/1849 - Brasov

Espatriatul

Apare Espatriatul, bisăptămânal politic. În total au apărut 12 numere. Redactor şi editor Cezar Bolliac, refugiat la Braşov, care îl alcătuieşte aproape în întregime. 38x24 cm. Apare în perioada când Gazeta de Transilvania şi suplimentul erau suspendate şi milita pentru înţelegere între români şi maghiari, fiind sprijinit de generalul Bem, căruia Bolliac i-a fost secretar un timp. Deviza: „Dreptate, frăţie” şi „Bateţi şi vi se va deschide şi cereţi şi vi se va da”. Tipar semi-chirilic. Ultimul număr din 10 iunie 1849.


03/1849 - 01/12/1849 ~ Brasov

Gazeta de Transilvania

Dispariţia temporară a Gazetei de Transilvania şi a suplimentului ei literar din cauza confruntărilor militare dintre români şi maghiari.

1846 - Brasov

Extrabeilage zum Siebenbürger Wochenblatt

A apărut Extrabeilage zum Siebenbürger Wochenblatt până în 1847.

1844 - Brasov

Magazin für Geschichte, Literatur und alle Denk-und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens

Aapărut revista ştiinţifică şi de istorie Magazin für Geschichte, Literatur und alle Denk-und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens editată de Anton Kurz în colaborare cu câţiva „prieteni ai patriei”. Iniţial sub titlu de Album... , a fost proiectată în colaborare cu intelectuali români (Gh. Bariţiu, T. Cipariu) şi maghiari, iar programul democratic şi liberal, în favoarea cooperării între naţionalităţi, era anunţat în Wochenblatt. Neaprobat, schimba denumirea şi apărea scurt timp. Până în 1847, au apărut 8 caiete în două volume. A avut probleme cu cenzura şi greutăţi financiare. Volumul al treilea era editat în 1852 de Joseph Trausch, iar între 1859-1861 au apărut alte două volume editate de dr. Eugen von Trauschenfels. La acestea a colaborat contele Kemény Jozsef, membru al Academiei maghiare.

1843 - Brasov

Beilage zum Siebenbürger Wochenblatt

A apărut Beilage zum Siebenbürger Wochenblatt, până în anul 1846. 21x13, 2 file. Probabil continuat de Extrabeilage zum Siebenbürger Wochenblatt care apare până în 1847. Tipografia şi editura I.

1843 - Brasov

Beiwagen zum Siebenbürger Wochenblatt care continuă Intelligenzblatt

A apărut Beiwagen zum Siebenbürger Wochenblatt care continuă Intelligenzblatt până la 14 noiembrie 1844.

1841 - Brasov

Literarische Anzeiger

Apare Literarische Anzeiger. 23,5x15, 4 p., listă de cărţi. Editat de librăria lui W. Nemeth. Apărea şi un alt exemplar, mai mic, nedatat , în Bv. La 15 mai 1842 este semnat de Johann Gött.

13/01/1840 - Brasov

Satellit, supliment la Siebenbürger Wochenblatt

A apărut Satellit, supliment la Siebenbürger Wochenblatt, apoi la Kronstädter Zeitung între 1849-1858. 30x21,8. De două ori pe săptămână, miercuri şi sâmbătă. Editor şi tipograf J. Gött. Colaborator permanent Anton Kurz. Sistat de editorul şi tipograful Gött la 1 ianuarie 1859 din cauza creşterii impozitelor pe producţiile de presă.

1840 - Brasov

Intelligenzblatt, supliment la Siebenbürgen Wochenblatt

A apărut Intelligenzblatt, supliment la Siebenbürgen Wochenblatt, conţinând înştiinţări, informaţii, reclame. În 1840 a avut 69 numere şi 50 în 1842. Continuat de Beiwagen zum Siebenbürger Wochenblatt în 1843 până la 14 noiembrie 1844.

1840 - Brasov

Stundenblumen der Gegenwart

A apărut Stundenblumen der Gegenwart, culegere lunară de nuvele şi povestori, supliment la Siebenbürger Wochenblatt. Trimestrial, caietele se grupau în volum. În 1845 s-a renunţat la apariţie întrucât „nu mai corespundeau cerinţelor timpului” (Siebenbürger Wochenblatt nr. 94/1843, p. 454).

11/1838 - Brasov

Mimosen aus dem Gebiet der Dramaturgie

A apărut Mimosen aus dem Gebiet der Dramaturgie, supliment extraordinar la Siebenbürgen Wochenblatt. Din 1839 intră în cuprinsul ziarului.

02/07/1838 - Brasov

Foaie pentru minte, inimă şi literatură

Apare Foaie pentru minte, inimă şi literatură, revistă socială şi culturală, ca supliment literar al Gazetei de Transilvania împreună cu care se distribuie prin abonament comun. Continuă publicaţia Foaie literară. Săptămânal, dar cu apariţie inconstantă în ultimii ani (între 1857-1858 şi 1863-1865 apare neregulat). Redactori: G. Bariţ (1838-1849), Andrei Mureşanu (1838-13.02.1850), Iacob Mureşianu (1850-1865). Editor Johann Gött. Format: 40, 2 (25x20), din 1 ianuarie 1841, 40, 5 (27x22). Tipar chirilic iniţial, apoi semi-chirilic şi din 11 ianuarie 1856 tipar latin. A fost suspendată între 7 martie – 5 decembrie 1849, 13 februarie – 9 septembrie 1850 şi din cauza greutăţilor materiale nu apare între 14 august 1856 şi 6 martie 1857. Publică istorie, filologie şi articole social-politice. Aici a apărut prima dată poezia Răsunet de Andrei Mureşanu, azi imnul naţional. Ultimul număr din 24 februarie 1865.


12/03/1838 - Brasov

Gazeta de Transilvania

Apare Gazeta de Transilvania, primul ziar politic al românilor transilvăneni. Redactor, George Bariţ (1838-1850). Periodicitate săptămânală. Editor, tipografia Johann Gött (1838-1884).

01/01/1838 - Brasov

Erdélyi Hírlap

Apare Erdélyi Hírlap. Politikai és vegyes tartalmú hetilap. Format 40, redactor Köpe János, iar din 1839 Veres György. Tipografia J. Gött. A avut suplimentul Mulattató. A apărut până la 30 decembrie 1839

01/01/1838 - Brasov

Foaie literară

Apare Foaie literară, în total 26 numere, 8 p. Săptămânal, supliment literar al Gazetei de Transilvania, împreună cu care se distribuie prin abonament comun. Redactor, George Bariţ, editor Johann Gött. Tipar chirilic. Format 4<sup>0</sup>, 2 (25x20). Abonament: 2 florini pe semestru, împreună cu Gazeta de Transilvania. Înlocuieşte Foaia duminecii a lui I. Barac şi de aceea nu a fost nevoie de o aprobare specială. Ultimul număr a apărut la 25 iunie 1838. La 2 iulie 1838 se transforma în Foaie pentru minte, inimă şi literatură.

1838 - Brasov

Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde

A apărut Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde, supliment săptămânal la Siebenbürger Wochenblatt şi continuare la Unterhaltungsblatt.... 23,8x19,4. Tipograf şi editor J. Gött. A apărut până în 1848 şi a reapărut între 1851 (anul 9) şi 1858 (anul 16), ca supliment al ziarului Kronstädter Zeitung. Sistat de editorul şi tipograful Gött la 1 ianuarie 1859 din cauza creşterii impozitelor pe producţiile de presă.

09/12/1837 - Brasov

Înştiinţarea

Apare Înştiinţarea lansată de J. Gött în care se anunţa încetarea revistei Foaia Duminecii şi apariţia Foii literare de la 1 ianuarie 1838, care urma să fie însoţită de o gazetă politică mai târziu. Se apela la corespondenţi să trimită articole.


03/07/1837 - 10/07/1837 ~ Brasov

Foaia de săptămână din Transilvania

Apare Foaia de săptămână din Transilvania. Săptămânal politic în care debutează publicistic George Bariţ. Abonamentul: 2 florini semestrul. S-a tipărit cu caractere chirilice în tipografia lui Johann Gött, în doar două numere deoarece publicaţia nu obţinuse permisiunea şi autorităţile au confiscat-o. Primul număr apărut pe cheltuiala negustorului Rudolf Orghidan. S-au publicat şi traduceri din publicaţia germană braşoveană cu acelaşi titlu. Experiment publicistic, locul ei a fost luat de Gazeta de Transilvania.

24/05/1837 - Brasov

Siebenbürger Wochenblatt

Apare primul număr din Siebenbürger Wochenblatt ca „foaie de probă”, având „onorata încuviinţare”, editat şi tipărit de Johann Gött şi Wilhelm Nemeth. Fondator şi proprietar J. Gött, care era şi redactor şi a semnat articolele din 6 aprilie 1838. Al doilea număr ieşi la 30 iunie 1837, moment din care a apărut regulat în fiecare vineri. 30x21, 8 p. Din 1 ianuarie 1840 apare de două ori pe săptămână, luni şi joi. În 1842 avea 1000 abonaţi. Dinamic, actual şi modern, ziarul a atras prin tonul radical colaborarea unei echipe: G. D. Teutsch, St. L. Roth, Elias Roth, Peter Lange, Martin Schnell, Karl Maager, A. T. Laurian, Leopold Maximilian Moltke şi Anton Kurz. Ultimul nr. 21 din 15.03.1849. Continuat de Kronstädter Zeitung.

02/01/1837 - Brasov

Foaia Duminecii

A apărut Foaia Duminecii. Spre înmulţirea cei de obşte folositoare cunoştinţe, prima revistă românească din Transilvania. Titlul cunoaşte alternanţe. Săptămânal, în fiecare sâmbătă. Format: 40 (26x21). Abonament: 4 florini pe an. Redactor Ioan Barac. Tipărită cu suportul financiar al negustorului Rudolf Orghidan şi la început şi al comerciantului Dimitrie Marin, cu litere chirilice, în mai multe tipografii, printre care şi cea a lui Johann Gött. Numărul de probă a apărut la 1 decembrie 1836. Avea caracterul unui magazin, după modelul gazetelor germane din care se inspira şi traducea. Ultimul număr a apărut în 25 decembrie 1837.

1837 - 1838 ~ Brasov

Unterhaltungsblatt für Geist, Gemüth und Publizität

Apare Unterhaltungsblatt für Geist, Gemüth und Publizität, supliment la Siebenbürger Wochenblatt. Format 40. Tipar şi editură J. Gött şi W. Nemeth. Continuă cu Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde.